Stiinte Economice

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Mobilități studențești de plasament

Internship casamona bcn

Animafest Internships

 

Această acțiune permite studenților din instituții de învățământ superior să efectueze un plasament cu o durată cuprinsă între 3 luni și 12 luni, într-o întreprindere sau organizație dintr-o altă țara participanta.
'Plasament' este o altă denumire pentru cunoscutul 'training' sau 'practica'. Organizațiile gazdă pentru plasamente studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații, inclusiv instituții de învățământ superior.Studenții Erasmus sunt selectați de instituțiile de învățământ superior printr-un proces clar și transparent.

Înainte de plecare, studenții semnează un contract de plasament care include următoarele documente :

  • un "contract de formare" ce conține programul plasamentului; acest contract trebuie aprobat și semnat de instituția de învățământ de origine, de instituția gazdă și de către student;
  • un "angajament pentru calitate în mobilitate" care precizează drepturile și obligațiile tuturor părților participante în mod specific la plasamentul în străinătate ;
  • Carta studentului Erasmus care conține drepturile și obligațiile studentului în perioadă mobilității.

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, instituția de învățământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioadă petrecută în străinătate, conform contractului de formare, de preferința folosind sistemul de credite ECTS. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituția care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puțin prin intermediul Suplimentului la diplomă.

Studenților li se poate acordă un grant pentru a-i ajută să acopere cheltuiele de transport și subzistență (inclusiv cheltuielile cu asigurarea și viză) legate de perioadă de plasament în străinătate.
Plată burselor naționale sau împrumuturi către studenții care pleacă se va menține pe durată perioadei plasamentului în străinătate.
Înainte de perioadă de plasament, un student Erasmus poate urmă, dacă i se oferă acest lucru, un curs intensiv de limbi străine în țara gazdă, pentru care i se poate acordă, de asemenea, finanțare.
Studenții cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectați pentru o perioadă de mobilitate.

Statutul studentului Erasmus prevede păstrarea tuturor obligațiilor studentului (plată taxei de școlarizare la universitatea de origine, promovarea examenelor sau echivalarea lor, etc.) precum și păstrarea tuturor avantajelor de care beneficiai (bursă de merit/socială, loc în cămin, etc)

Următoarele tipuri de organizații NU sunt eligibile că organizații gazdă:

  • Instituțiile UE și alte organizații UE inclusiv agențiile (lista lor completăă poate fi consultațăă pe siteul:  ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
  • organizații care administrează programe UE (pentru a evită conflictul de interese și /sau dublă finanțare);
  • reprezentante diplomatice naționale (ambasade, consulate, institute culturale, școli, datorităă cerințelor de transnation.

 

Sunteți aici: Home International Mobilități studențești de plasament
joomla visitor