Stiinte Economice

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Selecție studenți ERASMUS+

Granturi Erasmus+ pentru studenți aferente anului academic 2022-2023

Rezultate selecție studenți Erasmus+ 2022-2023

Programare interviu studenți Erasmus+

Vă anunțăm organizarea concursului de selecție pentru acordarea de granturi de Mobilități Erasmus+ pentru studenți (licență, master și doctorat). Selecția curentă vizează mobilitățile de studiu pentru anul universitar 2022-2023. Mobilitatea va începe între lunile septembrie 2022 și august 2023, perioada variind în funcție de structura anului universitar al fiecărei universități partenere.

Programul ERASMUS+, finanțat de către Comunitatea Europeană, oferă studenților Facultății de Științe Economice a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o țară membră a UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile/departamentele ULBS și universități partenere.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 5 aprilie 2022, ora 17:00, sala E31 - eveniment de prezentare a programului Erasmus+ 
 • 12-13 aprilie 2022depunerea dosarelor de candidatură online la adresa de email 📩  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • 15 aprilie 2022, ora 11:00, sala EM10 – susținerea interviului de selecție
 • 18 aprilie 2022 – afișarea rezultatelor procesului de selecție
 • 19 aprilie 2022, ora 12.00 – depunerea contestațiilor la decanatul facultății
 • 20 aprilie 2022 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de candidatură (descarcă aici)
 • CV Europass (în limba engleză / germană / franceză / spaniolă)
 • Scrisoare de intenție/motivație (în limba engleză / germană / franceză / spaniolă)
 • Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
 • Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)
 • Documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  - Certificate lingvistice (fotocopii);
  - Atestate profesionale (fotocopii);
  - Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
  - Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

Observaţie: În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 4 aprilie 2022, prin completarea formularului alăturat: https://forms.gle/dy89yz1uh4yFJfpVA. Testul va fi organizat în 6 aprilie 2022, la Facultatea de Litere și Arte, iar detaliile privind programarea (ora și sala) vor fi transmise în data de 5 aprilie 2022.

Testarea se adresează potențialilor candidați care nu dispun de un certificat lingvistic pe care să-l includă la dosarul de candidatură pentru mobilitățile Eramus+.

Grupul

Țara de destinație

Nivelul național fixat al grantului

(euro/luna) / STUDIU

Grupul 1 de țări

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania, Danemarca, Suedia

Țări partenere (Regiunea 14): Elveția, Insulele Feroe, Marea Britanie
Țări partenere (Regiunea 5): Andora, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului

520 / 600 euro

Grupul 2 de țări

Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia, Serbia

470 / 540 euro

Pentru studenții cu oportunități reduse (acele persoane care, din motive economice, sociale, culturale, geografice sau din motive de sănătate, din cauza faptului că provin din familii de imigranți sau din motive precum dizabilitățile, dificultăți educaționale sau orice alte motive, inclusiv cele care pot da naștere discriminării în temeiul articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene), în cazul în care au fost selectați pentru o mobilitate de studiu sau plasament Erasmus+, la granturile de mai sus se adaugă 200 / 250 Euro/lună.

Documente utile:

- Formular candidatură studenți 2022-2023 

- Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+  2022-2023 pentru Facultatea de Științe Economice

- Erasmus+ Programme Guide (en)

- Erasmus+ Programme Guide (ro)

 

Aplicarea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

- Carta studentului Erasmus+ 

- Regulamentului privind mobilitățile de studiu, plasament, formare și predare în cadrul programului Erasmus+

În cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu și practică, a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

Sunteți aici: Home International Selecție studenți ERASMUS+
joomla visitor