Stiinte Economice

 • Cazare

  Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor ULBS care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 19 septembrie se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după următorul program:

  29 septembrieîntre orele 900 – 1500: studenții din anii III, IV -VI și studenții masteranzi;

  30 septembrieîntre orele 900 – 1500:  studenții din anul II; studenții din anul I.

  Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă să – și ocupe locul până în– 30.09.2019, ora 1800, pierd dreptul de cazare.

  Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să respectaţi această planificare.

   

  Depunerea cererilor de redistribuire se face in perioada 29.09. 2019- 30.09.2019-ora 15.00

   A.Studenții care au primit un loc de cazare în cămin,altul decât cel solicitat la prima opțiune depun cererile de redistribuire la adresa:

  https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

   B. Studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești conform listelor afișate pe site - ul universității depun cererile de redistribuire la Cantina Studențeascăde pe Bulevardul Victoriei nr. 31, între orele 0900 – 1500.

  Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi însoțite de adeverința eliberată de către secretariatul facultățiila care studentul studiază.

  Pe adeverință va fi menționată (conform art.17 din Regulamentul privind cazarea în căminele studențești):

  • media ponderata obținută în anul universitar curentpentru studenții integraliști;
  • media obținută la examenul de admitere pentru studenții admiși în anul I;
  • "suma credite" pentru studenții neintegraliști precum și
  • calitatea de student bursier sau nebursier.

   

  În data de 01.10.2019 dupa ora 1600 se afișeaza lista cu studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

  http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

  Anunț important privind cazarea studentilor ULBS

  in urma redistribuirii din data de 01.10.2019

              Lista cu studenții care au primit loc la redistribuire se va afișa în data 01.10.2019 pe site-ul http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ și pe pagina fiecărei facultăți.

            Studenții care au primit loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 01.10.2019 la căminele la care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

  1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
  2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
  3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
  4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
  5. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
  6. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
  7. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
  8. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

  Mai multe informații găsiți pe site-ul:
  Direcției Generale Administrative

 • Grupe studenți

  Mai jos regăsiți grupele de studenți

  LICENȚĂ

  BA I - gr.1
  BA I - gr.2
  BA II - gr.1
  BA III - gr.1

  BI I - gr.1

  CIG I - gr.1
  CIG I - gr.2
  CIG I - gr.3
  CIG II - gr.1
  CIG II - gr.2
  CIG II - gr.3
  CIG III - gr.1
  CIG III - gr.2
  CIG III - gr.3

  ECTS I - gr.1
  ECTS I - gr.2
  ECTS I - gr.3
  ECTS II - gr.1
  ECTS II - gr.2
  ECTS III - gr.1

  FB I - gr.1
  FB I - gr.2
  FB II - gr.1
  FB II - gr.2
  FB III - gr.1

  MG I - gr.1
  MG I - gr.2
  MG I - gr.3
  MG II - gr.1
  MG II - gr.2
  MG II - gr.3
  MG III - gr.1
  MG III - gr.2

  MK I - gr.1
  MK I - gr.2
  MK II - gr.1
  MK II - gr.2
  MK III - gr.1

  MASTER

  B2 I
  B2 II

  B4 I
  B4 II

  B6 I
  B6 II

  B8 I
  B8 II

  C1 I
  C1 II

 • Orar semestrul II 2023-2024

  Orarul pentru anul universitar 2023-2024, semestrul II, poate fi accesat din cadrul link-ului alăturat: https://economice.edupage.org/timetable 
  Din secțiunea CLASE (stânga, sus) se poate selecta specializarea dorită.

  ATENȚIE - Vă rugăm să consultați în permanență orarul deoarece acesta poate suferi modificări.

  Săptămâna impară este reprezentată de orele situate în partea stângă a celulei, iar săptămâna pară de orele din dreapta celulei.
  - sălile care încep cu litera E se află la Facultatea de Științe Economice,
  - Sala Raiffeisen se află la Facultatea de Științe Economice (Calea Dumbrăvii nr. 17)
  - sălile care încep cu litera M se află la Facultatea de Medicină (Str. Lucian Blaga nr.2)
  - sălile care încep cu litera S se află la Facultatea de Litere și Arte (Bd-ul Victoriei nr. 5-7).
  - sălile Amphitheatre Brukenthal și Quest Training Room se află în sediul NTT DATA (Strada Șerbota nr. 2)
  - sala Dumitru Stăniloae se află la Facultatea de Teologie (Str. Mitropoliei nr. 20)

   

Sunteți aici: Home
joomla visitor