Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Facultatea pe scurt

Facultatea de Stiinte Economice face parte din structura Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, alaturi de alte noua facultati si trei departamente de specialitate. Universitatea  are în prezent aproximativ 17.000 de studenti înmatriculati, din care peste 3.000 sunt ai facultatii noastre, urmând diferite specializari.

Facultatea de Stiinte Economice dispune de un numar de cinci specializari de licenta si sase programe de master, sustinute printr-un numar important de posturi didactice. Facultatea noastra ocupa locul cinci în cadrul ULBS în ce priveste numarul total de personal (cadre didactice active si personal auxiliar).  

Facultatea de Stiinte Economice pregateste specialisti în toate ramurile profilului economic, absolventii nostri fiind apreciati în tara si strainatate. Plecând de la premisa ca cunoasterea, cultura, spiritualitatea etc. sunt elemente-cheie ale dezvoltarii umane, facultatea noastra are ca obiectiv strategic formarea studentilor în spiritul independentei în gândire, cultivarii valorilor autentice si nu în ultimul rând, interpretarii critice a lumii si societatii.  Totodata, manifestând permanenta preocupare pentru consolidarea prestigiului academic al institutiei, cadrele didactice ale facultatii participa la proiecte de cercetare în colaborare cu companii si institutii locale (inclusiv cu Biblioteca Centrala Universitara din Sibiu), implicându-se activ în procesul integrarii europene a României în general, a dezvoltarii economice regionale în particular. 

Facultatea de Stiinte Economice dispune de spatii de învatamânt, documentare, cercetare stiintifica si alte activitati complementare, dotate cu tehnica moderna în vederea sustinerii procesului de învatamânt si cercetare la standarde europene precum si asigurarii unei interconectari libere si eficiente la sistemele nationale si internationale de comunicatii. La nivelul Universitatii "Lucian Blaga" exista un amplu program investitional - în care este angrenata si facultatea noastra - pentru dotarea cu calculatoare, software si alte materiale didactice, în scopul realizarii obiectivelor activitatii educationale si de cercetare, atât la nivelul fiecarei facultati cât si al universitatii în ansamblu. Strategia universitatii în ceea ce priveste gestionarea bazei de date materiale raspunde pe deplin acestui obiectiv, vizând crearea unor servicii specializate de gestionare informationala si procesare statistica a tuturor datelor legate de baza materiala. Acest instrument este destinat sa furnizeze informatii conducerii facultatilor, care sa le permita monitorizarea realizarii obiectivelor stabilite. 

Facultatea de Stiinte Economice este bine ancorata în sistemul educational si de cercetare al Universitatii "Lucian Blaga", fapt atestat, între altele, de relatiile excelente de colaborare pe care le întretine cu celelalte facultati ale sus-numitei universitati (derularea de proiecte comune, echipe mixte de cercetare, predare încrucisata, schimburi academice, colaborare la nivelul studiilor doctorale etc.), materializate prin realizari deosebite, ce au contribuit într-o masura însemnata la  cresterea generala a calitatii învatamântului superior sibian.   

 

Sunteți aici: Home Despre Facultatea pe scurt
joomla visitor