Stiinte Economice

ȘTIRI

 • Examen de licență/disertație - februarie 2021
  Procedura pentru studenți privind desfășurarea probelor (.pdf) Listele cu studenții înscriși pentru examenul scris din data de 25.02.2021: Specializarea Marketing (.pdf)Specializarea…
  Scris pe Joi, 25 Februarie 2021 09:35
 • Orar 2020-2021 semestrul 2
  Licență   Master Săptămâna impară este reprezentată de orele situate în partea stângă a celulei, iar saptamana pară de orele…
  Scris pe Miercuri, 24 Februarie 2021 15:51
 • Burse de mobilitate ESAYEP - SEE
  Dragi studenți, În cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie, și Antreprenoriatul Tinerilor – finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic…
  Scris pe Miercuri, 24 Februarie 2021 09:59

Tutori 2020-2021

  NUME SI PRENUME SPECIALIZAREA ANUL TUTORIAT PRACTICA EMAIL
1 TROANCA DUMITRU ECTS I X   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2 BARBU LILIANA FB I X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
3 POPESCU DORIS MN I X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
4 OPREANA ALIN MK I X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
5 POP IOANA CIG I X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6 VINEREAN SIMONA BA I X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
7 POPSA ROXANA ECTS II X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
8 BRATU RENATE FB II X X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
9 SERBAN ANCA MN II X X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
10 TICHINDELEAN MIHAI MK II X X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
11 PETRASCU DANIELA CIG II X X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
12 POPA CRISTINA BA II X X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
13 FUCIU MIRCEA ECTS III X   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
14 SBARCEA IOANA FB III X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
15 FRATICIU LUCIA MN III X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
16 PENTESCU ALMA MK III X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
17 MARINA ALEXANDRA CIG III X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
18 BALTADOR LIA BA III X Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științfică originală. La Universitatea "œLucian Blaga" din Sibiu, doctoratul științfic se organizează în următoarele domenii fundamentale: științe umaniste, teologie, științe juridice, științe economice, științe medicale, științe inginerești.

Misiunea doctoratului științfic în domeniul fundamental "Științe economice" (înființat în anul 1996) este realizarea de excelență în cercetarea economică fundamentală și aplicativă. Domeniile de doctorat oferite de Școala Doctorală de Economie sunt: Economie, Management și Finanțe.

Importanța și larga recunoaștere de care se bucură doctoratul în domeniul fundamental "Științe economice" este reflectată, între altele, în ponderea însemnată (17%) a numărului conducătorilor de doctorat în economie în totalul persoanelor care conduc doctorate din cadrul Universități "Lucian Blaga" din Sibiu. Totodată, din cele 921 de titluri de doctor acordate în perioada 1995-2010 de către aceasta din urmă, ponderea cea mai mare (22%) a revenit domeniului fundamental "Științe economice".

Conducerea de doctorat pentru cele trei domenii mențonate mai sus este asigurată de treisprezece profesori universitari, repartizaț după cum urmează: trei pe domeniul "Economie", șase pe domeniul "Management" și patru pe domeniul "Finanțe". Conducătorii de doctorat, prezentaț în tabelul de mai jos au depus în decursul anilor, eforturi serioase în scopul atragerii la Școala de doctorat în științe economice a celor mai buni cercetători, atât din interiorul Universități cât și din afara ei. Pentru contribuța adusă la dezvoltarea învățământului economic sibian, prin formarea de cadre universitare de valoare, bine adaptate realitățlor mileniului trei, precum și de specialiști de certă competență - ce activează fie în instituți economice, fie în diferite sectoare din economia reală a României - Universitatea "Lucian Blaga" și în particular Facultatea de Științe Economice le este recunoscătoare.

Domeniul de doctorat

Conducător

Economie

Prof.univ.dr. Anatolie Caraganciu

Prof.univ.dr. Ilie Rotariu

Prof.univ.dr. Ileana Tache

Prof.univ.dr. Lucian Belașcu

Conf. univ. dr. Șerbu Răzvan

Conf. univ. dr. Cristina Roxana Tănăsescu

Management

Prof.univ.dr. Doina Banciu

Prof.univ.dr. Ioan Bogdan

Prof.univ.dr. Ioan C-tin Dima

Prof.univ.dr. Danut Dumitrașcu

Prof.univ.dr. Ion Petrescu

Prof.univ.dr. Emanoil Muscalu

Finanțe

Prof.univ.dr. Nicolae Balteș

Prof.univ.dr. Elena Drăgoescu

Prof.univ.dr. Mariana Negruș

Prof.univ.dr. Aristotel Mihai Ungureanu

Facultatea de Științe Economice a sprijinit, încă de la înființarea școlii doctorale pe domeniul fundamental "Științe Economice" din cadrul Universități "Lucian Blaga", în mod constant, dezvoltarea studiilor universitare de doctorat, fapt ce se reflectă în creșterea de la an la an a numărului de titluri de doctor acordate. Până în prezent, titlul de doctor pentru acest domeniu a fost acordat unui număr de 197 de persoane, repartizate pe domenii după cum urmează: 96 de titluri (48%) pentru domeniul "Management", 59 de titluri (30%) pentru domeniul "Economie", 35 de titluri (18%) pentru domeniul "Finanțe" și 7 titluri (4%) pentru domeniul "Cibernetică și statistică".

Cercetarea doctorală ce se desfășoară în cadrul Facultăți de Științe Economice este un proces complex în care sunt implicaț atât tineri cercetători doctoranzi cât și cercetători cu experiență. Cu toți tind să imprime temelor abordate un real caracter de noutate, pentru ca rezultatele cercetării să poată reprezenta adevărate repere în dezvoltarea științelor economice.

 

Departamentul de Management, Marketing si Administrarea Afacerii este unul dintre cele două departamente academice din structura Facultătii de Stiinte Economice a Universități "Lucian Blaga" din Sibiu

 

Misiunea departamentului

Didactică

Oferirea studentilor de cunostinte si competente în domeniile:

 • Management
 • Marketing
 • Administrarea afacerilor
 • Economie
 • Afaceri internationale

Si de natură a asigura:

 • Adaptarea dinamică a acestora la cerintele unui mediu profesional si de afaceri în continuă schimbare,
 • Capacitatea lor de a contribui substantial la dezvoltarea organizatională si crearea de valoare în societate;

Cercetare stiintifică

 • De a contribui la sustinerea, dezvoltarea si valorizarea capacitătii de cercetare stiintifică a cadrelor didactice si studentilor - prin asumarea si derularea de către acestia a unor proiecte si teme de cercetare cu impact potential valoros
 • in sfera economico-socială,
 • asupra procesului didactic si al îmbunătătirii cooperării stiintifice intra si inter-universitare.

 

Obiectivele departamentului

 1. Mentinerea si consolidarea pozitiei detinute pe piata educatională natională - prin calitatea programelor de studiu si a cadrelor didactice

 • Domeniul Management - categorie A, locul 3 national (2011)

Licenta:

 • Management

Master:

 • Managementul afacerilor 

Doctorat:

 • Management
 • Domeniul Administrarea afacerilor - locul 6, primul din categoria B

Licenta:

 • Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

Master:

 • Administrarea afacerilor internationale
 • Administrarea afacerilor in turism si servicii
 • Strategii si politici de management si marketing ale firmei

2. Dezvoltarea pietei prin internationalizarea domeniilor de studiu si oferirea unor programe de studiu "de elită" în limba engleză:

 • licentă: Marketing;  
 • master: Managementul afacerilor.

3. Conservarea domeniilor Economie si afaceri internationale, respectiv Economie - prin monitorizarea permanentă a mediului - pentru a valorifica eventualele schimbări de trend (în privinta cererii, a reglementărilor normative etc.);

4. Întărirea si valorizarea la maximum a capacitătii de cunoastere, învătare si cercetare stiintifică a cadrelor didcatice si studentilor;

5. Crearea premiselor optime pentru dezvoltarea carierei viitorilor absolventi în strânsă corelatie cu contributia acestora la satisfacerea nevoilor privind dezvoltarea economico-socială;

6. Dezvoltarea conexiunilor cu comunitatea - intra si extra academica - si stakeholders externi - prin parteneriate & cooperari in domeniile:

- educatie;
- cercetare stiintifica;
- practica studenteasca;
- consultanta de specialitate;
- alte directii ale activitatii studentesti extracurriculare.

7. Conturarea si dezvoltarea imaginii distincte a departamentului în cadrul ULBS.

 • Cadre didactice si de cercetare ale DMMAA:

- 30 cadre didactice titulare, din care:

   • 11 profesori - din care 3 conducatori de doctorat
   • 9 conferentiari
   • 5 lectori
   • 4 asistenti doctori
   • 1 asistent cercetare/preparator

- 22 colaboratori (ULBS) & cadre didactice asociate, din care:

   • 4 profesori
   • 1 conferentiar
   • 6 lectori
   • 11 asistenti si asistenti de cercetare (drd)

 

Departamentul de Finanțe-Contabilitate este unul dintre cele două departamente academice din structura Facultătii de Stiinte Economice a Universități "Lucian Blaga" din Sibiu

 

Misiunea departamentului

Didactică:

De a oferi studenților cunoștințe si competențe în domeniile:

 • finanțe,
 • bănci,
 • contabilitate,
 • informatică economică

De adaptare dinamică a acestora la cerințele unui mediu profesional și de afaceri în continuă schimbare;

Cercetare stiintifică:

 • De a contribui la susținerea, dezvoltarea și valorizarea capacității de cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților - prin asumarea și derularea de către aceștia a unor proiecte și teme de cercetare cu impact potențial valoros

 

Obiectivele departamentului:

1. Menținerea și consolidarea poziției deținute pe piața educațională națională - prin calitatea programelor de studiu și a cadrelor didactice

 

Domeniul Finanțe - categorie A, locul 2 național (2011)

Licența:

 • Finanțe și Bănci

Master:

 • Finanțe
 • Bănci

Doctorat:

 • Finanțe

Domeniul Contabilitate - categorie A, locul 9 național (2011)

Licența:

 • Contabilitate și informatică de gestiune

Master:

 • Expertiză contabilă și audit

2. Conservarea Domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică prin monitorizarea permanentă a mediului - pentru a valorifica eventualele schimbări de trend (în privința cererii, a reglementărilor normative etc.);

3. Întărirea și valorizarea la maximum a capacității de cunoaștere, învățare și cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților;

4. Dezvoltarea conexiunilor cu stakeholders externi - prin parteneriate & cooperări in domeniile:

 • Educație;
 • Cercetare științifică;
 • Practica studențească;
 • Consultanță de specialitate;

Alte direcții ale activității studențești extracurriculare.

Cadrele didactice și de cercetare ale Departamentului de Finanțe-Contabilitate:

-      25 cadre didactice titulare, din care:

 • 2 profesori - din care 1 conducător de doctorat
 • 9 conferențiari
 • 9 lectori
 • 4 asistenți doctor
 • 1 asistent cercetare/preparator

-      15 cadre didactice asociate, din care:

 • 3 profesori conducători de doctorat
 • 6 lectori
 • 6 doctoranzi

Internship casamona bcn

Animafest Internships

 

Această acțiune permite studenților din instituții de învățământ superior să efectueze un plasament cu o durată cuprinsă între 3 luni și 12 luni, într-o întreprindere sau organizație dintr-o altă țara participanta.
'Plasament' este o altă denumire pentru cunoscutul 'training' sau 'practica'. Organizațiile gazdă pentru plasamente studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații, inclusiv instituții de învățământ superior.Studenții Erasmus sunt selectați de instituțiile de învățământ superior printr-un proces clar și transparent.

Înainte de plecare, studenții semnează un contract de plasament care include următoarele documente :

 • un "contract de formare" ce conține programul plasamentului; acest contract trebuie aprobat și semnat de instituția de învățământ de origine, de instituția gazdă și de către student;
 • un "angajament pentru calitate în mobilitate" care precizează drepturile și obligațiile tuturor părților participante în mod specific la plasamentul în străinătate ;
 • Carta studentului Erasmus care conține drepturile și obligațiile studentului în perioadă mobilității.

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, instituția de învățământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioadă petrecută în străinătate, conform contractului de formare, de preferința folosind sistemul de credite ECTS. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituția care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puțin prin intermediul Suplimentului la diplomă.

Studenților li se poate acordă un grant pentru a-i ajută să acopere cheltuiele de transport și subzistență (inclusiv cheltuielile cu asigurarea și viză) legate de perioadă de plasament în străinătate.
Plată burselor naționale sau împrumuturi către studenții care pleacă se va menține pe durată perioadei plasamentului în străinătate.
Înainte de perioadă de plasament, un student Erasmus poate urmă, dacă i se oferă acest lucru, un curs intensiv de limbi străine în țara gazdă, pentru care i se poate acordă, de asemenea, finanțare.
Studenții cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectați pentru o perioadă de mobilitate.

Statutul studentului Erasmus prevede păstrarea tuturor obligațiilor studentului (plată taxei de școlarizare la universitatea de origine, promovarea examenelor sau echivalarea lor, etc.) precum și păstrarea tuturor avantajelor de care beneficiai (bursă de merit/socială, loc în cămin, etc)

Următoarele tipuri de organizații NU sunt eligibile că organizații gazdă:

 • Instituțiile UE și alte organizații UE inclusiv agențiile (lista lor completăă poate fi consultațăă pe siteul:  ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
 • organizații care administrează programe UE (pentru a evită conflictul de interese și /sau dublă finanțare);
 • reprezentante diplomatice naționale (ambasade, consulate, institute culturale, școli, datorităă cerințelor de transnation.

 

CONFERINȚA ECONOMICĂ

iecs

IECS 2019, a 26-a ediție a Conferinței Internaționale Economice din Sibiu.

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ

iweek

Cinci zile de prezentări ale profesorilor de la universități prestigioase.

 

ȘCOALA DE VARĂ

kbge

Școala de vară internațională a Facultații de Științe Economice.

 

ABSOLVENȚII NOȘTRI

alumni

Asociația Alumni a Facultății de Științe Economice ULBS.

 

Parteneri

 
 

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component

Contact

Calea Dumbrăvii nr.17, 550324, Sibiu, Romania

 • Telefon: +4 (0269)-210375

Socializare

Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare.
Sunteți aici: Home Pagini
joomla visitor