Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Programe de studiu

Licență

 

Administrarea afacerilor -  Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS)

Administrarea afacerilor - Administrarea afacerilor în limba engleză - Business Administration (BA)

Finanțe - Finanțe și Bănci (FB)

Management - Management (MG)

Contabilitate - Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG)

Marketing - Marketing (MK)

 

Planuri de învățământ

Arhivă 2010 - 2014 (.zip)

Planul de învățământ 2014-2017

Planul de învățământ 2015-2018

Plan de învățământ 2016 - 2019 CIG

Plan de învățământ 2016 - 2019 FB

Plan de învățământ 2016 - 2019 BA

Plan de învățământ 2016 - 2019 MG

Plan de învățământ 2016 - 2019 ECTS

Plan de învățământ 2016 - 2019 MK

Fişele disciplinelor
Finanţe Bănci
anul 1

 

1. Microeconomie
2
. Matematica
3
. Informatică
4
. Bazele contabilităţii
5
. Finanţe
6
. Lb. germană s1
7. Lb engleză s1
8
. Ed. fizică s1
9
. Macroeconomie
1
0. Statistică
1
1. Contabilitate financiară
12. Istorie economică
13. Dreptul afacerilor
14. Economie europeană
15. Lb. engleză s2
16. Lb. germană s2
17. Ed. fizică s2

 

Finanţe Bănci
anul 2

1. Finanțe publice
2. Moneda
3. Contabilitate financiară
4. Asigurări comerciale
5. Piețe financiare
6. Lb. engleză S1
7. Lb germană S1
8. Prețuri și concurență
9. Finanțele instituțiilor publice
10. Ed. fizică S1
11. Gestiunea financiară a întreprinderii
12. Produse și servicii bancare
13. Modelare economică
14. Asigurări și protecție socială
15. Marketing financiar bancar
16. Lb engleză S2
17. Lb germană S2
18. Practică de specialitate
19. Ed. fizică S2
20. Investiții directe și finanțarea lor
21. Econometrie

 

Finanţe Bănci

anul 3

1. Buget și trezorerie publică
2. Fiscalitate
3. Operațiunile instituțiilor de credit
4. Relații financiar monetare internaționale
5. Analiză economico-financiară
6. Investiții
7. Gestiune bancară
8. Contabilitate bancară
9. Audit financiar-bancar
10. Management financiar
11. Economie monetară și financiară europeană
12. Sisteme informatice financiar-bancare
13. Elaborarea lucrării de licență
14. Doctrine economice
15. Managementul proiectelor
16. Evaluarea întreprinderii

 

CIG
anul 1

1. Microeconomie
2. Informatica
3. Finanțe
4. Bazele contabilității
5. Matematică aplicată în economie
6. Istorie economică
7. Lb engleză
8. Macroeconomie
9. Statistică economică
10. Contabilitate financiară 1
11. Finanțe publice
12. Baze de date
13. Economie europeană
14. Lb engleză
1
5. Ed. fizică

CIG
anul 2

1. Contabilitate financiară 2
2. Contabilitatea instituțiilor non-profit
3. Marketing
4. Contabilitatea instituțiilor publice
5. Management
6. Birotică
7. Lb engleză
8. Contabilitate consolidată
9. Contabilitate bancară
10. Fiscalitate
11. Monedă și credit
12. Gestiune financiară a întreprinderii
13. Practică
14. Sisteme informatice de asistare a deciziilor
15. Lb engleză
16. Prețuri și concurență

CIG
anul 3

1. Contabilitate de gestiune
2. Analiză economico-financiară 1
3. Audit intern
4. Sisteme informatice de gestiune
5. Contabilitate internațională
6. Piețe financiare
7. Contabilitate aprofundată
8. Analiză economico-financiară 2
9. Audit financiar
10. Control financiar
11. Elaborarea lucrării de licență
12. Evaluarea întreprinderii

 

MANAGEMENT

anul 1

1. Microeconomie
2. Matematică aplicată în economie
3. Bazele contabilității
4. Informatică
5. Dreptul afacerilor
6. Marketing
7. Lb engleză
8. Macroeconomie
9. Management
10. Antreprenoriat
11. Comunicare de afaceri
12. Economie europeană
13. Istorie economică
14. Lb străină pentru afaceri
15. Ed. fizică

 

MANAGEMENT

anul 2

1. Statistică
2. Finanțe
3. Management internațional
4. Managementul aprovizionării
5. Comportament organizațional
6. Lb engleză de afaceri
7. Ed fizică
8. Managementul calității
9. Management operațional
10. Managementul investițiilor
11. Finanțele firmei
12. Managementul desfacerii
13. Tranzacții comerciale
14. Lb engleza de afaceri
1
5. Contabilitate financiară


MANAGEMENT

anul 3

1. Managementul resurselor umane
2. Analiză economico-financiară
3. Managementul serviciilor
4. Informatică managerială
5. Management strategic
6. Management financiar
7. Management comparat
8. Managementul IMM-urilor
9. Metode catitative în management
10. Proiecte economice
11. Cercetări de marketing
12. Management public
13. Elaborarea lucrării de licență

MARKETING

anul 1

1. Microeconomie
2. Matematică aplicată în economie
3. Marketing
4. Bazele contabilității
5. Informatică
6. Lb engleză
7. Macroeconomie
8. Marketing online
9. Antreprenoriat
10. Istorie economică
1
1. Management
12. Lb engleză pentru afaceri
13. Ed fizica 1
14. Ed fizica 2

 

MARKETING

anul 2

1. Finanțe
2. Economie europeană
3. Comportamentul consumatorului
4. Marketing online
5. Relații publice
6. Cercetari de marketing
7. Lb engleză
8. Marketingul serviciilor
9. Marketing international
10. Tehnici de vânzare
11. Tehnici promoționale
12. Marketing turistic
13. Ed fizica 1
14. Ed fizica 2 

 

ECTS

anul 1

1. Microeconomie
2
. Bazele contabilităţii
3
. Matematică
4
. Marketing
5. Istorie economică
6. Fundamentarea ştiinţei mărfurilor
7
. Lb. engleză s1
8. Lb. germană s1
9. Macroeconomie
10. Antreprenoriat
11. Informatică
12. Management
13. Dreptul afacerilor
14. Economie europeană
1
5. Lb engleză s2
16. Lb germană s2
17. Ed fizică s2

 

 

 

 

 

 

 

Administrarea afacerilor - Administrarea afacerilor internaționale (B1)

Administrarea afacerilor - Administrarea afacerilor în turism și servicii (B2)

Administrarea afacerilor - Strategii și politici de management și marketing ale firmei (B4)

Finanțe - Finanțe (B6)

Finanțe - Bănci (B7)

Contabilitate - Expertiză contabilă și audit (B8)

Finanțe - Management financiar și bancar international (B9)

Management - Managementul afacerilor în limba engleză - Business Management (C1)

 

Master

Planuri de învățământ

Plan de învățământ 2013 - 2014

Plan de învățământ 2014 - 2015

Plan de învățământ 2015 - 2016

Plan de învățământ 2016 - 2017 B2

Plan de învățământ 2016 - 2017 B4

Plan de învățământ 2016 - 2017 B8

Plan de învățământ 2016 - 2017 B9

Plan de învățământ 2016 - 2017 C1 

 

Fişe discipline

Business Management C1

1. Intercultural Managerial Communication
2
. Managerial Economics
3. English for Business Communication
4
. Managerial Finance
5
. Marketing Management
6. E-Business Management
7. Knowledge Management
8. Brand Strategies
9. Sales Force and Logistics
10. International Project Management
11. Business Taxation
12. Business Simulation
13. Strategy and Strategic Management
1
4. Competitive Strategies

  

Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei B4

 

1. Analiza diagnostic a mediului de afaceri
2. Strategii concurenţiale
3. Economie managerială
4. Etica în afaceri şi responsabilitate socială a firmei
5. Tehnologia informaţiilor şi fundamentarea deciziilor de firmă
6. Strategii de brand
7. Strategii în achiziţii şi desfacere
8. Management strategic - conţinut şi instrumente
9. Metode cantitative şi calitative în managementul modern
10. Risc şi incertitudine în economia globală
11. Managementul marketingului în firma modernă
12. Tehnici de merchandising
13. Cercetări cantitative şi modelare de marketing
14. Strategii de penetrare a pieţelor externe
15. Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale

 

 

 

 

 

 

DOCTORAT

Domenii și conducători de doctorat: 

Domeniul de doctorat

Conducători de doctorat

 

Economie

Prof.univ.dr. ANATOLIE CARAGANCIU

Prof.univ.dr. ILEANA TACHE

Prof.univ.dr. ILIE ROTARIU

Management

Prof.univ.dr. DOINA BANCIU

Prof.univ.dr. DUMITRAŞCU DĂNUŢ DUMITRU

Prof.univ.dr. EMANOIL MUSCALU

Prof.univ.dr. MIHAELA HERCIU

Prof.univ.dr. CLAUDIA OGREAN

Finanțe

Prof.univ.dr. MIHAI ARISTOTEL UNGUREANU

Prof.univ.dr. NICOLAE BALTEŞ

Prof.univ.dr. GABRIELA DOBROTĂ

Prof.univ.dr. CAMELIA OPREAN-STAN

 

http://doctorate.ulbsibiu.ro

Sunteți aici: Home Programe
Blowjob
joomla visitor