Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

12 Martie 2021 In Știri

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII II ȘI III LICENȚĂ CARE AU REFACERI DE CREDITE DN ANII I ȘI II SEMESTRUL II ȘI ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II MASTER CARE AU REFACERE DE CREDITE DIN ANUL I SEMESTRUL II

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

În perioada 15.03.2021 – 1.04.2021 se poate completa cererea pentru refacerea de credite accesând link-ul:

https://forms.gle/mqaNA87erfWDNCHXA

După completarea și trimiterea cererii online, taxa de refacere de credite poate fi achitată în următoarele variante:

 • În contul personal UMS, accesând secțiunea Plăți (după ce situația dumneavoastră școlară este operată de către secretariat – poate dura 1-2 zile de la depunerea cererii)
 • Prin ordin de plată la orice bancă, în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173 cont deschis la Trezoreria Sibiu (pe ordinul de plată va trebui menționat numele și prenumele, facultatea, specializarea, refacere de credite la disciplina/disciplinele...).

Notă: O copie a ordinului de plată se transmite prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • La Facultatea de Științe Economice, secretariat EM3, între orele 9-15, DOAR ÎN CAZURI EXCEPȚIONALE.

Participarea la examen este condiționată de achitarea în prealabil a taxei.

PENTRU ORICE NELĂMURIRE NE PUTEȚI CONTACTA LA NUMĂRUL DE TEL. 0269/210375.

CERERE (.DOCX)

NOTĂ: VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI FORMULARUL / CEREREA ÎN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL (FĂRĂ A DEPĂȘI TERMENUL DE MAI SUS) PENTRU A FI ADĂUGAȚI ÎN CLASSROOM-URILE AFERENTE DISCIPLINELOR LA CARE AVEȚI REFACERE DE CREDITE.

02 Martie 2021 In Știri

În atenția studenților din anul III!
Dragi studenți,
În vederea completării dosarului de înscriere la examenul de Licență din sesiunea Iulie 2021 și Februarie 2022, vă rugăm să achitați taxa de 20 lei din contul dvs ums la secțiunea Plăți, pentru Certificatul de competență lingvistică până în data de 01.04.2021.

Dacă aveți nelămuriri ne puteți contacta la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

24 Februarie 2021 In Știri

Săptămâna impară este reprezentată de orele situate în partea stângă a celulei, iar saptamana pară de orele din dreapta celulei
Vă rugăm să consultați în permanență orarul deoarece acesta poate suferi modificări.

Licență

 

Master

24 Februarie 2021 In Știri

Dragi studenți,

În cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie, și Antreprenoriatul Tinerilor – finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (ESAYEP - SEE) 2020/2021 din cadrul ULBS, se lansează competiția de selecție pentru mobilități internaționale. Astfel, facultatea noastră beneficiază de 2  burse disponibile în anul universitar 2021-2022, după cum urmează:

 • Mobilitate de studiu (SMS) - University College of Southeast Norway - N KONGSBE02 (domeniul de studiu Business and Administration), pentru 5 luni
 • Mobilitate de plasament (SMP) - University of Liechtenstein – LI VADUZ 01 (domeniul de studiu Education), pentru 6 luni

Studenții selecționați primesc un grant lunar per student de 1200 EUR/lună, la care se adaugă costul de transport (variabil in funcție de universitatea gazdă).

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 8-12 martie 2021 – depunerea dosarelor de candidatură
 • 18 martie 2021, ora 13.00 – susținerea interviului pentru selecție
 • 22 martie 20212 – afișarea rezultatelor
 • 23 martie 2021, ora 12.00 – depunerea contestațiilor (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)
 • 12 aprilie 2021 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

Pentru detalii suplimentare vă rugăm accesați: http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/international.html

Succes!

01 Martie 2021 In Știri

DOSARELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN LA SECRETARIAT EM 3,  SECRETAR: SIMONA HALMAGIU, ÎN PERIOADA 01.03.-19.03.2021, ÎNTRE ORELE 9-14, telefon contact (0269/210375 int.110).

ATENȚIE! DOSARELE DE BURSE SOCIALE SE PREIAU DOAR DACĂ SUNT COMPLETE (RESPECTĂ DOCUMENTAȚIA NECESARĂ CONFORM ART. 26, 27, 28 DIN REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR)

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 • Cerere de acordare a bursei sociale
 • Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • cerere tip (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • declarație (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • copie carte de identitate solicitant;
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (părinți, fraţi, surori);
  • copie acte de identitate (părinți, fraţi, surori);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 • Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni NOIEMBRIE, DECEMBRIE, IANUARIE – venitul net nu trebuie să depășească 1.362lei/membru de familie pentru lunile noiembrie și decembrie2020 și 1.388/membru de familie pentru luna ianuarie), după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă ;
  • cupoane de pensie sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane ajutor social sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane pensie alimentară sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane alocație sau documente justificative (extras de cont)
  • (frați, surori);
  • adeverinţe eliberate de organele financiare - teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.
 • Acte doveditoare pentru bursa medicală:

Pentru studenții bolnavi: certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. In certficatul medical se prezintă evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile Art.25 lit.b.

 • Extras de cont pe numele studentului (obligatoriu BCR sau BRD);
 • Menționăm faptul că pentru studenții care depun dosare pentru bursele sociale, se va lua în considerare media ponderată obținută în semestrul 1, după sesiunea de restanțe;
 • ATENȚIE! În concursul pentru obținerea burselor sociale vor fi luate în considerare doar dosarele studenților înmatriculați pe locuri fără taxă.

NOTĂ: Vă rugăm să consultați Regulamentul privind acordarea burselor!

Regulement privind acordarea de burse (.pdf)
Calendar burse (.pdf)

22 Februarie 2021 In Știri

Cursul “Managementul clasei”, obligatoriu pentru finalizarea modulului psihopedagogic se va desfasura la sediul DPPD (Calea Dumbravii nr.34), dupa orarul de mai jos:

 • Marti de la 12-14,
 • Miercuri de la 12-14, sala 003

Studentii care din cauza orarului de la facultate nu pot participa in interva-lele precizate pot participa in zilele de:

 • vineri 5III, 12III, 7 IV si 9 IV de la 15-20, respectiv
 • sambata 6 III si 13III de la 9-14.

Codul classroom pentru cursul de Managementul clasei este:

https://classroom.google.com/c/MjcxOTAyMTE3Mzc5?cjc=6fqa7jl

Studentii care nu participa la cursuri nu vor fi primiti in examen, conform reglementărilor legale în vigoare.

Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duse

20 Februarie 2021 In Știri

If you're a STEM student graduating in 2023, don't miss the last days to apply for our Technology Spring Week, an amazing learning experience with classroom based sessions, networking events and business presentations.

Learn more about the event and apply online at https://bit.ly/2MUZ2HC.

#LSEG #LSEGRomania #JuniorDevelopment #StudentOpportunities

No alternative text description for this image

17 Februarie 2021 In Știri

Dragi studenți,

Avem speranța că ați parcurs cu succes sesiunea de iarnă, și vă bucurați de vacanța care să vă motiveze pentru începerea semestrului al II-lea.

Astfel, vă comunicăm faptul că datorită aceluiași context pandemic, Facultatea de Științe Economice își va continua activitatea în sistem exclusiv online până la finalul anului universitar 2020-2021.

Vacanță plăcută!

09 Februarie 2021 In Știri

Începând cu data de 2 februarie 2021, persoanele interesate de obținerea unei finanțări nerambursabile pentru înființarea unei întreprinderi sociale își pot înscrie aplicația la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului Social Start-Up!

Termenul limită de transmitere a aplicațiilor este vineri, 19 februarie 2021, ora 18:00.

Pașii de urmat:

 1. Consultă metodologia concursului de planuri de afaceri AICI.
 2. Pregătește-ți aplicația în conformitate cu formatele standard și informațiile cuprinse în metodologie și anexele acesteia.
 3. Transmite online aplicația până la termenul limită (19.02.2021, ora 18.00). Formularul de online poate fi accesat AICI.

Mai multe detalii aici: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25536/social-start-up-am-dat-startul-competitiei-de-planuri-de-afaceri-pentru-intreprinderi-sociale

Pagina 10 din 41
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente
joomla visitor