Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

05 Aprilie 2024 In Știri

Cu profundă tristețe, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se desparte de un remarcabil coleg, cel care a fost conf. univ. dr. Nicolae Petria.
Plecarea lui neașteptată lăsă un mare gol în comunitatea noastră academică și în inimile noastre. A fost un coleg cu o vastă experiență profesională în domeniul financiar-bancar, mereu dispus să ofere ajutor și să împărtășească din cunoștințele și experiența sa. Profesionalismul său, spiritul vizionar și pasiunea pentru munca sa au fost evidente în tot ceea ce a făcut, fiind o inspirație pentru studenți și colegi, manifestând un permanent simț al responsabilității.

Conf.univ.dr. Nicolae Petria s-a alăturat colectivului Facultății de Științe Economice la începutul anilor 2000 și a ocupat poziția de prodecan în perioada 2012-2016. Activitatea sa academică a fost susținută în permanență de o bogată activitate profesională, ocupând poziții de top management în instituții din domeniul financiar-bancar: director adjunct Banca Națională a României Sucursala Sibiu, președintele Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Carpatica Sibiu, CEO și Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Comerciale Carpatica Sibiu, Branch Manager la Banca Țiriac, HVB-Țiriac, Unicredit – Țiriac, precum și membru în Consiliile de Administrație ale diverselor instituții financiare.
Amintirile cu domnia-sa și contribuția  pe care a avut-o în comunitatea noastră vor dăinui în inimile noastre. În aceste momente dificile, ne exprimăm  solidaritatea cu familia celui care a fost conf. univ. dr. Nicolae Petria și le dorim celor dragi să găsească alinare în amintirea frumoasă a vieții lui.

Domnul profesor Nicolae Petria va rămâne întotdeauna în memoria noastră ca un coleg drag, de care ne vom aminti cu recunoștință, în ciuda trecerii nemiloase a timpului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

In memoriam conf.univ.dr. Nicolae Petria

21 Februarie 2024 In Știri

În atenția studenților din anii II și III licență care au refaceri de credite din anii I și II semestrul II și în atenția studenților din anul ii master care au refacere de credite din anul I semestrul II

Învățământ cu frecvență, an univ. 2023-2024

În perioada 22.02.2024– 08.03.2024 se depun cererile pentru refacerea de credite (pentru disciplinele aferente sem II) la secretariat EM4 între orele 9-14.

Taxa de refacere de credite poate fi achitată în următoarele variante:

  • În contul personal UMS, accesând secțiunea Plăți
  • Prin ordin de plată la orice bancă, în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173 cont deschis la Trezoreria Sibiu (pe ordinul de plată va trebui menționat numele și prenumele, facultatea, specializarea, refacere de credite la disciplina/disciplinele...). O copie a ordinului de plată se transmite la secretariat în momentul depunerii cererii.
  • La Facultatea de Științe Economice, secretariat EM4, între orele 9-15, doar în cazuri excepționale.

Participarea la cursuri și la examen este condiționată de depunerea cererii și achitarea în prealabil a taxei.

   

Pentru orice nelămurire ne puteți contacta la numărul de tel. 0269/210375.

 

Notă: vă rugăm să depuneți cererea în cel mai scurt timp posibil (fără a depăși termenul de mai sus) pentru a fi adăugați în classroom-urile aferente disciplinelor la care aveți refacere de credite  și pentru a putea participa la cursuri.

Dacă nu completati cererea nu veti putea participa la examenele aferente disciplinelor la care aveti refacere de credite.

21 Februarie 2024 In Știri

Regăsiți atașat informații privind EXAMENUL SUSȚINERE LUCRARE  DISERTAȚIE ȘI LICENȚĂ - FEBRUARIE 2024. 
NOTĂ:

1. Accesul în sală se face cu buletinul de identitate! 
2. Candidaţii intră în sală conform programării. Recomandăm să ajungeți cu 15 minute înainte.
 3. Prezentarea lucrării să o aveți pe un stick (.ppt și .pdf)

Mult succes.

20 Februarie 2024 In Știri

Regăsiți atașat informații privind EXAMENUL SCRIS - LICENȚĂ FEBRUARIE 2024. 

Examen scris CIG FB BA MK - sala E11

Examen scris ECTS si MM - sala E21

NOTĂ :


1. Accesul în sală se face cu buletinul de identitate!
2. Candidaţii intră în sală la ora 11.30.
3. Nu se admit telefoane asupra candidaţilor pe perioada probei scrise !
4. Calculul economic poate fi realizat doar cu calculatoare de birou !

Mult succes.

12 Februarie 2024 In Știri

Mai jos regăsiți atașată adresa cu privire la reducerile și scutirile taxei de școlarizare.

Adresa (.pdf)

22 Ianuarie 2024 In Știri

Informare : In data de 31 ianuarie 2024, la ora 14, in sala E21 de la Facultatea de Stiinte Economice va avea loc intalnire cu Dl. Rector al Universitatii Lucian Blaga din Sibiu pentru prezentarea programului managerial in vederea noii candidaturi.

18 Ianuarie 2024 In Știri

Mai jos regăsiți metodologia privind organizarea taberelor studențești.

Anexe metodologie tabere studentesti 2024

Adresa Tabere de iarna

Metodologie tabere studentesti 2024

16 Ianuarie 2024 In Știri

The e-Teach Project is excited to showcase its key results in this exclusive multiplier event. Our mission is to empower educators, teachers, and future teachers with the knowledge and tools to integrate digital technologies effectively into their teaching practices. In this event, we will present:
1️⃣ "Knowledge Paper of Upskilling Digital Pedagogy for Teachers" - A comprehensive guide to digital pedagogy, providing insights and strategies for educators to thrive in the digital era.
2️⃣ "Modular Course Curriculum for Digital Pedagogy" - A flexible and adaptable curriculum designed to help teachers and future teachers enhance their digital teaching skills at their own pace.
3️⃣ "Scenario-based Digital Pedagogy Teacher Guide" - A practical resource filled with real-world scenarios and best practices for seamless learning and teaching in digital environments.
4️⃣ "Online Course on Digital Pedagogy" - An engaging and interactive online course that dives deep into the principles and practices of digital pedagogy, suitable for educators of all levels. Don't miss this opportunity to explore these innovative resources that are set to revolutionize education in the digital age. Whether you're an experienced educator or a future teacher, this event will provide valuable insights and tools to help you excel in the modern classroom.

e-Teach: Upskilling Digital Pedagogy for Teachers and Future Teachers will be online at 10:00, 18th of January: https://meet.google.com/smm-tijc-bhs

e-teach Flyer (.pdf)

14 Decembrie 2023 In Știri

Mai jos puteți regăsi calendarul pentru luna februarie 2024 pentru desfășurarea examenului de licență și disertație.

Calendar licență/disertație - februarie 2024 (.pdf)

Pagina 1 din 41
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente
joomla visitor