Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

08 Iulie 2019 In Știri

stire hartiiMai jos găsiți atașată împărțirea specializărilor pe săli pentru susținerea examenului de licență, proba scrisă - iulie 2019.

BA – sala E41 (.pdf)
CIG - sala E21 (.pdf)
CIG - sala E31 (.pdf)
CIG - sala E41 (.pdf)
ECTS - sala M21 (.pdf)
FB - sala E11 (.pdf)
FB - sala E41 (.pdf)
MK - sala E51 (.pdf)
MM - sala M03 (.pdf)
MM - sala M22 (.pdf)

Nota:

 1. Accesul în sală se face cu buletinul de identitate sau  legitimaţie / carnet de student vizate la zi!
 2. Candidaţii intră în sală la ora 11.30
 3. Nu se admit telefoane asupra candidaţilor pe perioada probei scrise !
 4. Calculul economic poate fi realizat doar cu calculatoare de birou !
28 Iunie 2019 In Știri

Mai jos regăsiți lista studenților înscriși la disertație care au fost admiși în examenul de disertație.

Listă admiși ZI - 1 iulie 2019 (.pdf)

Listă admiși ID - 1 iulie 2019 (.pdf)

stire eduhub

12 Iunie 2019 In Știri

stire camineCererile de cazare pentru  anul  universitar  2019-2020  se depun on – line la adresa https://goo.gl/forms/kAGuM7Nxx4UGdoKr1  .

Studentii care se incadreaza in criteriul social si/sau medical  si care trebuie, conform “Regulamentului privind cazarea studentilor in caminele universitatii “, pe langa cererea de cazare sa depuna si alte documente trebuie sa depuna dosarul complet la Serviciul Social.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa consultati pagina Directiei Social Administrative :

REGULAMENT privind cazarea in caminele studententesti.pdf

Locuri disponibile pentru Facultatea de Stiinte Economice 

Calendar de cazare

 

11 Iunie 2019 In Știri

ULBS SMART 2019

Ai o idee inovativă? Aplică!
A fost lansat Programul ULBS SMART Programul de burse de excelență pentru proiecte inovative și soluții studențești. Competiția este organizată de ULBS cu scopul de a sprijini financiar studenţii ULBS (nivel licenţă şi master – mai puţin studenţii din anii terminali) ȋn realizarea unor proiecte ce presupun dezvoltarea și utilizarea tehnologiei, a digitalizării sau a oricăror metode innovative și la dezvoltarea unor produse / servicii inovative din domeniile STEAM (science, technology, engineering, art, math) care răspund unei nevoi a comunității și care au potențial de comercializare pe piață.
Programul ȋşi propune finanțarea unor proiecte inovatoare care pornesc de la faza de idee, pe care ulterior studenții o rafinează treptat și o transformă într-un produs viabil menit să îmbunătățească actul educațional respectiv să îmbunătățească calitatea vieții.
Finanțarea proiectelor din cadrul Programului ULBS SMART se acordă sub forma unei burse de excelență pentru proiecte inovative. Bursa de excelență pentru proiecte şi soluţii inovative poate fi cumulată cu altă categorie de bursă.
Se pot înscrie în competiția de burse de excelență pentru proiecte şi soluţii inovative și studenții care în trecut au beneficiat de alte forme de burse.
Bugetul total al Programului ULBS SMART 2019 pentru anul universitar 2019/2020 este de 70.000 EUR și este finanţat din donaţia Fundației Hasso Plattner.
Prima etapă de înscriere în program va fi închisă la data de 28 iunie, ora 12. Proiectele se depun la decanatele facultăților, cu completarea Cererii de finanţare – punctul A: Ideea.
Metodologia de desfășurare a competiției poate fi consultată accesând:
http://cercetare.ulbsibiu.ro/proceduri.html

06 Iunie 2019 In Știri

stire hartii3Mai jos regăsiți atașat procesul verbal de selecție a studenților care beneficiază de tabere 2019.

Afișat la ora 10:45, 6.06.2019

Termen de contestație: 48 de ore de la afișarea procesului, la secretariat DECANAT.

Proces verbal de selecție (.pdf)

27 Mai 2019 In Știri

stire eduhubPentru anul universitar 2018/2019, rămase disponibile, vor mai fi scoase la concurs un număr de 18 locuri de mobilităţi de formare ESAYEP-SEE.

Universităţile partenere din Norvegia, la care se pot desfăşura mobilităţi de formare ESAYEP-SEE, în anul academic 2018/2019,  precum şi numărul de locuri rămase disponibile se regăsesc în tabelul de mai jos:

MOBILITĂŢILE SE VOR ÎNCHEIA LA 30 SEPTEMBRIE 2019.

 

Universitate/Cod Erasmus

Domeniu de formare

STT (formare)

University College of Southeast Norway 

N KONGSBE02

K - Financial and Insurance Activities

2

P - Education

10

S - Other service activities

2

J – Information and communication

2

MF Norwegian School of Theology

N OSLO40

P – Education

1

S - Other service activities

1

            Pentru domeniul învățământ universitar ratele naționale de subzistență pe zi aplicabile pentru fiecare domeniu și tip de participanți în parte sunt (pentru o mobilitate care durează până la 14 zile inclusiv):

Grant: 250 EUR/zi

Cost transport şi asigurare după cum urmează:

University College of Southeast Norway

275 EUR

MF Norwegian School of Theology

275 EUR

 

stire eduhubDosarele de candidatură se vor depune la Serviciul pentru Relaţii Internaţionale şi Programme Comunitare până la data de 12 iunie 2019 şi se vor înregistra într-un registru propriu al SRIPC, în ordinea depunerii acestora de către candidaţi. La încheierea operaţiunii de selecţie, se alcătuieşte un proces verbal semnat de toţi membrii comisiei; rezultatele se afişează imediat.

Calendar:

Etapa I: 10 – 12 iunie - depunerea dosarelor de candidatură la SRIPC

Etapa II: 13 iunie 2019 – evaluarea dosarelor

Etapa III: 14 iunie 2019 – afisarea rezultatelor

Etapa IV: 17 - 21 iunie 2019 - depunerea contestatiilor la email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Etapa V: 24 iunie 2019 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

Adresa de selecție (.pdf)
Formular condidatură (.docx)
Staff Training Mobility (.docx)

22 Mai 2019 In Știri

stire hartii3Mai jos regăsiți lista studenților care au depus cereri pentru Tabere Studențești 2019.

Lista studenti tabere 2019 (.pdf)

10 Aprilie 2019 In Știri

stiriÎn conformitate cu prevederile Regulamentului de licență/disertație  pentru anul universitar 2018-2019 aprobat în ședința Consiliului Facultății de Științe Economice din 10.01.2019, modificat în sedința Consiliului Facultății din data de 18.03.2019, vă reținem atenția cu o serie de noutăți în ceea ce privește depunerea lucrărilor de disertație și înscrierea la examenul de disertație sesiunea iulie 2019.

Calendarul pentru înscrierea și susţinerea examenului de disertaţie pentru anul universitar 2018/2019 este următorul:

Nr. Crt.

Activităţi

Perioadă

Etapa I

1.

Scanarea opțională antiplagiat a lucrărilor de disertație

13.05.2019-02.06.2019

 

 

 

Etapa II

1.

Depunerea lucrărilor de disertație (un exemplar din lucrare copertat + CD în format Word) în vederea scanării obligatorii antiplagiat

 

17.06.2019-19.06.2019

2.

Afișarea listei cu studenții admiși/respinși pentru înscrierea la examenul de disertație

28.06.2019

3.

Contestații

29.06.2019-01.07.2019

4.

Înscrierea pentru susţinerea examenului de disertaţie

01.07.2019-05.07.2019

5.

Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie

09.07.2019

6.

Susţinerea examenului de disertaţie

10.07.2019-12.07.2019

 

Etapa I - 13.05.2019-02.06.2019 - Scanarea opțională antiplagiat a lucrărilor de disertație din perioada

În vederea scanării opționale antiplagiat a lucrărilor de disertație, sunteți rugați să transmiteți lucrarea în format Word, cu fișierul denumit conform instrucțiunilor din tabelul 1, la adresa de email alocată specializării.

Tabelul 1 - Modul de denumire a formatului electronic al lucrării de disertație

Denumirea fișierului

Specializarea

Email către care va fi transmisă lucrarea

Invățământ zi

Nume_prenume_B2_zi.doc

Administrarea afacerilor în turism și servicii - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume_prenume_B4_zi.doc

Strategii și politici de management și marketing ale firmei - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Nume_prenume_B8_zi.doc

Expertiză contabilă și audit - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume_prenume_B9_zi.doc

Management financiar și bancar internațional - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume_prenume_C1_zi.doc

Business Management - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Invățământ frecvență redusă

Nume_prenume_B4_ifr.doc

Strategii și politici de management și marketing ale firmei - IFR

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Nume_prenume_B8_ifr.doc

Expertiză contabilă și audit - IFR

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

   

La transmiterea emailului, câmpul subiect va trebui să conțină următoarele informații: nume, prenume, specializarea și forma de învățământ (ZI sau IFR). În urma scanării lucrării veți primi prin email în maxim 7 zile lucrătoare raportul antiplagiat.

Pentru ca o lucrare să fie acceptată în vederea susținerii, valorile admise rezultate în urma scanării antiplagiat sunt de maxim:

 • 50% pentru coeficientul 1 Procent de plagiat total (C1 total)
 • 5% pentru coeficientul 2 Procent de plagiat dintr-o singură sursă (C2 dintr-o sursă)

 

Etapa II

 1. 17.06.2019 - 19.06.2019 - depunerea lucrărilor de disertație (un exemplar din lucrare copertat + CD cu lucrarea în format word salvată după modelul din tabelul 1) în vederea scanării obligatorii antiplagiat și a Declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării elaborate, conform Anexei 2 din Ghidul studentului pentru alegerea şi elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie;
 1. 17.06.2019 - 25.06.2019 - Scanare antiplagiat obligatorie

Pentru ca o lucrare să fie acceptată în vederea susținerii, valorile admise rezultate în urma scanării antiplagiat sunt de maxim:

 • 50% pentru coeficientul 1 Procent de plagiat total (C1 total)
 • 5% pentru coeficientul 2 Procent de plagiat dintr-o singură sursă (C2 dintr-o sursă)

Neîndeplinirea concomitentă a celor două condiții duce la respingerea lucrării.

 1. 26.06.2019-27.06.2019 - Avizarea Declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului de către cadrul didactic coordonator, în baza Raportului privind originalitatea lucrării de disertație. De asemenea, cadrul didactic evaluează lucrarea din punct de vedere al conținutului și completează Referatul de evaluare a lucrării de disertație. Studentul va primi calificativul ”admis” pentru prezentarea lucrării în fața comisiei dacă sunt respectate cerințele referitoare la originalitate și nota minimă la evaluarea de către coordonator este 6 (șase). Dacă una dintre cele două condiții nu este îndeplinită candidatul este declarat ”respins”.
 1. 28.06.2019 - Afișarea, pe site-ul facultății, listei cu studenții admiși/respinși, din perspectiva lucrării de disertație, în vederea înscrierii la examenul de disertație.

 

 1. 01.07.2019 - Depunerea eventualelor contestații la Secretariatul facultății.

 

 1. 01.07.2019-05.07.2019 - Înscrierea studenților integraliști la susţinerea examenului de disertaţie prin depunerea dosarului de înscriere cu documentele prevăzute în Regulamentul de licență/disertație la Secretariatul facultății:
 • fişă de înscriere (model tipizat);
 • fişă de lichidare;
 • certificat de naştere - original plus copie[1];
 • trei fotografii tip buletin;
 • diplomă de licență – copie legalizată.

09.07.2019 - Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie.

 

[1] Certficatul de naştere în original este necesar doar pentru confirmarea copiei şi nu se va reţine de către facultate

04 Aprilie 2019 In Știri

Inteligenţa ta poate străluci în lumina potrivită!
Be generous with you, give yourself a chance!

De aceea te încurajăm să participi la cea de-a XIV-a ediţie a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare (ONEF) 2019. Te poţi informa cu privire la Regulament şi modul de organizare accesând http://bit.ly/ONEF2019 .

Organizarea și desfășurarea fazei locale a Olimpiadei, sub forma sesiunilor de comunicări ştiinţifice, la nivelul facultăților membre AFER, va avea loc în perioada 18 martie - 12 aprilie.

Trimite până în 12 aprilie: titlu lucrării, rezumatul și numele profesorului coordonator.

Faza națională va avea loc între 9 și 11 mai 2019.

#AFER #ONEF2019

afis promovare ONEF 2019 1

02 Aprilie 2019 In Știri

stire tabaraIn vederea organizării selecției studenților pentru mobilități de studiu/practica ESAYEP-SEE pentru anul academic 2019-2020, vă rugăm ca până în data de 22.04.2019 orele 12 să depuneți dosarul de concurs la secretariatul Facultății de Științe Economice (Decanat).

Interviul va avea loc in data de 23.04.2019, ora 1400 la Decanat.

Dosarul trebuie sa cuprindă următoarele documente:

 • formular de candidatură
 • CV Europass
 • Scrisoare de motivație redactata în limbă străină
 • Extras după situația școlară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenți
 • Atestat de cunoaștere a limbii străine
 • fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat (opțional)

Rezultatele selecției vor fi comunicate în data de 24.04.2019

Grant lunar: 1200 EUR/luna
Cost transport: - 360 EUR (Volda University College)
                      - 275 EUR (University College of Southeast
Norway, University of Liechtenstein)

Locuri disponibile (.docx)
Carta studentului Erasmus (.docx)
Formular de candidatura studenti ESAYEP (.docx)
Angajament student de inscriere master - ESAYEP (.doc)

Pagina 9 din 28
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente Știri
joomla visitor