Stiinte Economice

STUDENȚI

Burse

Tipuri de burse

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS) acordă următoarele tipuri de burse:

 1. burse pentru stimularea performanței, care se împart în burse de excelență, de merit și de studiu;
 2. burse de ajutor social, pentru susțnerea financiară a studențlor cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Națonal pentru Finanțarea învățământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare;
 3. burse speciale acordate de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu din veniturile din taxele de școlarizare și alte surse legal constituite;
 4. burse private pe bază de contract, în condițile Legii nr. 376/2004, încheiat cu operatori economici sau cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205, alin. (10) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți

Baza legală

Stabilirea criteriilor de acordare a burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți din Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se face în baza:

 • Legea educaței națonale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18/10 ianuarie 2011.
 • Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internațonal al elevilor premiaț la olimpiadele școlare internațonale nr. 235/7 decembrie 2010, M.O. 831/13 decembrie 2010.
 • Hotărârea Guvernului nr. 558/3 septembrie 1998 privind modificările anexelor 1 și 2 la H.G. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altorforme de sprijin material pentru elevi, studenț și cursanț din învățământul de stat, cursuri de zi, M.O. 347/14 septembrie 1998.
 • Contractul instituțonal al Universități "Lucian Blaga" din Sibiu încheiat cu MECTS.
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în M.O. 852/20 decembrie 2010.
 • Codul familiei actualizat 2011.
 • Ordinul MECTS nr. 3666 din 30 martie 2012 privind Codul drepturilor și obligaților studentului

Bursele de merit se acordă studenților integraliști, cursuri cu frecvență, fără taxă sau cu taxă, de la programele de licență sau masterat, proporțional pe fiecare an, luându-se în considerare media ponderată (Mp) obținută după cum urmează:

 • Pentru semestrul I se ia în considerare media ponderată obținută în anul universitar precedent;
 • Pentru semestrul II sunt luate in considerare rezultatele profesionale ale semestrului I din anul universitar curent, după sesiunea de examene.

 

 

Sunteți aici: Home Studenți Burse
joomla visitor