Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

22 Mai 2019 In Știri

stire hartii3Mai jos regăsiți lista studenților care au depus cereri pentru Tabere Studențești 2019.

Lista studenti tabere 2019 (.pdf)

16 Mai 2019 In Evenimente

50iecs

26th International Economic Conference – IECS 2019 – Student Section,

This year’s edition of the International Economic Conference of Sibiu – IECS 2019- Student Section, organized by the Faculty of Economic Sciences, aims to encourage debates and exchange of ideas on the most stringent economic issues in todays globalized world. Additionally, experts guests will conduct a workshop, on a theme that will be announced, enabling participants to achieve new competences. The event will take place during 21st -22nd  of May 2018, in Păltiniș, Sibiu.

Students can participate with a:

PAPER (in English/Romanian)

Papers will be written ind English or Romanian, but will be presented in English and must comply with the provided guidelines. They will be sent to the address: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. until 05.05.2019 12.05.2019. As regards to paper content, we recommend to ask your professors / coordinator for advice.
All accepted papers will be published in Revista Studenților Economiști Sibieni with ISSN 1584-4366.

POSTER

The posters will be written in English and must comply with the provided guidelines. They will be sent to the address: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. until 05.05.2019. Students will also deliver a short presentation about their poster (maximum 10 minutes).

Both papers and posters will be presented on Tuesday, 21st of May 2019.

No participation fee. Participants will get the program and a certificate of participation.

Both papers and posters will cover one of the following topics:

 • Economics
 • Business Administration
 • Management
 • Marketing
 • Tourism
 • Finance
 • Accounting
 • Banking
 • Insurance
 • Business Informatics

Paper guidelines:

 • format: Microsoft Office Word
 • page formatting: A4, margins: 2,5 cm left, 2 cm for the rest
 • paper title: Times New Roman, 11, bold, central
 • details about the author(s) (first name, last name, university, faculty, speciality, year, email address): Times New Roman, 11, bold and italic, aligned on the right, 2 lines from the title
 • abstract: maximum 2000 de characters, Times New Roman, 10, 2 lines from the authors’ names
 • keywords: 3-5 words, Times New Roman, 10, 1 one row from abstract
 • body: Times New Roman, 11, single, justify
 • bibliography: at the end of the paper, Times New Roman, 11, in alphabetical order according to authors’ name
 • maximum 3 co-authors per paper

The scientific committee reserves the right to make the final decision regarding publication.

Poster guidelines:

 • format: PDF
 • page setup: width: 42 cm; height: 59,4 cm; orientation slides: portrait
 • text: minim 24pt

Poster content:

 • title of the poster
 • short presentation (max 400 words) in English
 • details about the author(s): first name, last name, university, faculty, speciality, year, email address, phone number
 • maximum 3 persons per poster
10 Aprilie 2019 In Știri

stiriÎn conformitate cu prevederile Regulamentului de licență/disertație  pentru anul universitar 2018-2019 aprobat în ședința Consiliului Facultății de Științe Economice din 10.01.2019, modificat în sedința Consiliului Facultății din data de 18.03.2019, vă reținem atenția cu o serie de noutăți în ceea ce privește depunerea lucrărilor de disertație și înscrierea la examenul de disertație sesiunea iulie 2019.

Calendarul pentru înscrierea și susţinerea examenului de disertaţie pentru anul universitar 2018/2019 este următorul:

Nr. Crt.

Activităţi

Perioadă

Etapa I

1.

Scanarea opțională antiplagiat a lucrărilor de disertație

13.05.2019-02.06.2019

 

 

 

Etapa II

1.

Depunerea lucrărilor de disertație (un exemplar din lucrare copertat + CD în format Word) în vederea scanării obligatorii antiplagiat

 

17.06.2019-19.06.2019

2.

Afișarea listei cu studenții admiși/respinși pentru înscrierea la examenul de disertație

28.06.2019

3.

Contestații

29.06.2019-01.07.2019

4.

Înscrierea pentru susţinerea examenului de disertaţie

01.07.2019-05.07.2019

5.

Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie

09.07.2019

6.

Susţinerea examenului de disertaţie

10.07.2019-12.07.2019

 

Etapa I - 13.05.2019-02.06.2019 - Scanarea opțională antiplagiat a lucrărilor de disertație din perioada

În vederea scanării opționale antiplagiat a lucrărilor de disertație, sunteți rugați să transmiteți lucrarea în format Word, cu fișierul denumit conform instrucțiunilor din tabelul 1, la adresa de email alocată specializării.

Tabelul 1 - Modul de denumire a formatului electronic al lucrării de disertație

Denumirea fișierului

Specializarea

Email către care va fi transmisă lucrarea

Invățământ zi

Nume_prenume_B2_zi.doc

Administrarea afacerilor în turism și servicii - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume_prenume_B4_zi.doc

Strategii și politici de management și marketing ale firmei - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Nume_prenume_B8_zi.doc

Expertiză contabilă și audit - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume_prenume_B9_zi.doc

Management financiar și bancar internațional - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume_prenume_C1_zi.doc

Business Management - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Invățământ frecvență redusă

Nume_prenume_B4_ifr.doc

Strategii și politici de management și marketing ale firmei - IFR

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Nume_prenume_B8_ifr.doc

Expertiză contabilă și audit - IFR

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

   

La transmiterea emailului, câmpul subiect va trebui să conțină următoarele informații: nume, prenume, specializarea și forma de învățământ (ZI sau IFR). În urma scanării lucrării veți primi prin email în maxim 7 zile lucrătoare raportul antiplagiat.

Pentru ca o lucrare să fie acceptată în vederea susținerii, valorile admise rezultate în urma scanării antiplagiat sunt de maxim:

 • 50% pentru coeficientul 1 Procent de plagiat total (C1 total)
 • 5% pentru coeficientul 2 Procent de plagiat dintr-o singură sursă (C2 dintr-o sursă)

 

Etapa II

 1. 17.06.2019 - 19.06.2019 - depunerea lucrărilor de disertație (un exemplar din lucrare copertat + CD cu lucrarea în format word salvată după modelul din tabelul 1) în vederea scanării obligatorii antiplagiat și a Declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării elaborate, conform Anexei 2 din Ghidul studentului pentru alegerea şi elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie;
 1. 17.06.2019 - 25.06.2019 - Scanare antiplagiat obligatorie

Pentru ca o lucrare să fie acceptată în vederea susținerii, valorile admise rezultate în urma scanării antiplagiat sunt de maxim:

 • 50% pentru coeficientul 1 Procent de plagiat total (C1 total)
 • 5% pentru coeficientul 2 Procent de plagiat dintr-o singură sursă (C2 dintr-o sursă)

Neîndeplinirea concomitentă a celor două condiții duce la respingerea lucrării.

 1. 26.06.2019-27.06.2019 - Avizarea Declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului de către cadrul didactic coordonator, în baza Raportului privind originalitatea lucrării de disertație. De asemenea, cadrul didactic evaluează lucrarea din punct de vedere al conținutului și completează Referatul de evaluare a lucrării de disertație. Studentul va primi calificativul ”admis” pentru prezentarea lucrării în fața comisiei dacă sunt respectate cerințele referitoare la originalitate și nota minimă la evaluarea de către coordonator este 6 (șase). Dacă una dintre cele două condiții nu este îndeplinită candidatul este declarat ”respins”.
 1. 28.06.2019 - Afișarea, pe site-ul facultății, listei cu studenții admiși/respinși, din perspectiva lucrării de disertație, în vederea înscrierii la examenul de disertație.

 

 1. 01.07.2019 - Depunerea eventualelor contestații la Secretariatul facultății.

 

 1. 01.07.2019-05.07.2019 - Înscrierea studenților integraliști la susţinerea examenului de disertaţie prin depunerea dosarului de înscriere cu documentele prevăzute în Regulamentul de licență/disertație la Secretariatul facultății:
 • fişă de înscriere (model tipizat);
 • fişă de lichidare;
 • certificat de naştere - original plus copie[1];
 • trei fotografii tip buletin;
 • diplomă de licență – copie legalizată.

09.07.2019 - Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie.

 

[1] Certficatul de naştere în original este necesar doar pentru confirmarea copiei şi nu se va reţine de către facultate

04 Aprilie 2019 In Știri

Inteligenţa ta poate străluci în lumina potrivită!
Be generous with you, give yourself a chance!

De aceea te încurajăm să participi la cea de-a XIV-a ediţie a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare (ONEF) 2019. Te poţi informa cu privire la Regulament şi modul de organizare accesând http://bit.ly/ONEF2019 .

Organizarea și desfășurarea fazei locale a Olimpiadei, sub forma sesiunilor de comunicări ştiinţifice, la nivelul facultăților membre AFER, va avea loc în perioada 18 martie - 12 aprilie.

Trimite până în 12 aprilie: titlu lucrării, rezumatul și numele profesorului coordonator.

Faza națională va avea loc între 9 și 11 mai 2019.

#AFER #ONEF2019

afis promovare ONEF 2019 1

02 Aprilie 2019 In Știri

stire tabaraIn vederea organizării selecției studenților pentru mobilități de studiu/practica ESAYEP-SEE pentru anul academic 2019-2020, vă rugăm ca până în data de 22.04.2019 orele 12 să depuneți dosarul de concurs la secretariatul Facultății de Științe Economice (Decanat).

Interviul va avea loc in data de 23.04.2019, ora 1400 la Decanat.

Dosarul trebuie sa cuprindă următoarele documente:

 • formular de candidatură
 • CV Europass
 • Scrisoare de motivație redactata în limbă străină
 • Extras după situația școlară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenți
 • Atestat de cunoaștere a limbii străine
 • fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat (opțional)

Rezultatele selecției vor fi comunicate în data de 24.04.2019

Grant lunar: 1200 EUR/luna
Cost transport: - 360 EUR (Volda University College)
                      - 275 EUR (University College of Southeast
Norway, University of Liechtenstein)

Locuri disponibile (.docx)
Carta studentului Erasmus (.docx)
Formular de candidatura studenti ESAYEP (.docx)
Angajament student de inscriere master - ESAYEP (.doc)

25 Martie 2019 In Știri

stire erasmus2Rezultatele selecției Erasmus+ 2018-2019 semestrul 2 pot fi vizualizate în fișierul de mai jos.

Rezultate (.pdf)

21 Martie 2019 In Știri

stire juniorachievementPână pe 2 aprilie 2019, studenții români pot aplica pentru o bursă de masterat în valoare de 5.000 de euro la o universitate din Olanda, oferită prin programul NN Future Matters (anul academic 2019-2020).

Domenii de studiu: Finante, Data science, Gestionarea riscurilor, Economie sau Antreprenoriat

Detalii despre criteriile de eligibilitate si procedura de aplicare la link-urile de mai jos:

18 Martie 2019 In Știri

stire burseStudenţii care beneficiază de bursă în semestrul II anul univ. 2018/2019 sunt rugaţi să-şi transmită numărul de cont la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

E-mail-ul trebuie să conțină: numele și prenumele, CNP-ul, anul și specializarea, tipul bursei și contul IBAN.

Titularul numărului de cont trebuie să coincidă cu numele studentului, nu sunt acceptate conturi ale altor persoane!!!

Confirmarea se face până la data de 20.03.2019 ora 15.00 !

Contestațiile pentru burse se pot depune marți 19.03.2019 orele 08-10.00 la Decanatul Facultății!

Listă studenți bursieri 2018-2019 sem 2 (.pdf)

 

05 Martie 2019 In Știri

stire erasmusIn vederea organizării selecției studenților pentru mobilități în cadrul Programului Erasmus+, 2019-2020, vă rugăm ca până în data de 22.03.2018 orele 12 să depuneți dosarul de concurs la secretariatul Facultății de Științe Economice (Decanat).

Ședința de informare se va desfășura in data de 14.03.2019 ora 11 in sala Raiffeisen Hub.

Interviul va avea loc in data de 25.03.2019, ora 1530 la Decanat.

Dosarul trebuie sa cuprindă următoarele documente:

 • formular de candidatură
 • CV Europass
 • Scrisoare de motivație redactata în limbă străină
 • Extras după situația școlară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenți
 • Atestat de cunoaștere a limbii străine
 • fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obținute de candidat (opțional)

Rezultatele selecției vor fi comunicate în data de 26.03.2019

Comisia selecție Erasmus+

Documente atașate:

Formular de înscriere (.doc)
Locuri diponibile EU (.doc)
Locuri disponibile Non-EU (.doc)

Observaţie. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germana pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.

20 Februarie 2019 In Știri

stire cariera

Licenta:

Orar anul 1 licență (.xls)
Orar anul 2 licență (.xls)
Orar anul 3 licență (.xls)

Master:

Orar master B2 (.doc)
Orar master B4 (.doc)
Orar master B8 (.doc)
Orar master B9 (.doc)
Orar master C1 (.doc)

Vă rugăm să consultați în permanență orarul deoarece poate suferi modificări.
 

Orar săli (.zip)

Pagina 7 din 30
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente
joomla visitor