Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

21 Septembrie 2021 In Știri

Mai jos regăsiți lista cu studenții de la Facultatea de Științe Economice care beneficiază de cazare în căminele ULBS în anul universitar 2021-2022. Vă rugăm să consultați Regulamentul și calendarul de cazare. Depunerea contestațiilor se face în data de 10 septembrie 2021, conform calendarului, accesând link-ul: https://forms.gle/MkbKMCtyxt8fXsho8

Lista cu studenții care beneficiază de cazare (.pdf)
Lista cu studenții care beneficiază de cazare - după contestații (.pdf)
Lista cu studenții care beneficiază de cazare - după confirmări (.pdf)
Regulamentul de cazare în căminele studențești (.pdf)
Calendar de cazare (.pdf)
Comisia de cazare pe facultate (.docx)
Procedura de desfășurare a procesului de cazare (.pdf)

09 Septembrie 2021 In Știri
OPORTUNITATE: curs susținut de distinsul profesor Wim Buekens de la Universitatea din Ghent, Belgia

Pe scurt, Wim Buekens predă Strategie și antreprenoriat, Strategii de marketing, Afaceri internaționale. În plus, a fost Guest Professor în Estonia, Franța, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania și Suedia. Având o vastă experiență, lucrează atât cu manageri cât și antreprenori.

Când? 16 septembrie 2021, între 11:00-13:00
Unde? La Facultatea de Științe Economice, sala E11 (et. 1)
Cui se adresează? Studenților și absolvenților noștri
Despre ce vom vorbi? How to create an organisational culture that invites for action
Formular înscriere: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfwTbHlPOrVxi-pAvUE0EPUbOSsmeMSCPQytx6NbtV3yAVVQ/viewform

„It is related to the new mindset of the younger generations and how they see life and happiness. It is all about creating a good context around the people and it is not about changing the people. It is about getting people more involved.”

Feeling excited already? Fill in the form and make sure you don’t miss this opportunity! 
04 Septembrie 2021 In Știri

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR INTERESAȚI DE MODULUL PSIHOPEDAGOGIC NIVEL 1 SI  2 ZI

Anul universitar 2021-2022

Începând cu data de 6 septembrie 2021 și până în data de 24 septembrie 2021 se reia procesul de înscriere pe platforma online. Studenții care au făcut înscrierea online trebuie să se prezinte la Secretariatul DPPD (Calea Dumbrăvii, nr 34, parter, camera 001C, în clădirea Facultății de Drept) în perioada 27 septembrie 2021 – 1 octombrie 2021, pentru confirmarea locului, cu actele necesare nivelului la care s-au înscris, pentru a încheia contractul de studii pentru anul universitar 2021-2022.

Regimul studiilor la Nivel I și II din cadrul programului de formare psihopedagogică este același cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licență, respectiv masterat, la care este repartizat final.

Studenții care au fost admiși pe locurile cu taxă se obligă să achite sumele aferente conform cerințelor stipulate în contractul de studii încheiat cu Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

În anul universitar 2021 – 2022, cuantumul taxei este de 670 RON/an pentru studenții de la Nivelul I ZI, respectiv 1000 RON/an pentru studenții de la Nivelul II ZI. Suma se achită eșalonat, 40% din suma se achită la confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere, în momentul încheierii contractului. Suma se poate achita prin ordin de plată/ virament bancar sau mandat poștal (plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, cont deschis la Trezoreria Sibiu). Ordinul de plată trebuie să conţină la detalii plată următoarele date:

 • Beneficiarul ULBS
 • CIF-ul ULBS (4480173)
 • CNP-ul candidatului
 • Forma de învățământ
 • programul pentru care a fost achitată suma.

Actele necesare  sunt:

Pentru Nivelul I zi (aferent studenților înscriși în anul I, ciclul de licență)

 • Copie Carte de identitate
 • Copie Certificat de naștere
 • Copie Certificat căsătorie (doar dacă e cazul)
 • Copie ordin de plată cu 40 % din totalul sumei de 670 ron ( studentii care au fost admisi pe locurile cu taxa)

Pentru Nivelul II zi (pentru studenții înscriși în anul I la programele de master) :

 • Copie Carte de identitate
 • Copie Certificat de naștere
 • Copie Certificat căsătorie (doar dacă e cazul)
 • Copie adeverință de absolvire licență
 • Copie adeverință Nivel I (pentru cei care au absolvit ciclul de licență și Nivelul I într-o altă universitate decât ULB)
 • copie ordin de plată cu 40 % din totalul sumei de 1000 ron ( pentru studentii care au fost admisi pe locurile cu taxa)

       

ATENȚIE: sunt considerați înscriși (înmatriculați) la Nivelul I sau II zi, numai studenții care au încheiat contractele de studii cu DPPD !

Pentru eventuale întrebări despre procesul de înscriere sau confirmare ne puteți contacta la nr de telefon : 0269/211.602 sau prin adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   

26 August 2021 In Știri

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE DORESC REÎNMATRICULAREA SAU TRANSFERUL LA ID/IFR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021/2022 ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

Cererile de reînmatriculare și documentele aferente (diploma de bacalaureat /diploma de licență în original, copie certificat de naștere, copie CI, 3 poze  se depun în perioada 01.09.2021 -  15.09.2021 la sediu Facultății de Științe Economice, str. Calea Dumbrăvii, nr. 17 (pentru licență secretariat EM2 și pentru master secretariat EM3) între orele 9-14.

 Tot atunci se achita taxa de reînmatriculare, prima tranșă din taxa de școlarizare și se încheie contractul de școlarizare.

Taxa pentru prima reînmatriculare este 200 lei. Click aici:  https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/250321/29_Taxe%20administrative_Senat_martie2021.pdf

Cererile de transfer la ID/IFR, ridicarea actelor de la învățământ cu frecvență și depunerea lor la ID/IFR  se fac în perioada 01.09.2021 -  09.09.2021 la sediu Facultății de Științe Economice, str. Calea Dumbrăvii, nr. 17 între orele 9-14.

04 August 2021 In Știri

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII I, II ȘI III LICENȚĂ; ANII I ȘI II MASTER CARE VOR SUSȚINE REEXAMINĂRI ÎN PERIOADA 06.09. - 12.09.2021 - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

În perioada 23.08.2021-02.09.2021, orele 23:59,  se poate completa cererea pentru reexaminare accesând link-ul:

https://forms.gle/HxiyVWBGrZwNA9mz9

După completarea și trimiterea cererii online, taxa de reexaminare (35 lei/disciplină) poate fi achitată în următoarele variante:

 • În contul personal UMS, accesând secțiunea Plăți.
 • Prin ordin de plată la orice bancă, în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173 cont deschis la Trezoreria Sibiu (pe ordinul de plată va trebui menționat numele și prenumele, facultatea, specializarea, reexaminare la disciplina/disciplinele...).

Notă: O copie a ordinului de plată se transmite prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • La Facultatea de Științe Economice, secretariat EM3, între orele 9-13, DOAR ÎN CAZURI EXCEPȚIONALE.

*Pentru studenții din anii terminali care au susținut, deja, o reexaminare taxa se va dubla!

 Participarea la examen este condiționată de achitarea în prealabil a taxei.

ÎN CAZ DE NELĂMURIRI NE PUTEȚI CONTACTA LA NUMĂRUL DE TEL. 0269/210375.

05 Iulie 2021 In Știri

Dragi studenți,

Cererile pentru solicitarea unui loc de tabără (Anexa nr. 4) se depun la secretariat EM3 în perioada 06 iulie -11 iulie 2021 între orele 9-15 sau pe email la adresa secretariatzi.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Cererile semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în unul dintre cazurile sociale prevazute la art. 5 alin (1) lit. a) conform Metodologiei privind organizarea taberelor sudențești.

Anexa OMTS 432 (.pdf)
Adresă Facultate (.pdf)
Anexe Metodologie (.doc)

Lista cu studenții care au depus cerere (.pdf)

29 Iunie 2021 In Știri

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR  PROGRAMELOR DE LICENȚĂ PROMOȚIA 2021 - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Înscrierea pentru susținerea examenului de LICENȚĂ se face începând cu data de 29.06.2021- până cel târziu în data de 06.07.2021 ora 12.00 p.m accesând link-ul:

https://forms.gle/6yr4yLiyH4hweZq86

Mențiuni:

 • Formularul/Fișa de înscriere se va completa doar de către studenții integraliști și care se regăsesc pe lista publicată în data de 28.06.2021!
 • Completarea formularului/fișei de înscriere se face doar cu adresă instituțională Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Formularul/Fișa de înscriere se poate completa doar o singură dată!
 • Folosiți diacritice și litere de tipar atunci când completați formularul/fișa de înscriere!

Notă:

Completarea formularului/fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la examenul de licență. Participarea la examenul de licență este condiționată de:

* calitatea de absolvent (situația școlară încheiată)
* acceptarea lucrării de licență din punct de vedere al scanării antiplagiat
* îndeplinirea obligațiilor administrative

Cerere înscriere licență (.pdf)

 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR  PROGRAMELOR DE MASTER PROMOȚIA 2021 - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Înscrierea pentru susținerea examenului de DISERTAȚIE se face începând cu data de 29.06.2021  până cel târziu în data de 06.07.2021 ora 12.00 p.m. accesând link-ul:

https://forms.gle/n9khosmPLGHEfNGq6

Mențiuni:

 • Formularul/Fișa de înscriere se va completa doar de către studenții integraliști și care se regăsesc pe lista publicată în data de 28.06.2021!
 • Completarea formularului/fișei de înscriere se face doar cu adresă instituțională Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.!
 • Formularul/Fișa de înscriere se poate completa doar o singură dată!
 • Folosiți diacritice și litere de tipar atunci când completați formularul/fișa de înscriere!

Notă:

Completarea formularului/fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la examenul de disertație. Participarea la examenul de disertație este condiționată de:

* calitatea de absolvent (situația școlară încheiată)
* acceptarea lucrarii de disertație din punct de vedere al scanării antiplagiat
* îndeplinirea  obligațiilor administrative

Cerere înscriere disertație (.pdf)

PENTRU ORICE NELĂMURIRE NE PUTEȚI CONTACTA LA NUMĂRUL DE TEL. 0269/210375.

28 Iunie 2021 In Știri

Mai jos regăsiți listele cu studenții admiși pentru a participa la examenul de licență șii disertație din sesiunea iulie 2021.

Listă studenți - LICENȚĂ ZI
Listă studenți - LICENȚĂ ID

Listă studenți - MASTERAT ZI
Listă studenți - MASTERAT IFR

Pagina 6 din 39
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente
joomla visitor