Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

14 Iunie 2024 In Știri

Cererea pentru reexaminare se poate depune în perioada 25.06.2024-26.06.2024 la secretariat EM 4, între orele 9-15

Taxa de reexaminare (40 lei/disciplină) poate fi achitată în următoarele variante:
1) În contul personal UMS, accesând secțiunea Plăți.
2) Prin ordin de plată la orice bancă, în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173 cont deschis la Trezoreria Sibiu (pe ordinul de plată va trebui menționat numele și prenumele, facultatea, specializarea, reexaminare la disciplina/disciplinele...). O copie a ordinului de plată se transmite la secretariat în momentul depunerii cererii
3) La Facultatea de Științe Economice, secretariat EM4, între orele 9-15, DOAR ÎN CAZURI EXCEPȚIONALE.
Participarea la examen este condiționată de achitarea în prealabil a taxei.

14 Iunie 2024 In Știri

Cererile pentru mărire de notă se pot depune la secretariat EM4 între orele 9-15, în perioadele:

  • 27.06.2024 - 28.06.2024 pentru studenții din anul 1 și 2 înscriși la programele de licență și pentru anul 1 înscriși la programele de master.
  • 20.06.2024 - 21.06.2024 pentru studenții din ani terminali înscriși la programele de licență și master.

Măririle de notă se susţin în sesiunea de restanţe din vară.

Se pot prezenta la măriri de notă studenţii integralişti în ambele sesiuni (iarnă şi vară).

Nu se iau în considerare studenţii ce au avut restanţe, chiar dacă au promovat examenele în perioada de restanţă.

Studenţii au voie la maxim trei examene de mărire.

Măririle de notă se susţin doar pentru disciplinele aferente anului universitar 2023/2024.

21 Mai 2024 In Știri

Clarificări privind decontarea de către studenții ULBS a abonamentului pentru transportul local în comun, emis de TURSIB S.A.- prestatorul serviciul de transport public local din Sibiu

În conformitate cu prevederile articolului 128, alineatul (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru această categorie de transport. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun.

Începând cu data de 01 iunie 2024, modalitatea prin care studenții ULBS beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, este următoarea:

Studentul:

- achiziționează abonament nominal de la S.C. TURSIB SA - în calitate de prestator al serviciului de transport public local din Sibiu;

- depune la secretariatul facultății, în perioada 1-10 ale lunii, următoarele documente justificative pentru decontarea abonamentului :

- cerere privind decontarea abonamentului de transport local în comun (Anexa 1);

- copie după abonament nominal, cardul emis de Tursib;

- documentul care atestă plata abonamentului, în original (chitanța / bon fiscal sau extras de cont dacă plata s-a făcut on-line sau cu cardul);

- copie după actul de identitate, se aduce o singură dată la prima decontare;

- copie după un extras de cont bancar de la BCR / BRD / BT sau Raiffeisen Bank, cu care ULBS are încheiate convenții, pentru virarea contravalorii abonamentului. Se aduce o singură dată la prima decontare sau atunci când numărul de cont IBAN se modifică.

Documentele, conform precizarilor, se depun în perioada specificată, la secretariat EM4.

Anexa - Cerere (.docx)

16 Mai 2024 In Știri

Tabăra studențească 2024

Cererile și documentele justificative conform metodologiei pentru ocuparea unui loc în Tabăra Studențească 2024 se depun în perioada 27.05.2024 - 17.06.2024 la secretariat EM4 sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comisia de selecție a studenților beneficiari de locuri în tabere studentesti 2024, constituita conform Ordinului ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 21107 din 29.12.2023, compusa din

 Președinte

Conf.dr.

Liliana BUNESCU

 Membru

Conf.dr.

Diana MIHAIU

 Membru

Student

Adelin DULĂU

 Secretar

Secretar

Simona HALMAGIU

Se va întruni în data de 18.06.2024, ora 9.00 în sala EM 10 de la Facultatea de Stiinte Economice.

Metodologie tabere 2024 (.pdf)
Cerere de inscriere - Anexele 4 și 7 (.doc)
Locuri disponibile pe facultăți (.pdf)
Rezultate tabere (.pdf)

05 Aprilie 2024 In Știri

Cu profundă tristețe, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se desparte de un remarcabil coleg, cel care a fost conf. univ. dr. Nicolae Petria.
Plecarea lui neașteptată lăsă un mare gol în comunitatea noastră academică și în inimile noastre. A fost un coleg cu o vastă experiență profesională în domeniul financiar-bancar, mereu dispus să ofere ajutor și să împărtășească din cunoștințele și experiența sa. Profesionalismul său, spiritul vizionar și pasiunea pentru munca sa au fost evidente în tot ceea ce a făcut, fiind o inspirație pentru studenți și colegi, manifestând un permanent simț al responsabilității.

Conf.univ.dr. Nicolae Petria s-a alăturat colectivului Facultății de Științe Economice la începutul anilor 2000 și a ocupat poziția de prodecan în perioada 2012-2016. Activitatea sa academică a fost susținută în permanență de o bogată activitate profesională, ocupând poziții de top management în instituții din domeniul financiar-bancar: director adjunct Banca Națională a României Sucursala Sibiu, președintele Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica Sibiu, CEO și Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Comerciale Carpatica Sibiu, Branch Manager la Banca Țiriac, HVB-Țiriac, Unicredit – Țiriac, precum și membru în Consiliile de Administrație ale diverselor instituții financiare.
Amintirile cu domnia-sa și contribuția  pe care a avut-o în comunitatea noastră vor dăinui în inimile noastre. În aceste momente dificile, ne exprimăm  solidaritatea cu familia celui care a fost conf. univ. dr. Nicolae Petria și le dorim celor dragi să găsească alinare în amintirea frumoasă a vieții lui.

Domnul profesor Nicolae Petria va rămâne întotdeauna în memoria noastră ca un coleg drag, de care ne vom aminti cu recunoștință, în ciuda trecerii nemiloase a timpului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

In memoriam conf.univ.dr. Nicolae Petria

21 Februarie 2024 In Știri

În atenția studenților din anii II și III licență care au refaceri de credite din anii I și II semestrul II și în atenția studenților din anul ii master care au refacere de credite din anul I semestrul II

Învățământ cu frecvență, an univ. 2023-2024

În perioada 22.02.2024– 08.03.2024 se depun cererile pentru refacerea de credite (pentru disciplinele aferente sem II) la secretariat EM4 între orele 9-14.

Taxa de refacere de credite poate fi achitată în următoarele variante:

  • În contul personal UMS, accesând secțiunea Plăți
  • Prin ordin de plată la orice bancă, în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173 cont deschis la Trezoreria Sibiu (pe ordinul de plată va trebui menționat numele și prenumele, facultatea, specializarea, refacere de credite la disciplina/disciplinele...). O copie a ordinului de plată se transmite la secretariat în momentul depunerii cererii.
  • La Facultatea de Științe Economice, secretariat EM4, între orele 9-15, doar în cazuri excepționale.

Participarea la cursuri și la examen este condiționată de depunerea cererii și achitarea în prealabil a taxei.

   

Pentru orice nelămurire ne puteți contacta la numărul de tel. 0269/210375.

 

Notă: vă rugăm să depuneți cererea în cel mai scurt timp posibil (fără a depăși termenul de mai sus) pentru a fi adăugați în classroom-urile aferente disciplinelor la care aveți refacere de credite  și pentru a putea participa la cursuri.

Dacă nu completati cererea nu veti putea participa la examenele aferente disciplinelor la care aveti refacere de credite.

21 Februarie 2024 In Știri

Regăsiți atașat informații privind EXAMENUL SUSȚINERE LUCRARE  DISERTAȚIE ȘI LICENȚĂ - FEBRUARIE 2024. 
NOTĂ:

1. Accesul în sală se face cu buletinul de identitate! 
2. Candidaţii intră în sală conform programării. Recomandăm să ajungeți cu 15 minute înainte.
 3. Prezentarea lucrării să o aveți pe un stick (.ppt și .pdf)

Mult succes.

20 Februarie 2024 In Știri

Regăsiți atașat informații privind EXAMENUL SCRIS - LICENȚĂ FEBRUARIE 2024. 

Examen scris CIG FB BA MK - sala E11

Examen scris ECTS si MM - sala E21

NOTĂ :


1. Accesul în sală se face cu buletinul de identitate!
2. Candidaţii intră în sală la ora 11.30.
3. Nu se admit telefoane asupra candidaţilor pe perioada probei scrise !
4. Calculul economic poate fi realizat doar cu calculatoare de birou !

Mult succes.

12 Februarie 2024 In Știri

Mai jos regăsiți atașată adresa cu privire la reducerile și scutirile taxei de școlarizare.

Adresa (.pdf)

Pagina 1 din 41
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente
joomla visitor