Stiinte Economice

 • Burse

  Tipuri de burse

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS) acordă următoarele tipuri de burse:

  1. burse pentru stimularea performanței, care se împart în burse de excelență, de merit și de studiu;
  2. burse de ajutor social, pentru susțnerea financiară a studențlor cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Națonal pentru Finanțarea învățământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare;
  3. burse speciale acordate de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu din veniturile din taxele de școlarizare și alte surse legal constituite;
  4. burse private pe bază de contract, în condițile Legii nr. 376/2004, încheiat cu operatori economici sau cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205, alin. (10) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

  Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți

  Baza legală

  Stabilirea criteriilor de acordare a burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți din Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se face în baza:

  • Legea educaței națonale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18/10 ianuarie 2011.
  • Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internațonal al elevilor premiaț la olimpiadele școlare internațonale nr. 235/7 decembrie 2010, M.O. 831/13 decembrie 2010.
  • Hotărârea Guvernului nr. 558/3 septembrie 1998 privind modificările anexelor 1 și 2 la H.G. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altorforme de sprijin material pentru elevi, studenț și cursanț din învățământul de stat, cursuri de zi, M.O. 347/14 septembrie 1998.
  • Contractul instituțonal al Universități "Lucian Blaga" din Sibiu încheiat cu MECTS.
  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în M.O. 852/20 decembrie 2010.
  • Codul familiei actualizat 2011.
  • Ordinul MECTS nr. 3666 din 30 martie 2012 privind Codul drepturilor și obligaților studentului

  Bursele de merit se acordă studenților integraliști, cursuri cu frecvență, fără taxă sau cu taxă, de la programele de licență sau masterat, proporțional pe fiecare an, luându-se în considerare media ponderată (Mp) obținută după cum urmează:

  • Pentru semestrul I se ia în considerare media ponderată obținută în anul universitar precedent;
  • Pentru semestrul II sunt luate in considerare rezultatele profesionale ale semestrului I din anul universitar curent, după sesiunea de examene.

   

   

 • Cazare

  Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor ULBS care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 19 septembrie se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după următorul program:

  29 septembrieîntre orele 900 – 1500: studenții din anii III, IV -VI și studenții masteranzi;

  30 septembrieîntre orele 900 – 1500:  studenții din anul II; studenții din anul I.

  Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă să – și ocupe locul până în– 30.09.2019, ora 1800, pierd dreptul de cazare.

  Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să respectaţi această planificare.

   

  Depunerea cererilor de redistribuire se face in perioada 29.09. 2019- 30.09.2019-ora 15.00

   A.Studenții care au primit un loc de cazare în cămin,altul decât cel solicitat la prima opțiune depun cererile de redistribuire la adresa:

  https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

   B. Studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești conform listelor afișate pe site - ul universității depun cererile de redistribuire la Cantina Studențeascăde pe Bulevardul Victoriei nr. 31, între orele 0900 – 1500.

  Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi însoțite de adeverința eliberată de către secretariatul facultățiila care studentul studiază.

  Pe adeverință va fi menționată (conform art.17 din Regulamentul privind cazarea în căminele studențești):

  • media ponderata obținută în anul universitar curentpentru studenții integraliști;
  • media obținută la examenul de admitere pentru studenții admiși în anul I;
  • "suma credite" pentru studenții neintegraliști precum și
  • calitatea de student bursier sau nebursier.

   

  În data de 01.10.2019 dupa ora 1600 se afișeaza lista cu studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

  http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

  Anunț important privind cazarea studentilor ULBS

  in urma redistribuirii din data de 01.10.2019

              Lista cu studenții care au primit loc la redistribuire se va afișa în data 01.10.2019 pe site-ul http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ și pe pagina fiecărei facultăți.

            Studenții care au primit loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 01.10.2019 la căminele la care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

  1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
  2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
  3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
  4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
  5. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
  6. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
  7. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
  8. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

  Mai multe informații găsiți pe site-ul:
  Direcției Generale Administrative

 • Consultații cu profesorii

  Departamentul 1 - MANAGEMENT, MARKETING, ADMINISTRAREA AFACERILOR

  Grad didactic

  Numele si prenumele

  Ziua

  Interval Orar

  Conf. univ. dr.

  Baltador Lia

  Miercuri

  14.00-16.00

  Prof. univ. dr.

  Belaşcu Lucian

  Miercuri

  16.00-18.00

  Conf. univ. dr.

  Budac Camelia

  Miercuri

  14.00-16.00

  Prof. univ. dr.

  Burnete Sorin

  Luni

  12.00-14.00

  Prof. univ. dr.

  Caraganciu Anatol

  Marti

  14.00-16.00

  Prof. univ. dr.

  Cindrea Ioan

  Miercuri

  16.00-18.00

  Conf. univ. dr. Duralia Oana Miercuri

  16.00-18.00

  Lect. univ. dr.

  Fraticiu Lucia

  Luni

  16.00-18.00

  Asist. univ. dr.

  Fuciu Mircea

  Luni

  10.00-12.00

  Lect. univ. dr.

  Greavu Arina

  Marti

  16.00-18.00

  Prof. univ. dr.

  Ilie Livia

  Joi

  12.00-14.00

  Conf. univ. dr.

  Lucian Paul

  Marti

  16.00-18.00

  Conf. univ. dr.

  Mărginean Silvia

  Miercuri

  12.00-14.00

  Prof. univ. dr.

  Mihăescu Liviu

  Joi

  12.00-14.00

  Conf. univ. dr.

  Negru Ioana

  Luni

  14.00-16.00

  Conf. univ. dr.

  Nicula Virgil

  Miercuri

  18.00-20.00

  Prof. univ. dr.

  Ogrean Claudia

  Marti

  12.00-14.00

  Lect. univ. dr.

  Opreana Alin

  Vineri

  12.00-14.00

  Asist. univ. dr.

  Panța Nancy

  Marti

  16.00-18.00

  Lect. univ. dr.

  Pentescu Alma

  Vineri

  14.00-16.00

  Asist. univ. dr.

  Popa Cristina

  Marti

  16.00-18.00

  Lect.univ. dr.

  Popescu Doris

  Vineri

  14.00-16.00

  Lect. univ. dr.

  Popescu Eugen

  Marti

  10.00-12.00

  Lect. univ. dr.

  Popșa Roxana

  Luni

  16.00-18.00

  Asist. univ. dr.

  Șerban Anca

  Miercuri

  12.00-14.00

  Asist. univ. dr.

  Șerban Radu

  Miercuri

  10.00-12.00

  Conf. univ. dr.

  Şerbu Razvan

  Miercuri

  10.00-12.00

  Conf. univ. dr.

  Tănăsescu Cristina

  Joi

  14.00-16.00

  Conf. univ. dr.

  Tileagă Cosmin

  Miercuri

  12.00-14.00

  Conf. univ. dr.

  Todericiu Ramona

  Miercuri

  16.00-18.00

  Lect. univ. dr.

  Troancă Dumitru

  Miercuri

  14.00-16.00

  Lect. univ. dr.

  Vacar Anca

  -

  -

  Lect. univ. dr.

  Ţichindelean Mihai

  Joi

  10.00-12.00

  Asist.univ.dr.

  Vinerean Simona

  Marti

  16.00-18.00

  Conf. univ. dr.

  Vinţean Adriana

  Marti

  16.00-18.00

   

   

  Departamentul 2 - FINANȚE, CONTABILITATE

  Grad Didactic

  Numele si prenumele

  Ziua

  Sala

  Interval Orar

  Prof. univ. dr.

  Balteş Nicolae

  Luni

   

  18.00-20.00

  Asist.univ.dr.

  Bogoslov Andreea

  Marti

   

  16.00-18.00

  Lect. univ. dr.

  Bratu Renate

  Vineri

   

  12.00-14.00

  Conf. univ. dr.

  Brătian Vasile

  Marti

   

  18.00-20.00

  Lect. univ. dr.

  Barbu Liliana

  Joi

   

  12.00-14.00

  Prof. univ. dr.

  Comăniciu Carmen

  Miercuri

   

  14.00-16.00

  Conf. univ. dr.

  Cristescu Marian

  Luni

   

  16.00-18.00

  Prof. univ. dr.

  Herciu Mihaela

  Marti

   

  14.00-16.00

  Asist.univ.dr.

  Marina Alexandra

  Marti

   

  16.00-18.00

  Conf. univ. dr.

  Mârza Bogdan

  Joi

   

  12.00-14.00

  Lect. univ. dr.

  Mihaiu Diana

  Marti

   

  10.00-12.00

  Conf. univ. dr.

  Moroşan Adrian

  Vineri

   

  12.00-14.00

  Prof. univ. dr.

  Oprean-Stan Camelia

  Miercuri

   

  12.00-14.00

  Conf. univ. dr.

  Orăştean Ramona

  Miercuri

   

  16.00-18.00

  Conf. univ. dr.

  Petraşcu Daniela

  Marti

   

  12.00-14.00

  Asist. univ. dr.

  Pop Ioana

  Marti

   

  14.00-16.00

  Conf. univ. dr.

  Sava Raluca

  Marti

   

  12.00-14.00

  Conf. univ. dr.

  Sbârcea Ioana

  Miercuri

   

  10.00-12.00

  Conf. univ. dr.

  Stoica Eduard

  Luni

   

  12.00-14.00

  Asist.univ.dr.

  Tăvală Florina

  -

  -

  -

  Asist. univ. dr.

  Vasiu Diana

  Marti

  -

  12.00-14.00


   
 • Consultation hours

  Departament 1 - MANAGEMENT, MARKETING, BUSINESS ADMINISTRATION

  Name Day Interval Orar Room
  Baltador Lia Wednesday 15.30-17.00 E32
  Belaşcu Lucian Friday 11.00-12.30 E32
  Budac Camelia Wednesday 12.00-13.30 EM 1
  Burnete Sorin Tuesday
  Thursday
  11.30-12.30
  11.30-12.30
  E43
  Caraganciu Anatol Wednesday 12.30-14.00 E33
  Cindrea Ioan Tuesday 15.30-17.00 E43
  Fraticiu Lucia Friday 8.00-9.30 E53
  Fuciu Mircea Tuesday 12.30-14.00 E44
  Greavu Arina Thursday  15.30-17.00 E33
  Ilie Livia Wednesday 12.00-14.00 RECTOR OFFICE
  Lucian Paul Thursday 10.30-11.30 E32
  Mărginean Silvia Wednesday DEAN OFFICE 15.30-17.00
  Mihăescu Liviu Thursday E44 12.30-14.00
  Negru Ioana Monday E43 15.00-17.30
  Nicula Virgil Wednesday E43 18.30-20.00
  Ogrean Claudia Tuesday E34 12.30-14.00
  Opreana Alin Tuesday E32 9.30-11.00
  Panța Nancy Tuesday E42 11.00-12.30
  Pentescu Alma Friday E42 11.00-12.30
  Popa Cristina Tuesday E32 11.00-12.30
  Popescu Doris Monday Room prof. med. 17.00-19.00
  Popescu Eugen Tuesday E42 11.00-12.30
  Popșa Roxana Tuesday E42 15.30-1700
  Duralia  Oana Monday E42 14.00-15.30
  Șerban Anca Tuesday E42 17-18.30
  Șerban Radu Wednesday E53 11.00-12.30
  Şerbu Razvan Wednesday EP4 11.00-12.30
  Tănăsescu Cristina Tuesday E23 15.30-17.00
  Tileagă Cosmin Wednesday DEAN OFFICE 9.30-11.00
  Todericiu Ramona Monday DGA 17.00-19.00
  Troancă Dumitru Wednesday EP4 15.30-17.00
  Vacar Anca Thursday Room prof.med. 11.00-12.30
  Ţichindelean Mihai Wednesday E32 15.30-17.00
  Vinerean Simona Tuesday E32 15.30-17.00
  Vinţean Adriana Tuesday E33 12.30-14.00

   

  Departamentul 2 - FINANȚE, CONTABILITATE

  Name

  Day Interval Orar

  Room

  Balteş Nicolae Monday E23 18.00-20.00
  Bogoslov Andreea Thursday E53 11.00-12.30
  Bratu Renate - - -
  Brătian Vasile Tuesday E52 18.30-20.00
  Barbu Liliana - - -
  Comăniciu Carmen Tuesday EM1 11.00-12.30
  Cristescu Marian Tuesday E33 10.30-12.30
  Herciu Mihaela Monday  E34 11.00-12.30
  Marina Alexandra Monday E53 9.30-11.00
  Mârza Bogdan Monday EP4 14.00-15.30
  Mihaiu Diana Tuesday E52 11.00-12.30
  Mocanu Mihai Tuesday E53 17.00-19.00
  Moroşan Adrian Tuesday E52 15.30-17.00
  Moţoc Vasile Wednesday DGA 14.00-15.30
  Oprean-Stan Camelia Wednesday E52 14.00-15.30
  Orăştean Ramona Tuesday DEAN OFFICE 12.30-14.00
  Petraşcu Daniela Tuesday E33 9.30-11.00
  Petria Nicolae Monday E43 14.00-15.30
  Pop Ioana Tuesday E54 11.00-12.30
  Sava Raluca Thursday DEAN OFFICE 11.00-12.30
  Sbârcea Ioana Monday E52 14.00-15.30
  Stoica Eduard Thursday E52 12.30-14.00
  Tăvală Florina - - -
  Vasiu Diana Tuesday Room prof.med. 11.00-12.30

   


   
 • Orar

   

  Vă rugăm consultați în permanență orarul deoarece acesta ar putea suferi modificări.

 • Publicații

  Dezvoltarea Facultăți de Științe Economice din Sibiu s-a tradus, în timp, printr-un număr de realizări remarcabile, între care înființarea unor publicați de specialitate merită o mențune specială. Jurnalele economice ale facultăți s-au născut, fie ca rod al colaborării cu edituri cunoscute, fie grațe preocupării și eforturilor unor cadre didactice cu vădită deschidere spre cercetarea științfică. Indiferent de modul în care au fost create, jurnalele economice au acțonat ca un ferment al gândirii și un stimulent al dezbaterii pe diverse teme ale teoriei și practicii economice.


  REVISTA ECONOMICĂ‚ (ISSN: 1582-6260)

  Revista are la bază colaborarea Centrului de Cercetări Economice din Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu cu Grupul de presă și editură "Continent", continuând preocupările și activitățle Revistei "Economie și Finanțe". Primul număr a fost editat în anul 2001 și de atunci a avut o ritmicitate constantă de șase numere pe an. Articolele acoperă o arie tematică vastă, adresându-se cu precădere specialiștilor dar și persoanelor din afara domeniului economiei. Revista este cotată B+ (cod 478).

  revista.economica

  CONTACT

  G.P.E. "Continent"
  Str. Dr. I. Rațu nr.2
  550012 Sibiu, Romania
  Tel.: +4 (0269) 210077
  Centrul de Cercetări Economice a ULBS
  Calea Dumbrăvii nr.17
  550324 Sibiu, Romania
  Tel/fax: +4 (0269) 235879


  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Web: http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica

  Indexată în:  RePeC, Ulrich's Periodicals Directory, Directory for Open Access Journals (DOAJ)

  Redactor șef
  :  Dan Popescu

  Redactor șef adjunct: Liviu Mihăescu

  Colegiul editorial

  Nicolae Eșanu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Eduard Stoica - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Alin Opreana - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Anca Șerban - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania 

  Comitetul științific

  Dan Popescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Liviu Mihăescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Livia Ilie - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Iulian Văcărel - Academia Română, București
  Lucian-Liviu Albu - Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române și membru correspondent al Academiei Române
  Sergiu Chircă - Academia de Studii Economice a Republicii Moldova
  Viorel Cornescu - Universitatea București, Romania
  Francesco d'Esposito - Universitatea Gabrielle d'Annunzio, Pescara, Italia
  Ion Pohoață - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Romania
  Robert Labbé - Universitatea Rennes 1, Franța
  Grigore Belostecinic - Academia de Studii Economice a Republicii Moldova
  Alexander Kostov - Director, Institutul pentru Studii Balcanice, Sofia, Bulgaria
  Nicolae Petria - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Razvan Șerbu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Bogdan Mârza - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Carmen Comaniciu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Mihaela Herciu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Silvia Mărginean - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Claudia Ogrean - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Ganna. Kharlamova - Universitatea Taras Shevchenko of Kyiv, Ukraina
  Cristina Tănăsescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Marian Cristescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Dan Alexandru Popescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Liviu Florea - Universitatea Washburn, USA
  Eduard Stoica - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Eugen Iordănescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania


  STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS (ISSN: 1842-4120)

   

  Revista este un jurnal cu acces liber, în care sunt publicate articole de cercetare teoretică și empirică în domenii aferente ale Economiei si Afacerilor. Principalele obiective ale revistei constau în creșterea vizibității internaționale și a zonei de diseminare a autorilor și a lucrărilor lor, pe de o parte și promovarea transferului internațional de know-how în domenii științifice, pe de altă parte. Revista și-a început procesul editorial în anul 2006 cu o periodicitate de un număr pe ajungând să se editeze câte 3 numere pe an începând cu anul 2010.

  sbe

  CONTACT

  Claudia Ogrean
  Tel: +4 (0269) 210375
  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Mihaela Herciu
  Tel: +4 (0269) 210375
  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Web: http://www.degruyter.com/view/j/sbe

   

  Indexată în: RePeC, Ulrich's Periodicals Directory, Directory for Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, EBSCO http://www.degruyter.com/view/j/sbe

  Redactor șef:  Claudia Ogrean, Mihaela Herciu 

   
   

  EUROECONOMIA XXI  (ISSN: 1842-4120)

   Această revistă a apărut în urmă cu 11 ani la inițativa domnului prof.univ.dr. Dan Popescu, cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, Grupului de presă "Continent" și tipografiei "Noblesse". Are un tiraj mediu de câteva sute de exemplare (300 de numerare editate până în 2001). De remarcat și faptul ca în paginile revistei, alături de profesori, practicieni și jurnaliști experimentaț se găsesc și articole semnate de studenți, masteranzii și doctoranzi ai Facultăți de Știinte Economice.

  "De la Europa firmelor, la firmele europene"

  euroeconomia

  CONTACT

  G.P.E. "Continent"
  Str. Dr. I. Rațu nr.2
  550012 Sibiu, Romania

  Tel.: +4 (0269) 210077
  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Web: http://www.cciasb.ro/index.php?id=113

  Redactor șef: Dan Popescu

  Colegiul redacțonal

  Eugen Iordănescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  Nicolae Eșanu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  Eduard Stoica - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Secretar general de redacție
  Leonard Șerban - Masterand, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

   

   
   
   
   
   
   
   
   
 • Structura anului universitar

  Regăsiți mai jos structura anului universitar:
   
Sunteți aici: Home
joomla visitor