Stiinte Economice

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Selecție studenți ERASMUS+ UE

Granturi Erasmus+ pentru mobilități de studiu în țări UE - studenți - aferente anului academic 2023-2024

Programul ERASMUS+, finanțat de către Comunitatea Europeană, oferă studenților Facultății de Științe Economice a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o țară membră a UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile/departamentele ULBS și universități partenere.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 14 martie 2023, ora 18:30, sala E21 (Facultatea de Științe Economice) - eveniment de prezentare a programului Erasmus+ 
 • 22-24 martie 2023 – depunerea dosarelor de candidatură, electronic, prin completarea formularului 🔗https://forms.gle/NktMpqBAFGEnQSzF8
 • 27 martie 2023, ora 10:00 – susținerea interviului ONLINE (studenții înscriși vor primi programarea pentru interviu prin email)
 • 29 martie 2023 – afișarea rezultatelor procesului de selecție
 • 30 martie 2023, orele 08:00-12:00 – depunerea contestațiilor la adresa de email 📩Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • 31 martie 2023 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de eligibilitate și înscriere  (descarcă aici)
 • Scrisoare de intenție (tehnoredactată în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 • CV Europass (tehnoredactat în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 • Adeverință de student;
 • Copie carte de identitate;
 • Documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situație școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • Document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate cu nivel minim B1. (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)
 • Alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  - Certificate lingvistice (fotocopii);
  - Atestate profesionale (fotocopii);
  - Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
  - Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

Observaţie! În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 12 martie 2023, prin completarea formularului https://forms.gle/smCcHicbnBLJFz7LA. Testul va fi organizat în 14 martie 2023, la Facultatea de Litere și Arte, ora 14:00.

Atenție! Testarea lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de stidiu în limba engleză.

Grupul

Țara de destinație

Nivelul național fixat al grantului

(euro/luna) / STUDIU

Grupul 1 de țări

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia
Ţări partenere (regiunea 14):
Elveţia, Insulele Feroe, Marea Britanie

600 euro

Grupul 2 de țări

Austria, Belgia, Cipru, Franţa, Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania
Ţări partenere (regiunea 5):
Andora, Monaco, San Marino, Statul Cetăţii Vaticanului

600 euro

Grupul 3 de țări

Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria

540 euro

 • Candidații de etnie romăsau cei cu nevoi speciale vor beneficia de puncte de prioritate adiționale, valorând 20% din scorul maxim posibil; de asemenea, vor beneficia de aceeași prioritate cei care sunt implicați în derularea unui proiect care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață (educaţie, sănătate, etc) ale populației de etnie romă și a căror mobilitate se efectuează în legătură cu acest proiect. 
 • Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant suplimentar, după ce au fost selectaţi pentru efectuarea mobilităţii. Suportul financiar pentru studenţii cu nevoi speciale (inclusiv costuri pentru persoană însoţitoare) trebuie motivat într-o scrisoare oficială adresată Operatorului de Program. Această notificare va fi însoţită de documente justificative: cererea studentului prin care solicita suplimentarea grantului; declaraţia persoanei însoţitoare privind costuri adiţionale – dacă este cazul; documente medicale care să justifice nevoile speciale ale studentului.

Documente suport:

- Formular de eligibilitate și înscriere

Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ 2023-2024 - Facultatea de Științe Economice

Erasmus+ Programme Guide (en)

Erasmus+ Programme Guide (ro)


Aplica
rea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

- Carta studentului Erasmus+

- Regulamentului privind organizarea mobilităților Erasmus+ în cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

În cadrul unui ciclu de studiu (licenţă sau master), studenţii pot beneficia de mai multe mobilităţi de studiu şi practică, a căror durată cumulată să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu.

Sunteți aici: Home International Selecție studenți ERASMUS+ UE
joomla visitor