Stiinte Economice

STUDENȚI

Nr.Crt.

Activităţi

Perioadă

1.

Înscrierea pentru susţinerea examenului deexamenului de licenţă/disertaţie

02.07.2018-10.07.2018

2.

Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie

14.07.2018

3.

Susţinerea examenului de licenţă/disertaţie

16.07.2018-18.07.2018

 

Atenție!
Studenții înscriși la programul de masterat C1 vor elabora și susține lucrarea de disertație în limba engleză.

Toți studenții din anii terminali sunt rugați să depună la secretariat pănă la data de 27.05.2015: Raportul privind elaborarea lucrării de licență. În caz contrar, situația rămâne neîncheiată și vor fi exmatriculați.

 

IMPORTANT

Pentru rezervarea temei vă rugăm să respectaţi următoarele etape conform Ghidului de alegere a lucrării de licenţă/disertaţie:

    1. consultarea listei;
    2. contactarea profesorului coordonator;
    3. completarea Formularului de atribuire a lucrării de licenţă/disertaţie si semnarea lui (de către student şi coordonator);
    4. depunerea lui la secretariatul facultăţii (IF şi IFR);

Numai după parcurgerea acestor etape tema este rezervată.

Sunteți aici: Home Studenți Licență / Disertație
joomla visitor