Stiinte Economice

 • Burse

  Dragi studenți, procesul de acordare a burselor se suspendă până la aprobarea noului regulament de acordare a burselor.

  La data de 10.10.2023 a intrat in vigoare Ordinul MEN 6463/02.10.2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studentii și cursanții din învățământul superior de stat, invățământ cu frecvență. La data intrarii in vigoare a susnumitului ordin, Ordinul MEN 3392/2017 și toate actele subsecvente se abrogă. 

  Mai multe detalii

 • Cazare

  Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor ULBS care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 19 septembrie se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după următorul program:

  29 septembrieîntre orele 900 – 1500: studenții din anii III, IV -VI și studenții masteranzi;

  30 septembrieîntre orele 900 – 1500:  studenții din anul II; studenții din anul I.

  Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă să – și ocupe locul până în– 30.09.2019, ora 1800, pierd dreptul de cazare.

  Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să respectaţi această planificare.

   

  Depunerea cererilor de redistribuire se face in perioada 29.09. 2019- 30.09.2019-ora 15.00

   A.Studenții care au primit un loc de cazare în cămin,altul decât cel solicitat la prima opțiune depun cererile de redistribuire la adresa:

  https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

   B. Studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești conform listelor afișate pe site - ul universității depun cererile de redistribuire la Cantina Studențeascăde pe Bulevardul Victoriei nr. 31, între orele 0900 – 1500.

  Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi însoțite de adeverința eliberată de către secretariatul facultățiila care studentul studiază.

  Pe adeverință va fi menționată (conform art.17 din Regulamentul privind cazarea în căminele studențești):

  • media ponderata obținută în anul universitar curentpentru studenții integraliști;
  • media obținută la examenul de admitere pentru studenții admiși în anul I;
  • "suma credite" pentru studenții neintegraliști precum și
  • calitatea de student bursier sau nebursier.

   

  În data de 01.10.2019 dupa ora 1600 se afișeaza lista cu studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

  http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

  Anunț important privind cazarea studentilor ULBS

  in urma redistribuirii din data de 01.10.2019

              Lista cu studenții care au primit loc la redistribuire se va afișa în data 01.10.2019 pe site-ul http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ și pe pagina fiecărei facultăți.

            Studenții care au primit loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 01.10.2019 la căminele la care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

  1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
  2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
  3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
  4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
  5. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
  6. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
  7. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
  8. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

  Mai multe informații găsiți pe site-ul:
  Direcției Generale Administrative

 • Consultații cu profesorii

  În semestrul II al anului universitar 2023-2024, programul de consultații cu studenții în cadrul Facultății de Științe Economice se desfășoară astfel:

   

  Departament 1 - MANAGEMENT, MARKETING, BUSINESS ADMINISTRATION

   

  Nr.crt Grad didactic Numele si prenumele Adresa de email Ziua Interval Orar SALA
  1 Conf. univ. dr. Baltador Lia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 12.30-14.00 E32
  2 Prof. univ. dr. Belaşcu Lucian Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Vineri 18.00-20.00 E32
  3 Conf. univ. dr. Budac Camelia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 12.30-14.00 EM1
  4 Conf. univ. dr. Duralia Oana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 14.00-15.30 E42
  5 Lect. univ. dr. Frăticiu Lucia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Vineri 10.00-12.00 M512
  6 Lect. univ. dr. Fuciu Mircea Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 11.00-12.30 E53
  7 Prof. univ. dr. Ilie Livia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 14.00-15.30 E13
  8 Conf. univ. dr. Lucian Paul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 9.00-11.00 E32
  9 Conf. univ. dr. Mărginean Silvia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Marți 14.00-15.30 E44
  10 Prof. univ. dr. Mihăescu Liviu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 17.00-18.30 E44
  11 Conf. univ. dr. Negru Ioana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 13.00-15.00 E43
  12 Conf. univ. dr. Nicula Virgil Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 18.00-20.00 E43
  13 Prof. univ. dr. Ogrean Claudia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 15.30-17.30 E34
  14 Conf. univ. dr. Opreana Alin Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 11.00-12.30 Decanat
  15 Asist. univ. dr. Panța Nancy Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 12.30-14.00 E42
  16 Lect. univ. dr. Pentescu Alma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 15.30-17.30 E42
  17 Lect. univ. dr. Popa Cristina Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Miercuri 12.30-14.00 E32
  18 Lect.univ. dr. Popescu Doris Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 12.30-14.30 M512
  19 Lect. univ. dr. Popescu Eugen Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 15.30-17.00 E42
  20 Lect. univ. dr. Popșa Roxana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 18.30-20.30 E42
  21 Lect. univ. dr. Șerban Radu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 14.00-15.30 E52
  22 Prof. univ. dr. Şerbu Razvan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 11.00-12.30 EP3
  23 Lect. univ. dr. Sims Anca Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 14.00-15.30 E42
  24 Prof. univ. dr. Tănăsescu Cristina Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 12.00-14.00 E23
  25 Asist. univ. dr. Terchilă Sorin sorin.terchilă@ulbsibiu.ro Miercuri 11.00-13.00 E43
  26 Conf.univ. dr. Ţichindelean Mihai Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Vineri 9.30-11.00 E42
  27 Conf. univ. dr. Tileagă Cosmin cosmin.tileaga@ulbsibiu Marți 12.30-14.00 E43
  28 Conf. univ. dr. Todericiu Ramona Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 14.00-15.30 E13
  29 Lect. univ. dr. Troancă Dumitru Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 14.00-15.30 EP4
  30 Lect. univ. dr. Vinerean-Opreana Simona Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 16.00-17.30 E32

   

  Departamentul 2 - FINANȚE, CONTABILITATE

   

  Nr.crt Grad didactic Numele si prenumele Adresa de email Ziua Interval Orar SALA
  1 Prof. univ. dr. Balteş Nicolae Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 19.00-21.00 E23
  2 Conf. univ. dr. Bunescu Liliana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 14.00-15.30 E53
  3 Lect.univ.dr. Bogoslov Andreea Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 17.00-19.00 E53
  4 Conf. univ. dr. Brătian Vasile Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi săptămână impară 17.00-18.00
  săptămână pară 19.00-20.00
  E52
  5 Lect. univ. dr. Bratu Renate Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 14.00-15.30 EP4
  6 Prof. univ. dr. Comăniciu Carmen Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 13.00-15.00 E54
  7 Prof. univ. dr. Cristescu Marian Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 15.00-17.00 E33
  8 Prof. univ. dr. Herciu Mihaela Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 11.00-12.30 E34
  9 Asist.univ.dr. Marina Alexandra Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 15.30-17.30 E53
  10 Conf. univ. dr. Mârza Bogdan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 09.00-11.00 EP4
  11 Conf. univ. dr. Mihaiu Diana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 12.30-14.00 EM1
  12 Conf. univ. dr. Moroşan Adrian Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Vineri 11.00-12.30 E52
  13 Prof. univ. dr. Oprean-Stan Camelia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 14.00-15.30 E52
  14 Conf. univ. dr. Orăştean Ramona Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 15.00-17.00 E44
  15 Conf. univ. dr. Petraşcu Daniela Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 14.00-15.30 E33
  16 Conf. univ. dr. Sava Raluca Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 10.00-12.00 E54
  17 Conf. univ. dr. Sbârcea Ioana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 11.00-12.30 E52
  18 Conf. univ. dr. Stoica Eduard Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marți 15.30-17.30 DECANAT
  19 Lect. univ. dr. Tăvală Florina Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 16.00-17.30 E52
  20 Lect. univ. dr. Vasiu Diana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Vineri 8.00-9.30 E52
 • Consultation hours

  Departament 1 - MANAGEMENT, MARKETING, BUSINESS ADMINISTRATION

  Nr.crt Grad didactic Numele si prenumele Adresa de email Ziua Interval Orar SALA
  1 Conf. univ. dr. Baltador Lia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 12.50-14.30 E32
  2 Prof. univ. dr. Belaşcu Lucian Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 15.30-17.30 E32
  3 Conf. univ. dr. Budac Camelia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 11.00-13.00 EM1
  4 Prof. univ. dr. Caraganciu Anatol Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 12.00-14.00 E33
  5 Prof. univ. dr. Cindrea Ioan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 13.00-15.00 E41
  6 Conf. univ. dr. Duralia Oana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 11.30-13.00 E42
  7 Lect. univ. dr. Fraticiu Lucia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Vineri 14.00-16.00 M512
  8 Lect. univ. dr. Fuciu Mircea Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti 14.30-16.30 E53
  9 Prof. univ. dr. Ilie Livia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 9.30-11.30 E13
  10 Conf. univ. dr. Lucian Paul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 13.00-15.00 E32
  11 Conf. univ. dr. Mărginean Silvia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Joi 11.00-13.00 E44
  12 Prof. univ. dr. Mihăescu Liviu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 09.00-11.00 E44
  13 Conf. univ. dr. Negru Ioana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti 16.00-18.00 E43
  14 Conf. univ. dr. Nicula Virgil Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 18.00-20.00 E43
  15 Prof. univ. dr. Ogrean Claudia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti și Joi 16.20-17.20 E34
  16 Lect. univ. dr. Opreana Alin Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 13.00-15.00 E32
  17 Asist. univ. drd. Panța Nancy Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti 09.30-11.20 E42
  18 Lect. univ. dr. Pentescu Alma Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 16.30-18.30 E42
  19 Lect. univ. dr. Popa Cristina Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Miercuri 13.00-15.00 E32
  20 Lect.univ. dr. Popescu Doris Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 16.10-18.10 E32
  21 Lect. univ. dr. Popescu Eugen Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 11.20-12.50 E42
  22 Lect. univ. dr. Popșa Roxana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 13.00-15.00 E42
  23 Lect. univ. dr. Șerban Anca Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 16.20-18.20 E42
  24 Asist. univ. dr. Șerban Radu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Vineri 13.00-15.00 E53
  25 Conf. univ. dr. Şerbu Razvan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 12.30-14.30 EP3
  26 Conf. univ. dr. Tănăsescu Cristina Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 13.00-15.00 DECANAT
  27 Asist. univ. dr. Terchilă Sorin sorin.terchilă@ulbsibiu.ro Miercuri 12.00-14.00 E43
  28 Lect. univ. dr. Ţichindelean Mihai Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti 9.30-11.30 E42
  29 Asist. univ. dr. Ţichindelean Monica Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Vineri 9.20-11.20 E33
  30 Conf. univ. dr. Tileagă Cosmin cosmin.tileaga@ulbsibiu> Miercuri 9.20-11.20 E43
  31 Conf. univ. dr. Todericiu Ramona Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 10.00-12.00 E13
  32 Lect. univ. dr. Troancă Dumitru Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 15.00-17.00 EP4
  33 Lect. univ. dr. Vinerean Simona Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 13.00-15.00 E32

   

  Departamentul 2 - FINANȚE, CONTABILITATE

  Nr.crt Grad didactic Numele si prenumele Adresa de email Ziua Interval Orar SALA
  1 Lect. univ. dr. Anghel Ioana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 9.30-11.30 E54
  2 Prof. univ. dr. Balteş Nicolae Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 18.00-20.00 E23
  3 Lect. univ. dr. Barbu Liliana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 11.00-13.00 E53
  4 Asist.univ.dr. Bogoslov Andreea Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 16.10-18.10 E53
  5 Conf. univ. dr. Brătian Vasile Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 13.00-15.00 M512
  6 Lect. univ. dr. Bratu Renate Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 10.00-12.00 DECANAT
  7 Prof. univ. dr. Comăniciu Carmen Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti și Joi 16.30-17.30 E54
  8 Conf. univ. dr. Cristescu Marian Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 13.00-15.00 E33
  9 Prof. univ. dr. Herciu Mihaela Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti 11.30-13.30 E34
  10 Asist.univ.drd. Marina Alexandra Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 16.10-18.10 E53
  11 Conf. univ. dr. Mârza Bogdan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Joi 16.10-18.10 EP4
  12 Lect. univ. dr. Mihaiu Diana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti 12.00-14.00 EM1
  13 Conf. univ. dr. Moroşan Adrian Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 12.00-14.00 E52
  14 Prof. univ. dr. Oprean-Stan Camelia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti 10.00-12.00 E52
  15 Conf. univ. dr. Orăştean Ramona Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti 15.30-17.30 E44
  16 Conf. univ. dr. Petraşcu Daniela Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Miercuri 15.30-17.30 E33
  17 Conf. univ. dr. Sava Raluca Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 9.00-11.00 E54
  18 Conf. univ. dr. Sbârcea Ioana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 11.10-13.00 E52
  19 Conf. univ. dr. Stoica Eduard Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Luni 13.00-15.00 DECANAT
  20 Lect. univ. dr. Tăvală Florina Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Vineri 13.30-15.30 E52
  21 Lect. univ. dr. Vasiu Diana Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Marti 08.00-09.40 E52

   


   
 • Orar semestrul II 2023-2024

  Orarul pentru anul universitar 2023-2024, semestrul II, poate fi accesat din cadrul link-ului alăturat: https://economice.edupage.org/timetable 
  Din secțiunea CLASE (stânga, sus) se poate selecta specializarea dorită.

  ATENȚIE - Vă rugăm să consultați în permanență orarul deoarece acesta poate suferi modificări.

  Săptămâna impară este reprezentată de orele situate în partea stângă a celulei, iar săptămâna pară de orele din dreapta celulei.
  - sălile care încep cu litera E se află la Facultatea de Științe Economice,
  - Sala Raiffeisen se află la Facultatea de Științe Economice (Calea Dumbrăvii nr. 17)
  - sălile care încep cu litera M se află la Facultatea de Medicină (Str. Lucian Blaga nr.2)
  - sălile care încep cu litera S se află la Facultatea de Litere și Arte (Bd-ul Victoriei nr. 5-7).
  - sălile Amphitheatre Brukenthal și Quest Training Room se află în sediul NTT DATA (Strada Șerbota nr. 2)
  - sala Dumitru Stăniloae se află la Facultatea de Teologie (Str. Mitropoliei nr. 20)

   

 • Publicații

  Dezvoltarea Facultăți de Științe Economice din Sibiu s-a tradus, în timp, printr-un număr de realizări remarcabile, între care înființarea unor publicați de specialitate merită o mențune specială. Jurnalele economice ale facultăți s-au născut, fie ca rod al colaborării cu edituri cunoscute, fie grațe preocupării și eforturilor unor cadre didactice cu vădită deschidere spre cercetarea științfică. Indiferent de modul în care au fost create, jurnalele economice au acțonat ca un ferment al gândirii și un stimulent al dezbaterii pe diverse teme ale teoriei și practicii economice.


  REVISTA ECONOMICĂ‚ (ISSN: 1582-6260)

  Revista are la bază colaborarea Centrului de Cercetări Economice din Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu cu Grupul de presă și editură "Continent", continuând preocupările și activitățle Revistei "Economie și Finanțe". Primul număr a fost editat în anul 2001 și de atunci a avut o ritmicitate constantă de șase numere pe an. Articolele acoperă o arie tematică vastă, adresându-se cu precădere specialiștilor dar și persoanelor din afara domeniului economiei. Revista este cotată B+ (cod 478).

  revista.economica

  CONTACT

  G.P.E. "Continent"
  Str. Dr. I. Rațu nr.2
  550012 Sibiu, Romania
  Tel.: +4 (0269) 210077
  Centrul de Cercetări Economice a ULBS
  Calea Dumbrăvii nr.17
  550324 Sibiu, Romania
  Tel/fax: +4 (0269) 235879


  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Web: http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica

  Indexată în:  RePeC, Ulrich's Periodicals Directory, Directory for Open Access Journals (DOAJ)

  Redactor șef
  :  Dan Popescu

  Redactor șef adjunct: Liviu Mihăescu

  Colegiul editorial

  Nicolae Eșanu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Eduard Stoica - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Alin Opreana - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Anca Șerban - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania 

  Comitetul științific

  Dan Popescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Liviu Mihăescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Livia Ilie - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Iulian Văcărel - Academia Română, București
  Lucian-Liviu Albu - Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române și membru correspondent al Academiei Române
  Sergiu Chircă - Academia de Studii Economice a Republicii Moldova
  Viorel Cornescu - Universitatea București, Romania
  Francesco d'Esposito - Universitatea Gabrielle d'Annunzio, Pescara, Italia
  Ion Pohoață - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Romania
  Robert Labbé - Universitatea Rennes 1, Franța
  Grigore Belostecinic - Academia de Studii Economice a Republicii Moldova
  Alexander Kostov - Director, Institutul pentru Studii Balcanice, Sofia, Bulgaria
  Nicolae Petria - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Razvan Șerbu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Bogdan Mârza - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Carmen Comaniciu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Mihaela Herciu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Silvia Mărginean - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Claudia Ogrean - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Ganna. Kharlamova - Universitatea Taras Shevchenko of Kyiv, Ukraina
  Cristina Tănăsescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Marian Cristescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Dan Alexandru Popescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Liviu Florea - Universitatea Washburn, USA
  Eduard Stoica - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Eugen Iordănescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania


  STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS (ISSN: 1842-4120)

   

  Revista este un jurnal cu acces liber, în care sunt publicate articole de cercetare teoretică și empirică în domenii aferente ale Economiei si Afacerilor. Principalele obiective ale revistei constau în creșterea vizibității internaționale și a zonei de diseminare a autorilor și a lucrărilor lor, pe de o parte și promovarea transferului internațional de know-how în domenii științifice, pe de altă parte. Revista și-a început procesul editorial în anul 2006 cu o periodicitate de un număr pe ajungând să se editeze câte 3 numere pe an începând cu anul 2010.

  sbe

  CONTACT

  Claudia Ogrean
  Tel: +4 (0269) 210375
  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Mihaela Herciu
  Tel: +4 (0269) 210375
  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Web: http://www.degruyter.com/view/j/sbe

   

  Indexată în: RePeC, Ulrich's Periodicals Directory, Directory for Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, EBSCO http://www.degruyter.com/view/j/sbe

  Redactor șef:  Claudia Ogrean, Mihaela Herciu 

   
   

  EUROECONOMIA XXI  (ISSN: 1842-4120)

   Această revistă a apărut în urmă cu 11 ani la inițativa domnului prof.univ.dr. Dan Popescu, cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, Grupului de presă "Continent" și tipografiei "Noblesse". Are un tiraj mediu de câteva sute de exemplare (300 de numerare editate până în 2001). De remarcat și faptul ca în paginile revistei, alături de profesori, practicieni și jurnaliști experimentaț se găsesc și articole semnate de studenți, masteranzii și doctoranzi ai Facultăți de Știinte Economice.

  "De la Europa firmelor, la firmele europene"

  euroeconomia

  CONTACT

  G.P.E. "Continent"
  Str. Dr. I. Rațu nr.2
  550012 Sibiu, Romania

  Tel.: +4 (0269) 210077
  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Web: http://www.cciasb.ro/index.php?id=113

  Redactor șef: Dan Popescu

  Colegiul redacțonal

  Eugen Iordănescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  Nicolae Eșanu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  Eduard Stoica - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Secretar general de redacție
  Leonard Șerban - Masterand, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

   

   
   
   
   
   
   
   
   
 • Structura anului universitar

  Screenshot 2023 09 11 095707

  Structura anului universitar poate fi descărcată în format PDF de mai jos:

  Structura an universitar 2023 - 2024 (.pdf)

   

   

Sunteți aici: Home
joomla visitor