Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

11 Ianuarie 2019 In Știri

stire handsÎn atenția studenților cu taxă licență și master:

Conform contractului de școlarizare cu taxă, scadența tranșei a doua , din taxa de școlarizare aferentă anului univ. 2018/2019, este de 15.01.2019 (inclusiv).

Studenții care nu achită până la această dată (15.01.2019), tranșa a doua, din taxa de școlarizare (pentru licență: 1057 ron; pentru master: 1260 ron), nu vor fi primiți în sesiunea de examene din iarnă și vor fi exmatriculați.

18 Decembrie 2018 In Știri

stire hartii3Examenul de licență /disertație – sesiunea  februarie 2019 se va susține în perioada: 20.02.2019 -21.02.2019

PERIOADĂ INSCRIERE: 21.01.2019-08.02.2019

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENȚII UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA” TREBUIE SĂ CONŢINĂ:

 • fişă de înscriere- model tipizat
 • lucrare de licență (un exemplar din lucrare copertat + CD în format .DOC)
 • certificat de competenţă lingvistică
 • fişă de lichidare;
 • certificat de naştere – original plus copie ;
 • copie buletin/carte de identitate;
 • trei fotografii tip buletin;
 • declaraţie pe proprie  răspundere  privind  originalitatea  conţinutului  şi calitatea lucrării elaborate, conform Anexei nr. 2 din Ghidul studentului pentru alegerea şi elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie;
 • diploma de bacalaureat în copie legalizată.
 • Chitanța doveditoare plății taxei de înscriere la licență – 400 lei pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2018.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA DISERTATIE PENTRU ABSOLVENȚII UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA” TREBUIE SĂ CONŢINĂ:

 • fişă de înscriere (model tipizat);
 • lucrare de licență (un exemplar din lucrare copertat + CD în format .DOC)
 • fişă de lichidare;
 • certificat de naştere - original plus copie;
 • trei fotografii tip buletin;
 • declaraţie pe  proprie  răspundere  privind  originalitatea  conţinutului  şi calitatea lucrării elaborate, conform Anexei 2 din Ghidul studentului pentru alegerea şi elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie;
 • diploma de bacalaureat în copie;
 • diplomă de licență – copie legalizată;
 • Chitanța doveditoare plății taxei de înscriere la disertație – 400 lei pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2018.
04 Decembrie 2018 In Știri

stire deschidere 2Pentru alegerea temei de licență/disertație vă rugăm consultați tabelul de mai jos.

 
1. În vederea rezervării temei vă rugăm să trimiteți un mail pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în care sa specificați numele dvs., specializarea, titlul temei alese și numele coordonatorului.
2. În baza emailului trimis, în tabel va fi trecut numele dvs în dreptul temei alese. 
3. După aceasta puteți contacta coordonatorul științific în vederea completării Formularului de atribuire care va fi depus apoi la secretariat.
15 Noiembrie 2018 In Știri

stire sesiune comunicareÎn fișierele de mai jos regăsiți atașată documentele necesare acordării subvenției de cazare

Metodologie acordare subventie

Anexa 1 - CERERE

Anexa 2 - DECLARAȚII

15 Noiembrie 2018 In Știri

stire erasmus2Mai jos sunt atașate rezultatele procesului de selecție Erasmus+ 2018-2019 pentru semestrul II.

Rezultate (.pdf)

31 Octombrie 2018 In Știri

stire burseStudenţii care beneficiază de bursă în semestrul I anul univ. 2018/2019 sunt rugaţi să-şi transmită numărul de cont la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

E-mail-ul trebuie să conțină: numele și prenumele, CNP-ul, anul și specializarea, tipul bursei și contul IBAN.

Titularul numărului de cont trebuie să coincidă cu numele studentului, nu sunt acceptate conturi ale altor persoane!!!

Confirmarea se face până la data de 02.11.2018 ora 15.00 !

Contestațiile pentru burse se pot depune joi 01.11.2018 orele 08-10.00 la Decanatul Facultății!

 

Burse Semestrul 1 2018-2019 (.pdf)

31 Octombrie 2018 In Știri

stire simpract2Program Operațional Capital Uman
Contract nr. POCU/90/6.13/6.14/109018
Perioada de implementare 25.06.2018-24.06.2020
Titlul proiectului: Practica în întreprinderi simulate – SIMPRACT 2

Derulat in Parteneriat: CNIPMMR si ULBS

 

Afis Simpract 21 august PREVIEW BUN

25 Octombrie 2018 In Știri

stire erasmusIn vederea organizării selecției studenților pentru mobilități în cadrul Programului Erasmus+ 2018-2019, semestrul al II-lea, vă rugăm ca până în data de 13.11.2018 orele 15 să depuneți dosarul de concurs la secretariatul Facultății de Științe Economice (Decanat).

Interviul va avea loc in data de 14.11.2018, ora 1230 la Decanat.

Dosarul trebuie sa cuprindă următoarele documente:

 • formular de candidatură
 • CV Europass
 • Scrisoare de motivație redactata în limbă străină
 • Extras după situația școlară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenți
 • Atestat de cunoaștere a limbii străine
 • fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat (opțional)

Rezultatele selecției vor fi comunicate în data de 15.11.2018

Formular de candidatură (.doc)
Locuri disponibile (.doc)
Carta Erasmus+ (.docx)

19 Octombrie 2018 In Știri

stire econpractic

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu SC Global Consult Center SRL și NTN-SNR Rulmenți SRL derulează în perioada  05.07.2018-04.07.2020 proiectul cu titlul "Educație proactivă pentru creșterea angajabilității prin consolidarea competențelor și prin stagii de practică (eConPracTic)" –  POCU/90/6.13/6.14/107038.

Pagina 8 din 26
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente Știri
joomla visitor