Stiinte Economice

ȘTIRI

Tabara studențească 2019

Cererile și documentele justificative conform metodologiei pentru ocuparea unui loc în Tabera Studențească 2019 se depun în perioada 19.04.2019 - 17.05.2019 la secretariat EM3.

Metodologie tabere 2019 (.pdf)
Cerere de inscriere - Anexa 4 (.doc)
Locuri disponibile pe facultăți (.pdf)

1.       Proiecte CNCSIS

 • Proiect CNFIS nr. 86 “Colegiul economic pentru conducerea firmelor mici şi mijlocii”, finanţat de Banca Mondială, 1997, valoare 25.000 USD.  
 • Proiect CNFIS cod 287/2000, contract Grant nr. 2102/30.09.1999 pentru înfiinţarea în cadrul ULBS a unui Centru zonal de management financiar, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, 2000-2002, valoare 85.000 USD.
 • Program TEMPER JEP nr. 9228 finanţat PHARE, 1996-1999. 
 • Program TEMPUS nr. 13478 CREAP TEMPUS IB, colaborare Universitatea “Transilvania” Braşov, 1999-2000.
 • Grant CNCSIS tip A, nr. 369/2002, „Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor turistice în cadrul Cooperării Economice a Mării Negre” (director: prof. univ. dr. Ioan Cosmescu), valoare  2002 - 45.000 mii lei; 2003 - 27.000 mii lei; 2004 - 86.250 mii lei.
 • Grant CNCSIS tip At, cod CNCSIS 26, „Evaluarea şi cuantificarea impactului corupţiei asupra strategiei competitive a firmei” (director: conf. univ. dr. Claudia Ogrean), valoare 2006 - 13.500 lei; 2007 - 22.500 lei.
 • Grant CNCSIS tip At, nr. 8/2007, „Dezvoltarea unui model optim de integrare monetară a României prin crearea unui sistem de indicatori pentru monitorizarea convergenţei reale şi simularea costurilor şi beneficiilor adoptării euro” (director: conf. univ. dr. Ramona Toma Orăştean), 2007-2009, valoare 2007 - 25.850 lei; 2008 - .
 • Grant CNCSIS PN II – resurse umane - proiect de cercetare exploratorie, nr. 273/2008, „Determinarea impactului societăţii bazate pe cunoaştere asupra competitivităţii firmei viitorului si valorificarea acestuia prin construirea unui model comportamental coerent de management” (director: conf. univ. dr. Mihaela Herciu), 2008-2011, valoare 3 ani - 165.178 lei; valoare 2009 - 20.018,94 lei.
 • Proiect CNCSIS - Premierea rezultatelor în cercetare - Articole, Sesiunea Octombrie 2008, Cod CNCSIS 265, „Searching for new paradigms in a globalized world: business ethics as a management strategy”, sursa: Journal of Business Economics and Management Nr. 2(9): 161-165 Jun 2008, (director: conf. univ. dr. Claudia Ogrean), valoare 2.000 lei.
 • Proiect CNCSIS - Premierea rezultatelor în cercetare - Articole, Sesiunea Octombrie 2008, Cod CNCSIS 264, „Interrelations between competitiveness and responsibility at macro and micro level”, sursa: Management Decision Vol. 46, Issue 8: 1230-1246 Septembrie 2008, (director: conf. univ. dr. Mihaela Herciu), valoare 2.000 lei.
 • Proiect CNCSIS - MC 53, „Comparative advantage volatility in the global apparel sector. Where are manufacturing firms in the new EU member-countries headed”(director: prof. univ. dr. Sorin Burnete), valoare 4.600 lei.

2.       Proiecte CEEX, PNCDI

 • Program CEEX Modulul 1 - Proiecte de cercetare – dezvoltare complexe, cod MEC 7480, (coordonator: Acad. Aurel Iancu, Institutul Naţional de Cercetări Economice Bucureşti), „Convergenţa economică şi rolul cunoaşterii în condiţiile integrării în UE”, 2006-2008.
 • Program CEEX Modulul 1 - Proiecte de cercetare – dezvoltare complexe, cod MEC 4932, (coordonator: prof. Munteanu Gurgu Constantin, Academia de Studii Economice Bucureşti), „Evaluarea strategiilor de management al riscurilor în companiile româneşti. Recomandări de politici de creştere a competitivităţii în perspectiva post-aderare” (director ULBS: prof. univ. dr. Livia Ilie), 2006-2008, valoare 2008 - 21.154 lei.
 • Program PNCDI II PARTENERIATE ASE Bucureşti, 92-102/2008, „Cercetări privind realizarea unui sistem integrat complex de diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivel naţional pentru promovarea şi susţinerea educaţiei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală” (director ULBS: prof. univ. dr. Luigi Dumitrescu), 2008-2011, valoare 2008 - 5.130 lei; 2009 - 8.630 lei.

3.       Proiecte internaţionale

 • Program Erasmus Socrates pe relaţia segmenţială studenţi – profesori cu Universitatea Rennes 1 IUT GEA şi Universitatea Trier - Facultatea de Politici Economice şi Relaţii Europene, 1998-2006.
 • Programul Web-Econ, finanţare europeană, cu Universitatea din Trier-Germania, Universitatea din Coventry-Regatul Unit, Universitatea din Pescara-Italia, Universitatea “Transilvania” Braşov, 1999-2000.
 • Proiect MAT0/RM/9/1 Grant Banca Mondială şi Guvernul României "Dezvoltarea strategiei naţionale în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior în România", 2001-2003.
 • Proiect internaţional „Uniting Europe through Cultures - "with malice toward none"”, European Commission - SOCRATES PROGRAMME – GRUNDTVIG 1.1 (Grundtvig Training Courses), 01.10.2005 – 30.09.2007, valoare 185.930 euro.
 • Program internaţional nr. 234/2005 cu Bussiness Strategies in Europe, (coordonator: Prof. univ. dr. Dan Popescu), „Development of Schemes for Regional Development Programmes”, august – noiembrie 2006, valoare 2.000 USD.
 • Proiect internaţional sub egida ATLAS (Association for Tourism and Leisure Studies) nr. 4/02.2007, „ATLAS Winter University 2007 – Tourism and culture: Unity in diversity”, 2007, (director: prof. univ. dr. Ilie Rotariu), valoare 151.200 lei.
 • Proiect internaţional sub egida ATLAS 2007, „The tourist profile in the European Cultural Capital Sibiu 2007”, pentru Primăria Sibiu şi Asociaţia Sibiu Capitală Culturală 2007, august – decembrie 2007, valoare 3.000 euro.
 • Proiect internaţional sub egida ATLAS nr. 53/27.07.2009, „Monitorizarea efectelor pe termen lung ale Programului Capitală culturală europeană în Sibiu”, Bugetul local al municipiului Sibiu, (director: conf. univ. dr. Virgil Nicula), valoare 44.044 lei.
 • COST Action IS0902, 26/05/2009, ”Systemic risks, financial crises and credit - the roots, dynamics and consequences of the subprime crisis”, 08/09/2009 - 13/01/2014, http://w3.cost.esf.org/index.php?id=233&action_number=IS0902, (member in MANAGEMENT COMMITTEE – ROMANIA – Ramona Orăştean). 
 • COST Action ISO905, ”The Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe”, 2010-2014, (member in MANAGEMENT COMMITTEE – ROMANIA – Mihaela Herciu, ).

4.       Proiecte finanţate din alte surse

 • Contracte de cercetare cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Sibiu:  „Procesul de concentrare a capitalului în Judeţul Sibiu” (director: prof. univ. dr. Dan Popescu), valoare 4.000 lei; „Dezvoltarea intensivă a mediului de afaceri în judeţul Sibiu – consecinţe şi provocări” (director: prof. univ. dr. Carmen Comaniciu), valoare 4.500 lei, 2004-2005.
 • Contract de cercetare nr. 1765/17.06.2006 cu ANRE Bucureşti, „Impactul economic al înfiinţării şi funcţionării bursei energetice regionale asupra economiei naţionale şi regionale” (director: prof. univ. dr. Dan Popescu), 17.07.2006-30.10.2006, valoare 11.375 lei.
 • Începând cu anul 2004, în baza Protocolului de Cooperare şi Colaborare în Cercetarea Ştiinţifică Economică nr. 1173/23.01.2004, încheiat între Centrul de Cercetări Economice al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu” din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, Bucureşti au fost finalizate capitole de cercetare incluse în programele prioritare ale Academiei Române.
 • Contract de cercetare nr. 5393/18.04.2008 cu Primăria Sălişte, ”Strategia şi posibilităţile de dezvoltare ale oraşului Sălişte pentru perioada 2009-2020” (director: prof. univ. dr. Dan Popescu), 2008, valoare 14.000 lei.
 • Contract de cercetare nr. 65/02.06.2008 cu SC ATLANTA IND SRL Sibiu, „Studiu privind necesitatea implementării managementului performanţelor financiare. Elaborarea unui sistem de indicatori economico-financiari la nivelul SC ATLANTA IND SRL SIBIU” (director: prof. univ. dr. Nicolae Balteş), 2008, valoare 10.800 lei.
 • Contract de cercetare nr. 816/2008 cu SC XXLOIL SRL, ”Eficientizarea activităţii de resurse umane la SC XXLOIL SRL” (director: prof. univ. dr. Emanoil Muscalu), 2008, valoare 9.000 lei.
 • Contract de cercetare nr. 817/2008 cu SC CONSIL COST SRL, ”Modelarea proceselor de desfacere la SC CONSIL COST SRL” (director: prof. univ. dr. Emanoil Muscalu), 2008, 8.300 lei.
 • Contract de cercetare nr. 10/1094/29.03.2008 cu SC Aral SRL Sălişte, „Elaborarea strategiilor şi a programelor de stabilire a preţurilor. Proiectarea sistemelor informaţionale de supraveghere a concurenţei. Conceperea strategiilor concurenţiale la SC Aral SRL Sălişte” (director: lect. univ. dr. Ilie Moga), valoare 2008 - 5.598 lei; 2009 - 3.732,20 lei.
 • Contract de cercetare nr. 2099/26.07.2013 cu SC Ariadna Building SRL, ”Elaborarea studiului tehnico-economic privind accesarea de finanțare nerambursabilă” (director: prof. univ. dr. Emanoil Muscalu), 3.000 lei.
 • Contract de cercetare nr. 980/09.04.2013 cu SC Sigemo Impex SRL, ”Importanța managementului riscului creditelor comerciale la Sc Sigemo Impex” (director: prof. univ. dr. Livia Ilie), 2.000 lei.
 • Contract de cercetare nr. 489/30.10.2015 cu Electrica Distribuție Sud SA, ”Măsurarea gradului de satisfacție a clienților – realizarea unui sondaj de opinie la consumatori” (director: lect. univ. dr. Mihai Țichindelean), 18.848 lei.

Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor ULBS care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 19 septembrie se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după următorul program:

29 septembrie între orele 900 – 1500: studenții din anii III, IV -VI și studenții masteranzi;

30 septembrie între orele 900 – 1500:  studenții din anul II; studenții din anul I.

Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă să – și ocupe locul până în– 30.09.2019, ora 1800, pierd dreptul de cazare.

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să respectaţi această planificare.

 

Depunerea cererilor de redistribuire se face in perioada 29.09. 2019- 30.09.2019-ora 15.00

 A. Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune depun cererile de redistribuire la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

 B. Studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești conform listelor afișate pe site - ul universității depun cererile de redistribuire la Cantina Studențească de pe Bulevardul Victoriei nr. 31, între orele 0900 – 1500.

Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi însoțite de adeverința eliberată de către secretariatul facultății la care studentul studiază.

Pe adeverință va fi menționată (conform art.17 din Regulamentul privind cazarea în căminele studențești):

 • media ponderata obținută în anul universitar curent pentru studenții integraliști;
 • media obținută la examenul de admitere pentru studenții admiși în anul I;
 • "suma credite" pentru studenții neintegraliști precum și
 • calitatea de student bursier sau nebursier.

 

În data de 01.10.2019 dupa ora 1600 se afișeaza lista cu studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

Anunț important privind cazarea studentilor ULBS

in urma redistribuirii din data de 01.10.2019

            Lista cu studenții care au primit loc la redistribuire se va afișa în data 01.10.2019 pe site-ul http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ și pe pagina fiecărei facultăți.

          Studenții care au primit loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 01.10.2019 la căminele la care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

 1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
 2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
 3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
 4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
 5. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
 6. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
 7. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
 8. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Mai multe informații găsiți pe site-ul:
Direcției Generale Administrative

 

Studenții reprezentanți ai Facultății de Științe Economice  în Senatul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu sunt:

carolina.png

Țîmbalari Carolina - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
COMISIA SOCIALĂ‚ ȘI PROBLEME STUDENȚEȘTI

 

 

CONFERINȚA ECONOMICĂ

iecs

IECS 2019, a 26-a ediție a Conferinței Internaționale Economice din Sibiu.

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ

iweek

Cinci zile de prezentări ale profesorilor de la universități prestigioase.

 

ȘCOALA DE VARĂ

kbge

Școala de vară internațională a Facultații de Științe Economice.

 

ABSOLVENȚII NOȘTRI

alumni

Asociația Alumni a Facultății de Științe Economice ULBS.

 

Parteneri

 
 

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component

Contact

Calea Dumbrăvii nr.17, 550324, Sibiu, Romania

 • Telefon: +4 (0269)-210375

Socializare

Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare.
Sunteți aici: Home Pagini
joomla visitor