Stiinte Economice

ȘTIRI

 • Examen de licență/disertație - februarie 2021
  Procedura pentru studenți privind desfășurarea probelor (.pdf) Listele cu studenții înscriși pentru examenul scris din data de 25.02.2021: Specializarea Marketing (.pdf)Specializarea…
  Scris pe Joi, 25 Februarie 2021 09:35
 • Orar 2020-2021 semestrul 2
  Licență   Master Săptămâna impară este reprezentată de orele situate în partea stângă a celulei, iar saptamana pară de orele…
  Scris pe Miercuri, 24 Februarie 2021 15:51
 • Burse de mobilitate ESAYEP - SEE
  Dragi studenți, În cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie, și Antreprenoriatul Tinerilor – finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic…
  Scris pe Miercuri, 24 Februarie 2021 09:59

În cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, învățământul la distanță se desfășoară prin coordonarea acestuia de către Departamentul pentru Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (DIDIFR) (http://didu.ulbsibiu.ro).

Departament de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (DIDIFR) colaborează cu Facultatea de Științe Economice pentru desfăsurarea programelor de studii de licență (Finanțe și Bănci, Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Management și Marketing) și master (Administrarea afacerilor în turism și servicii, Strategii și politici de management și marketing ale firmei, Finanțe, Expertiză contabilă și audit și Managementul afacerilor) în ceea ce privește planurile de învățământ, fișele disciplinelor, cadrele didactice, baza materială etc.

Istoric DIDIFR

Candidații la concursul de admitere pot fi absolvenți de liceu cu examen de bacalaureat, studenți și absolvenți/licențați ai facultăților de stat sau particulare acreditate.
Concursul de admitere pentru studii universitare ID/IFR (licență și master) se desfășoară conform Regulamentului de admitere al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu și prin Criterii de admitere și condiții specifice Facultății de Științe Economice.

Perioada Program Activitatea
07 mai – 13 septembrie 2018 9:00 - 15:00 Înscrierea candidațlor
14 septembrie 2018 9.00-15.00

Anunţarea rezultatelor parţiale;
Primirea şi rezolvarea contestaţiilor;

15 – 23 septembrie 2018 9.00-15.00 Confirmare locuri
28 septembrie 2018 - Afişarea listelor finale


Taxe de școlarizare

Licență

 • Administrarea afacerilor (ECTS) - 2700 lei / an de studiu
 • Management - 2700 lei / an de studiu
 • Marketing - 2500 lei / an de studiu
 • Contabilitate și informatică de gestiune - 2600 lei / an de studiu
 • Finanțe - Bănci - 2500 lei / an de studiu

Master

 • Administrarea afacerilor în turism și servicii - 3000 lei / an de studiu
 • Strategii și politici de management și marketing ale firmei - 3200 lei / an de studiu
 • Expertiză contabilă și audit - 3200 lei / an de studiu
 • Managementul afacerilor - 3000 lei / an de studiu

Activitățile tutoriale cu studenții ID/IFR se desfășoară la sfârșit de săptămână pe toată durata anului universitar, conform calendarului de studiu aprobat pentru învățământul cu frecvență (IF).

Pe durata celor 3 ani de studiu pentru programele de licență și a celor 2 ani de studiu pentru programele de master, studenții de la ID/IFR, parcurg aceleași discipline ca și studenții de la IF, conform fișelor de disciplină și a planurilor de învățământ specifice.

Evaluarea studenților de la ID/IFR se realizează în perioada de sesiuni, stabilite conform structurii anului universitar, și se concretizeaza în examene și verificări. Pregătirea studenților pentru evaluările finale se bazează în principal pe studiul individual al surselor bibliografice (obligatorii și facultative, în format electronic sau pe suport hartie) recomandate de cadrele didactice. Facultatea noastră asigură tuturor studențlor condiți de documentare în biblioteca facultății și a universității (http://bcu.ulbsibiu.ro).

Comunicarea între studenți și profesori, tutori, responsabil de specializare se realizează prin schimburi de mesaje individuale folosind Platforma pentru învățământ electronic (E-Learning)

Documente utile

Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Economice 2018 - 2019
ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016
ORDIN Nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018
Certificate și atestate lingvistice acceptate pentru înscriere
Declarație de consimțământ privind regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR);

Mai multe detalii puteți obține pe site-ul:
http://didu.ulbsibiu.ro

Pentru înscrierea la studii în anul universitar 2018-2019, dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se transmit numai de către universități la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin poștă sau printr-un delegat al universității.

 • pentru cetățenii UE, SEE și din Confederația Elvețiană vă rugăm să o contactați pe doamna secretar șef Daniela Petrovici a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru cetățenii români din Republica Moldova și Diaspora, vă rugăm să contactați reprezentantul desemnat de către Facultatea de Științe Economice, Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru cetățenii străini, alții decât cei menționați mai sus, vă rugăm să contactați Departamentul de Relații Internaționale, doamna Iulia Gîță (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.);
 • pentru orice alte întrebări legate de procesul de admitere vă rugăm să contactați Facultatea de Științe Economice, secretar admitere Conf.univ.dr. Eduard Stoica (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau +4 (0269)-210375).

Pentru mai multe informații privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate vă rugâm să consultați siteul: http://www.cnred.edu.ro

Noi suntem oriunde vă aflați!

 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Suntem o universitate dinamică, iar aceasta se vede în întreaga noastră istorie. Edificați pe tradiția celor 225 de ani de învățământ superior sibian, suntem, la ora actuală, una dintre cele mai performante universități din România.

 

Calitatea învățământului și cercetării practicate la noi sunt recunoscute și recompensate de organele de evaluare internaționale, ULBS fiind "Centru Academic de Excelență" și printre puținele universități din țară care au acreditată cercetarea științifică.

 

Promovând valori precum spiritul antreprenorial și inovativ, cercetarea de calitate și deschiderea, încurajăm studenții să-și dezvolte creativitatea și potențialul, pregătindu-i și sprijinindu-i pentru dezvoltarea unei cariere de succes.

Facultatea de Științe Economice

Urmărim o direcție de dezvoltare ale cărei coordonate sunt valoarea, inițiativa, responsabilitatea și competența, iar evoluția sa este caracterizată prin noutate, dinamism, rigoare și calitate în deplină concordanță cu exigențele tot mai ridicate ale mediilor universitare naționale și europene.

 

În acest sens, misiunea noastră este una didactică și de cercetare științifică, înscriindu-ne în ansamblul eforturilor de educație, de pregătire profesională corespunzătoare cerințelor prezente și viitoare, de a forma specialiști cu pregătire superioară în domeniul economic, având cunoștințe științifice, abilități și deprinderi la nivelul performanțelor europene și internaționale și în concordanță cu cerințele de pe piața muncii.

 

Ce îți oferim?

 •  Recunoaștere internațională a studiilor
 •  Posibilitatea de a studia in limba română direct în Spania 
 •  Materiale didactice ce facilitează și înlesnesc învățarea disciplinelor studiate
 •  Cadre didactice competente, pregătite pentru a te îndruma în evoluția ta universitară
 •  Platforma de e-learning care facilitează interacț­iunea online profesor-student și accesul la suporturile de curs aferente.
 •  Platformă de videoconferințe online care vă ajută să comunicați vizual cu colegii si profesorii
 •  Serviciul UMS care oferă posibilitatea vizualizării online a situaț­iei școlare

 

Oferta educațională

Licență

Administrarea Afacerilor - Economia comerțului turismului și serviciilor

Management - Management

Marketing - Marketing

Contabilitate - Contabilitate și informatică  de gestiune

Finanțe - Finanțe și bănci

 

Master

Administrarea Afacerilor: - Administrarea afacerilor internaționale

                             - Administrarea afacerilor în turism și servicii

                             - Strategii și politici de management și marketing ale firmei

Contabilitate - Expertiză contabilă și audit

Finanțe: - Finanțe

  - Management financiar și bancar internațional

Management - Managementul afacerilor

 

Cariera ta!

Absolvenții studiilor de licență din domeniul fundamental Științe Economice dobândesc competențe profesionale și competențe transversale necesare pentru ocuparea unor posturi precum: inspector/referent economist în economie generală, consilier, expert, inspector, referent, economist în gestiune economică, referent de specialitate financiar- contabilitate etc.

Totodată, absolvenții se pot angaja în posturi de economiști în cadrul băncilor, auditori interni, administratori de baze de date în domeniu, consilieri, experți, inspectori, referenți sau economiști în management, comerț și marketing. Parcurgerea programelor de master conferă competențe și abilități pentru ocuparea posturilor de directori generali, directori economici, cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic.

 

Descriere specializări

Economia comerțului, turismului și serviciilor
O carieră de asistent comercial; agent comercial; agent de turism; agent ticketing; agent rezervări; agent cumpărări; agent contractări și achiziți (broker mărfuri); conducător din domeniul administrativ și comercial (vânzări, marketing și dezvoltare); analist servicii client; administrator în cantine, restaurante, pensiuni, poate fi opțunea ta urmând cursurile specializării Economia comerțului, turismului și serviciilor - care îț va permite cunoașterea, înțelegerea și utilizarea instrumentarului specific mediului de afaceri, fundamentarea și aplicarea conceptelor și ideilor managementului afacerilor și optimizării activitățlor firmelor din sectorul serviciilor.

 

Management
Dacă îț dorești o carieră de manager proiect; manager de inovare; administrator societate comercială; specialist în managementul riscului; specialist resurse umane; expert/inspector de specialitate forță de muncă și șomaj; specialist strategie industrială, specialist în dezvoltare organizațonală, specializarea Management te ajută în cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor manageriale specifice economiei concurențale precum și în aplicarea eficientă a metodelor, instrumentelor și tehnicilor manageriale la specificul realitățlor economico-sociale și la tipul comportamental al firmei în domenii specifice.

 

Marketing
Cum ț s-ar părea o carieră de art director publicitate; specialist marketing; manager de produs; specialist în relați publice; referent de specialitate marketing; brand manager, organizator târguri și expoziți; specialist relați sociale; specialist în activitatea de lobby; analist cumpărări/consultant furnizori?
Urmând cursurile specializării Marketing vei putea cunoaște, înțelege și utiliza concepte și metode specifice activitățlor de marketing ce vor sta la baza fundamentării strategiilor de marketing adoptate de organizați, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor strategice ale acestora.

 

Finanțe-bănci
Pentru cei ce-și doresc o carieră de consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiune economică; referent de specialitate financiar-contabilitate/în asigurări; referent bancar/societate leasing; dealer; administrator bancar/ produs leasing; ofițer bancar (analist, marketing, produse și servicii bancare); economist bancar; analist financiar; consilier financiar-bancar; expert financiar-bancar; specializarea Finanțe-bănci îi pregătește în utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în entitățle/organizațile private și publice precum și în realizarea de lucrări economico-financiare la nivelul entitățlor/organizaților private și publice.

 

Contabilitate și informatică de gestiune
Auditor intern; cenzor; comisar Garda Financiară; analist; consultant bugetar; consultant în informatică; controlor de gestiune; expert contabil-verificator; lichidator; referent de specialitate financiar-contabilitate; revizor contabil; consilier/expert/inspector/referent/ economist în gestiunea economic, dacă acestea sunt opțunile tale pentru construirea unei cariere atunci, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, este alegerea ce te ajută să fi capabil în identificarea și înregistrarea operațunilor economice în contabilitatea organizaței; utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil; determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari precum și derularea operațunilor specifice controlului financiar-contabil.

 

Studentii vor putea alege temele de licenta sau disertatie contactand direct sau prin intermediul e-mailului cadrele didactice.

Departamentul 1 - MANAGEMENT, MARKETING, ADMINISTRAREA AFACERILOR

Grad didactic

Numele si prenumele

Ziua

Interval Orar

Conf. univ. dr.

Baltador Lia

Miercuri

14.00-16.00

Prof. univ. dr.

Belaşcu Lucian

Miercuri

16.00-18.00

Conf. univ. dr.

Budac Camelia

Miercuri

14.00-16.00

Prof. univ. dr.

Burnete Sorin

Luni

12.00-14.00

Prof. univ. dr.

Caraganciu Anatol

Marti

14.00-16.00

Prof. univ. dr.

Cindrea Ioan

Miercuri

16.00-18.00

Conf. univ. dr. Duralia Oana Miercuri

16.00-18.00

Lect. univ. dr.

Fraticiu Lucia

Luni

16.00-18.00

Asist. univ. dr.

Fuciu Mircea

Luni

10.00-12.00

Lect. univ. dr.

Greavu Arina

Marti

16.00-18.00

Prof. univ. dr.

Ilie Livia

Joi

12.00-14.00

Conf. univ. dr.

Lucian Paul

Marti

16.00-18.00

Conf. univ. dr.

Mărginean Silvia

Miercuri

12.00-14.00

Prof. univ. dr.

Mihăescu Liviu

Joi

12.00-14.00

Conf. univ. dr.

Negru Ioana

Luni

14.00-16.00

Conf. univ. dr.

Nicula Virgil

Miercuri

18.00-20.00

Prof. univ. dr.

Ogrean Claudia

Marti

12.00-14.00

Lect. univ. dr.

Opreana Alin

Vineri

12.00-14.00

Asist. univ. dr.

Panța Nancy

Marti

16.00-18.00

Lect. univ. dr.

Pentescu Alma

Vineri

14.00-16.00

Asist. univ. dr.

Popa Cristina

Marti

16.00-18.00

Lect.univ. dr.

Popescu Doris

Vineri

14.00-16.00

Lect. univ. dr.

Popescu Eugen

Marti

10.00-12.00

Lect. univ. dr.

Popșa Roxana

Luni

16.00-18.00

Asist. univ. dr.

Șerban Anca

Miercuri

12.00-14.00

Asist. univ. dr.

Șerban Radu

Miercuri

10.00-12.00

Conf. univ. dr.

Şerbu Razvan

Miercuri

10.00-12.00

Conf. univ. dr.

Tănăsescu Cristina

Joi

14.00-16.00

Conf. univ. dr.

Tileagă Cosmin

Miercuri

12.00-14.00

Conf. univ. dr.

Todericiu Ramona

Miercuri

16.00-18.00

Lect. univ. dr.

Troancă Dumitru

Miercuri

14.00-16.00

Lect. univ. dr.

Vacar Anca

-

-

Lect. univ. dr.

Ţichindelean Mihai

Joi

10.00-12.00

Asist.univ.dr.

Vinerean Simona

Marti

16.00-18.00

Conf. univ. dr.

Vinţean Adriana

Marti

16.00-18.00

 

 

Departamentul 2 - FINANȚE, CONTABILITATE

Grad Didactic

Numele si prenumele

Ziua

Sala

Interval Orar

Prof. univ. dr.

Balteş Nicolae

Luni

 

18.00-20.00

Asist.univ.dr.

Bogoslov Andreea

Marti

 

16.00-18.00

Lect. univ. dr.

Bratu Renate

Vineri

 

12.00-14.00

Conf. univ. dr.

Brătian Vasile

Marti

 

18.00-20.00

Lect. univ. dr.

Barbu Liliana

Joi

 

12.00-14.00

Prof. univ. dr.

Comăniciu Carmen

Miercuri

 

14.00-16.00

Conf. univ. dr.

Cristescu Marian

Luni

 

16.00-18.00

Prof. univ. dr.

Herciu Mihaela

Marti

 

14.00-16.00

Asist.univ.dr.

Marina Alexandra

Marti

 

16.00-18.00

Conf. univ. dr.

Mârza Bogdan

Joi

 

12.00-14.00

Lect. univ. dr.

Mihaiu Diana

Marti

 

10.00-12.00

Conf. univ. dr.

Moroşan Adrian

Vineri

 

12.00-14.00

Prof. univ. dr.

Oprean-Stan Camelia

Miercuri

 

12.00-14.00

Conf. univ. dr.

Orăştean Ramona

Miercuri

 

16.00-18.00

Conf. univ. dr.

Petraşcu Daniela

Marti

 

12.00-14.00

Asist. univ. dr.

Pop Ioana

Marti

 

14.00-16.00

Conf. univ. dr.

Sava Raluca

Marti

 

12.00-14.00

Conf. univ. dr.

Sbârcea Ioana

Miercuri

 

10.00-12.00

Conf. univ. dr.

Stoica Eduard

Luni

 

12.00-14.00

Asist.univ.dr.

Tăvală Florina

-

-

-

Asist. univ. dr.

Vasiu Diana

Marti

-

12.00-14.00


 

Nr.Crt.

Activităţi

Perioadă

1.

Înscrierea pentru susţinerea examenului deexamenului de licenţă/disertaţie

02.07.2018-10.07.2018

2.

Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie

14.07.2018

3.

Susţinerea examenului de licenţă/disertaţie

16.07.2018-18.07.2018

 

Atenție!
Studenții înscriși la programul de masterat C1 vor elabora și susține lucrarea de disertație în limba engleză.

Toți studenții din anii terminali sunt rugați să depună la secretariat pănă la data de 27.05.2015: Raportul privind elaborarea lucrării de licență. În caz contrar, situația rămâne neîncheiată și vor fi exmatriculați.

 

IMPORTANT

Pentru rezervarea temei vă rugăm să respectaţi următoarele etape conform Ghidului de alegere a lucrării de licenţă/disertaţie:

  1. consultarea listei;
  2. contactarea profesorului coordonator;
  3. completarea Formularului de atribuire a lucrării de licenţă/disertaţie si semnarea lui (de către student şi coordonator);
  4. depunerea lui la secretariatul facultăţii (IF şi IFR);

Numai după parcurgerea acestor etape tema este rezervată.

CONFERINȚA ECONOMICĂ

iecs

IECS 2019, a 26-a ediție a Conferinței Internaționale Economice din Sibiu.

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ

iweek

Cinci zile de prezentări ale profesorilor de la universități prestigioase.

 

ȘCOALA DE VARĂ

kbge

Școala de vară internațională a Facultații de Științe Economice.

 

ABSOLVENȚII NOȘTRI

alumni

Asociația Alumni a Facultății de Științe Economice ULBS.

 

Parteneri

 
 

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component

Contact

Calea Dumbrăvii nr.17, 550324, Sibiu, Romania

 • Telefon: +4 (0269)-210375

Socializare

Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare.
Sunteți aici: Home Pagini
joomla visitor