Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

19 Februarie 2016 In Știri

Susţinerea examenului de licenţă proba scrisă va fi pe data de 22.02.2016 ora 12:00 în sala M21stire hartii3

 1. Accesul în sală se face cu buletinul de identitate  şi  legitimaţie / carnet de student vizate la zi!
 2. Candidaţii intră în sală la ora 11.45.
 3. Nu se admit telefoane asupra candidaţilor pe perioada probei scrise !
 4. Calculul economic poate fi realizat doar cu calculatoare de birou !

Lista studenților pentru susținerea examenului scris

Lista studenților pentru susținerea examenului oral - FB și CIG

Lista studenților pentru susținerea examenului oral - ECTS, MG, AI și MK

Lista studenților pentru susținerea examenului oral - MASTER

16 Februarie 2016 In Știri

stire egyptO noua mobilitate disponibila pentru studenti licenta, masterat, doctoratat,

 in Egipt (termen limita de depunere 15.04.2016)

Mai multe detalii in link-ul de mai jos.

http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/international/erasmus-parteneri.html

16 Februarie 2016 In Știri

stire frantaSELECȚIE STUDENT / MASTERAND FRANCOFON în vederea participării la evenimentul organizat la București, la Palatul Cotroceni - sediul Administrației Prezidențiale, în data de 22 martie 2016, cu ocazia Zilei internaționale a francofoniei

Agenția Universitară a Francofoniei a transmis Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu invitația de a participa cu 10 studenți francofoni la evenimentul organizat la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei internațioanle a francofoniei, celebrată în fiecare an la data de 20 martie și aflată de acum sub Înaltul Patronaj al Președintelui Romaniei.
În acest context, va fi selectat câte un student francofon de la fiecare facultate (Facultatea de Litere și Arte – 2 studenți) pentru a participa la evenimentul ce va avea loc în data de 22 martie 2016, transportul dus-intors la Cotroceni fiind asigurat de către ULBS.

Studenții / Masteranzii selectați vor primi invitații nominale și vor fi informați cu privire la elementele de protocol pe care le presupune participarea la un eveniment organizat la Palatul Cotroceni.

În vederea selecționării unui student / masterand de la Facultatea de Științe Economice, rugăm ca cei interesați să trimită pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până vineri 19 februarie inclusiv, următoarele două documente:
- CV (în limba franceză)
- Scrisoare de intenție (în limba franceză)

Criterii de selecție (în ordinea importanței lor): 
- implicare în demersuri francofone – bursă Erasmus / alte burse / studii în Franța, participare la diferite activități și cursuri ce au legătură cu limba franceză / francofonia etc. 
- CV și Scrisoare de intenție
- Limba străină studiată în cadrul Facultății noastre (dacă este Franceză)
- Media generală obținută în ultimul an universitar (2014/2015) / primul semestru (pentru studenții din anul I).

Conf. univ. dr. Lucian BELAȘCU

05 Februarie 2016 In Știri

stire americaThis is the offer received from International Business School America, regarding short time programs opportunity

"I am writing to bring to your attention the opening of the International Mobility Program, which might be of interest to your institution. The program is organized by the International Business School Americas (IBS-Americas), responsible for coordinating short-term Certificate Programs in New York in partnership with renowned North-American Universities.

Promoting international engagement for undergraduate students, the program awards scholarships to students in order to recognize and encourage individual talents, academic achievement, leadership skills, and international experience. As the dean of IBS-Americas, it is my pleasure to invite your students to apply for them.

Our programs are held in January and in July each year in three different Campuses: The State University of New York, at New Paltz, Mount Saint Mary College, at Newburgh, and The College of Saint Rose, at Albany (New York’s Capital). All Institutions offer accommodation in their student dorms, as well as breakfast and lunch in class days.

They are all located in the state of New York, and offer the following intensive programs:

· Marketing and Value Management;
· Competitive Project Management;
· Corporate Financial Management;
· Strategic Thinking;
· Business English First Lessons.

These summer/winter three-week courses are designed to take place during vacation, allowing the participants to have an intensive contact with international quality education without the need of breaking academic and professional bonds.

Your students are eligible to apply for scholarships covering up to 70% of tuition costs. For this reason, if you could share the information below with your students or with the faculty members from the International Office, it would be greatly appreciated. All students, regardless of grade point average, area of study, citizenship or residency status are encouraged to apply.

To apply for a scholarship, please contact my assistant, Mr. Júlio Quadros (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) not later than February, 28th of 2016. You will be given an application form and all detailed information regarding the programs structure."

07 Ianuarie 2016 In Știri

stire bassetAdresa de e-mail unde puteți aplica pentru programul de internship oferit de firma BASSETT CORPORATION este:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .
Cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze reprezinta singura condiție a companiei.

08 Decembrie 2015 In Știri

stire exam2În fișierul de mai jos găsiți programările pentru sesiunea de examene și sesiunea de restanțe.

Planificare examene (.xls)

02 Decembrie 2015 In Știri

stire licentaExamenul de Licență /Disertație - Sesiunea  Februarie 2016 se va susține în perioada: 22.02.2016 - 23.02.2016.

Cererile pentru participarea la Examenul de Licență/Disertație pentru sesiunea Februarie 2016 se depun la Secretariatul Facultății, în perioada 04.01.2016 - 18.01.2016.

Perioadă înscriere: 25.01.2016 - 05.02.2016.

 

Dosarul de înscriere la Licență pentru absolvenții Universității "Lucian Blaga" trebuie să conțină:

 • cerere tip de inscriere;
 • lucrare de licență - un exemplar copertat si unul pe cd;
 • declarație pe propria răspundere privind originalitatea conținutului și calitatea lucrării elaborate
 • certificat de naștere  -  copie legalizată;
 • certificat căsătorie (pentru candidate) - copie legalizată;
 • carte sau buletin de identitate - copie xerox;
 • diplomă bacalaureat - copie legalizată;
 • 2 fotografii color ¾;
 • certificat de competență lingvistică
 • fișă de lichidare
 • chitanța doveditoare plății taxei de înscriere la licență - 400 ron pentru absolvenții  promoțiilor anterioare anului 2015.

 

Dosarul de înscriere la disertatie pentru absolvenții Universității "Lucian Blaga" trebuie să conțină:

 • cerere tip de inscriere;
 • lucrare de disertație - un exemplar copertat si unul pe cd;
 • declarație pe propria răspundere privind originalitatea conținutului și calitatea lucrării elaborate
 • certificat de naștere   - copie legalizată;
 • certificat căsătorie (pentru candidate) - copie legalizată;
 • carte sau buletin de identitate - copie xerox;
 • diplomă licență - copie legalizată;
 • 2 fotografii color A¾;
 • fișă de lichidare
 • chitanța doveditoare plății taxei de înscriere la licență - 400 ron pentru absolvenții  promoțiilor anterioare anului 2015.
30 Noiembrie 2015 In Știri

stire alumniAsociația Alumni a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, acordă bursa Alumni, în valoare de 3.000 Lei, unui student al Facultății de Științe Economice, înscris la ciclul de studii universitare de licență anul II si III, respectiv, ciclul de master anul I. Regulamentul privind acordarea bursei ALUMNI este atasat mai jos. Data limita de depunere a dosarelor 02.12.2015 Luni 07.12.2015

Data susținerii interviului va fi comunicată!

Regulament

13 Noiembrie 2015 In Știri

stire exam2Vă informăm că, potrivit O.U. nr. 73/2004, aprobată prin Legea nr. 527/2004 și a Ordinului M.E.C.T.S nr. 3845/12.04.2005 privind acordarea subvenției individuale de sprijin pentru cazarea studenților care locuiesc în alte locații decât căminele instituțiilor de învățământ superior, documentele pe care trebuie să le conțină dosarele studenților ce solicită alocația individuală de sprijin sunt următoarele:

 1. cerere tip de solicitare a îndemnizației individuale de sprijin;
 2. copia contractului de închiriere a unui spațiu de locuit în Municipiul Sibiu, altul decât cel din căminele studențești, vizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu;
 3. copii după B.I. ale tuturor membrilor familiei sau după certificatele de naștere pentru persoanele sub 14 ani;
 4. adeverință de elev/student pentru frați;
 5. adeverință cu venitul brut din luna depunerii dosarului în cauză pentru fiecare membru de familie care lucrează sau declarația pe propria răspundere autentificată de notar că nu realizează venit;
 6. adeverință de la organul fiscal că membrii familiei nu realizează alte venituri impozabile potrivit prevederilor Codului Fiscal;
 7. adeverință de la facultate că studentul este la forma de învățământ zi, locuri finanțate de la bugetul de stat și a realizat numărul de credite transferabile pentru a trece în anul de studiu 2014/2015.

În vederea transmiterii tabelelor și anexelor necesare încheierii contractelor instituționale de finanțare pentru anul financiar 2016, vă rugam sa ne transmiteți dosarele complete pana in data de 02.12.2015.

Pagina 10 din 15
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente Știri
joomla visitor