Stiinte Economice

 • Programul ERASMUS

   

   

   

  Criterii generale de selectie (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

  Studentul trebuie:

  • Să nu aibă restanțe până în momentul inceperii mobilitatii;
  • Să aibă media de studii de min. 7 până la momentul selecței;
  • Să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează printr-un certificat lingvistic (minim nivelul B1).

  Dosarul de candidatură pentru mobilitățle de studiu trebuie să conțna urmatoarele documente :

  • Formular de candidatură (poate fi solicitat de la secretaritul facultățlor sau de pe site-ul international.ulbsibiu.ro)
  • CV Europass
  • Scrisoare de intențe
  • Rezultate academice(se solicită foaia matricolă la secretariatul facultățlor)
  • Atestat limbă străină(Engleza, sau limba tării de destinațe) - această cerință nu se aplică studențlor de la Facultatea de Litere, care merg în mobilitate pe domeniul de studiu de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Erasmus+ este programul Uniunii Europene  pentru educațe, formare, tineret și sport și va fi implementat în perioada 2014-2020. Programul are ca scop stimularea dezvoltării competențelor și a capacități de inserțe profesională și sprijinirea modernizării sistemelor de învățământ, de formare profesională și pentru tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de Euro. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfășura activităț de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenț din învățământul superior, 650 000 de ucenici și de elevi din învățământul profesional, precum și peste 500 000 de tineri implicaț în programe de schimburi de tineri sau de voluntariat în străinătate. 

  Documente necesare înscrierii pentru RUNDA 2:

  • Formular de candidatură (Anexa )
  • CV Europass
  • Scrisoare de intențe/motivație
  • Rezultate academice
  • Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă
  • După desfășurarea procedurilor de selecțe, se va afișa lista cu studenți selectaț și cei în rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului obțnut. Totodată, se va preciza termenul până la care se pot depune contestați, perioada și modul de soluțonare.
  • Studenți cu nevoi speciale și studenți de etnie rromă beneficiază de granturi speciale

  Sursele de finanțare pentru mobilităț: programul comunitar LLP/Erasmus

   Granturile ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare ( Granturile ERASMUS trebuie completate și din alte surse de finanțare).

  • Toate problemele legate de cazare (rezervare loc cămin) sunt în sarcina studentului Erasmus.
  • Studenți selectaț vor contacta personal serviciile de relați internațonale ale universitățlor partenere, în vederea obțnerii invitaței și întocmirii dosarului de studiu.
  • Examenele promovate în cursul stagiului Erasmus vor fi echivalate în cadrul facultăți, (Conform Ordinul Ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate).

  Modul de echivalare a creditelor și a notelor obțnute, la întoarcerea din mobilitate se face Conform Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate;

  In conformitate cu regulile programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcție de țara de destinație astfel:

      Nivelul national fixat al grantului (€/luna)/STUDIU  Nivelul national fixat al grantului (€/luna)/PLASAMENT
  Grupul 1 de țări Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie.    500 euro  700 euro
  Grupul 2 de țări  Belgia, Croatia , Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia.  500 euro  700 euro
  Grupul 3 de țări Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Macedonia  450 euro  650 euro

  Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială), în cazul ca au fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se adaugă 200 Euro/lună.

  Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile corespunzătoare pentru mobilitatea de studiu se adaugă 200 Euro/lună. In acest caz, nu se mai aplica o alta suplimentare in cazul celor cu oportunități reduse.

  Studenții pot beneficia de 2 mobilități (una de studiu și una de practică) pe ciclu de studiu (licență, master și doctorat) a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu. Excepție: studenții de la Facultatea de Medicină pot beneficia de 4 mobilități (două de studiu și două de practică) per ciclu de licență.

Sunteți aici: Home
joomla visitor