Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

19 Mai 2020 In Știri
stire alumniDragi absolvenți ai Facultății de Științe Economice promoția 2020,
În scopul optimizării procesului de eliberare a fișelor de lichidare , vă rugăm să achitați taxa de școlarizare și să completați chestionarul de evaluare la link-ul de mai jos.
„Chestionarul poate fi completat doar de pe adresa instituțională (@ulbsibiu.ro)”.
Secretariat FSE
25 Mai 2020 In Știri

stire hartii2Dragi studenți, viitori absolvenți

Regăsiți mai jos calendarul actualizat și o serie de detalii aferente sesiunii de licență/disertație iulie 2020. 
Succes în toate!
Secretariat FSE
 

Nr. crt.

Activități

Perioada

 

FAZA I – privind lucrarea de licență/disertație

 

1.        

Inrolarea studenților – folosind contul de email instituțional – în Google Classroom-ul specializării pentru transmiterea online a documentelor

26.05.2020 - 27.05.2020

2.        

Transmiterea online a lucrărilor de licență/disertație & a Declarației pentru conformitate asupra originalității operei științifice.

1)      Incarcarea pe Classroom a ”temei” Lucrare de licență/disertație în format word în vederea scanării antiplagiat – denumire fisier: Nume_Prenume_Specializare_Lucrare.docx

2)      Incarcarea pe Classroom a ”temei” Lucrare de licență/disertație în format .pdf în vederea susținerii & arhivării lucrării – denumire fișier: Nume_Prenume_Specializare_Lucrare.pdf

NOTĂ: Lucrarea va fi semnată olograf pe fiecare pagină.

3)      Incarcarea pe Classroom a ”temei” Declarație pentru conformitate asupra originalității operei științifice semnată în format .pdf – denumire fișier: Nume_Prenume_Specializare_Declaratie.pdf

4)      Transmiterea prin email a lucrării de licență/disertație către coordonatorul științific 

27.05.2020 - 08.06.2020

3.        

Scanarea antiplagiat a lucrărilor de licență și disertație

27.05.2020 - 22.06.2020

4.        

Transmiterea rezultatelor scanării către studenți (prin Classroom) și către coordonatorii științifici (prin email)

27.05.2020 - 22.06.2020

5.        

Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații referitoare la scanarea lucrărilor (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

23.06.2020 - 24.06.2020

 

6.        

Afișarea listei cu studenții care se pot înscrie la examenul de licență/disertație – din perspectiva lucrării de licență/disertație

01.07.2020

 

FAZA A II-A – privind înscrierea la examenul de licență/disertație și susținerea probelor

 

7.        

Înscrierea pentru susţinerea examenului de licenţă/disertație – prin completarea online a Formularului de înscriere (activ începând cu dat de 02.07.2020)

NOTĂ: Formularul de înscriere se va completa doar de către studenții integraliști și care se regăsesc pe lista publicată în data de 01.07.2020

02.07.2020 - 08.07.2020

8.        

Afişarea listelor cu studenții care susțin examenul de licență – proba scrisă (online)

Afişarea listelor cu studenții care susțin lucrarea de licență/disertație (online)

Rezolvarea eventualelor contestații

11.07.2020

9.        

Susţinerea examenului de licenţă/disertație

13.07.2020- 16.07.2020

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR PROMOȚII ANTERIOARE

Pentru înscrierea la examenul de licență/disertație sesiunea iulie 2020 se va respecta același calendar.

Pentru a putea parcurge cele 2 faze ale procesului de licență/disertație vă rugăm să vă adresați pentru detalii la tel 0269/210375 sau email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

15 Mai 2020 In Știri

stire hartii3Stimați studenți,

conform recentelor decizii adoptate la nivelul ULBS și la nivelul facultății noastre, vă comunicăm următoarele informații referitoare la perioada și modul de desfășurare a sesiunii de examinare, specifică semestrului al II-lea, anul universitar 2019-2020:

 1. Perioadele specifice de examinare sunt stabilite astfel:
  1. Sesiune examene ani terminali (anul III – program de licență și anul II – program de masterat): 15 iunie 2020 – 28 iunie 2020
  2. Sesiune restanțe, măriri, reexaminari, ani terminali (anul III – program de licență și anul II – program de masterat): 29 iunie 2020 – 05 iulie 2020
  3. Sesiune examene ani inferiori (anii I și II – program de licență și anul I – program de masterat): 15 iunie 2020 – 05 iulie 2020
  4. Sesiune restanțe și măriri ani inferiori (anii I și II – program de licență și anul I – program de masterat): 06 iulie 2020 – 12 iulie 2020
 2. Modalitățile de evaluare se vor desfășura exclusiv online și vor fi comunicate studenților, de către fiecare cadru didactic, în timp util, folosind platformele educaționale online utlizate și pentru activitățile didactice.
 3. Studenții pot avea acces la examenele online doar prin utlizarea adresei de email instituționale (ulbsibiu.ro)
 4. Participarea studenților, din anii terminali, la examenele de refacere credite, reexaminări și măriri de notă se va face doar în baza unei cereri (disponibilă în curând), completate online, până la data de 13 iunie 2020 ora 12.00 (dacă sunt examene de refacere de credite) și respectiv 26 iunie 2020, ora 12.00 (pentru reexaminări și măriri de notă)! Studenții care nu depun cererea și nu efectuează plata specifică, în termenul stabilit, nu pot participa la astfel de examinări!
 5. Participarea studenților, din anii inferiori, la examenele de măriri de notă se va face doar în baza unei cereri (disponibilă în curând), completate online, până la data de 03 iulie 2020, ora 12.00! Studenții care nu depun cererea, în termenul stabilit, nu pot participa la astfel de examinări!

Pentru clarificarea oricăror nelămuriri legate de aceste informații, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon: 0269 210 375.

15 Mai 2020 In Știri

stire officeDragi studenți,

trăim vremuri total diferite de ceea ce ne-a arătat istoria recentă. Acest fapt ne determină, pe fiecare în parte, să avem comportamente și gânduri neașteptate, și să adoptăm decizii contextuale, aparent contradictorii, pe care, poate, este necesar să le revizuim continuu. Însă, în egală măsură, sunt vremuri care ne provoacă, ne stimulează să fim creativi, să găsim soluții.

Activitatea universitară se desfășoară respectând aceleași principii educaționale și aceeași structură cu 14 săptămâni de activități didactice pentru semestrul al II-lea, iar sesiunea de examene se va desfășura, așa cum suntem obișnuiți, pe parcursul a 3 săptămâni calendaristice (pentru anii 1 și 2 de studii de licență și anul 1 de studiu de masterat), și respectiv pe parcursul a 2 săptămâni calendaristice (pentru anii terminali – studii de licență și masterat). Cu toate acestea, activitatea universitară curentă este una specială, prin modul său virtual de desfășurare, ceea ce ne poate pune în fața unor provocări noi, dar și posibile oportunități.

Ca urmare, doresc să vă asigur că, împreună cu toți colegii cadre didactice și nedidatice, vom depune toate eforturile necesare pentru a trece cu bine și în siguranță, împreună, prin necunoscutele vremii.

 

Cu deosebită prețuire,
Conf. Univ. dr. Cristina Tănăsescu
Decan al Facultății de Științe Economice

15 Aprilie 2020 In Știri

stire hartiiPentru toți anii de studii:

 • vacanta de Paste : 20 Aprilie - 3 mai!
 • săptămâna 8 iunie - 14 iunie 2020 este săptămână de activități didactice, iar sesiunea de examene se prelungește cu o săptămână.

Până la ridicarea stării de urgență, activitățile didactice se derulează în regim online.

10 Martie 2020 In Știri

stire euro200Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 19 aprilie 2019, inclusiv.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naționale pentru derularea „Euro 200” în anul 2019 (aproximativ 12 milioane lei).

Afișarea pe site-ul euro200.edu.ro a beneficiarilor este prevăzută pentru data de 30 de mai. În perioada 31 mai – 20 iunie se depun și se evaluează contestațiile, iar data de 4 iulie este termenul-limită pentru afișarea listei finale (aprobată prin ordin de ministru) pe pagina web menționată anterior.

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari se face în perioada 22 iulie - 9 august, la nivelul unităților de învățământ/universităților, iar utilizarea acestor bonuri, la orice furnizor de profil, în intervalul 24 iulie - 10 octombrie 2019.

Reamintim că programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C. În cei 15 ani de aplicare a programului „Euro 200”, au beneficiat de sprijin pentru achiziţia de computere peste 300.000 de elevi şi studenţi.

Regulament Euro 200 (.pdf)

21 Martie 2020 In Știri

stire chartAmbasada României în Regatul Belgiei a informat cu privire la demersurile întreprinse în vederea intensificării colaborării academice şi de cercetare dintre Universitatea Gent din Belgia și instituții de învățământ din România.
Universitatea Gent este un centru universitar important din Belgia, care se regăseşte între primele 20 de universităţi din Europa, acoperind următoarele domenii de excelenţă: medicină veterinară, medicină şi biologie, biotehnologie (domeniu în care instituţia este considerată pionier), precum şi electronică şi studii ale fotonilor.


Reiterând cele două proiecte educaţionale din anul universitar 2019-2020 pe care Universitatea Gent le desfăşoară cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara - în domeniul ingineriei biologice şi cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) - în domeniul ştiinţelor politice şi sociale, reprezentanţii instituţiei belgiene şi-au manifestat interesul de a extinde aria de cooperare cu universităţile din România, prin participarea în comun la proiecte bilaterale, în cadru european, dar mai ales în cadrul unor platforme de cooperare tematice şi parteneriate strategice.

Pe lângă domeniile de excelenţă ale universităţii, mai pot fi explorate şi domeniile incluse în cadrul programelor Centrelor de Dezvoltare a Antreprenorialului din Parcul Tehnologic al universităţii, existând şi posibilitatea instalării unor centre de cercetare din România în cadrul acestui Parc Tehnologic.
În contextul celor menţionate mai sus, Ambasada României în Regatul Belgiei propune o serie de acţiuni:
• organizarea unor misiuni de prezentare a instituţiilor de învăţământ din România;
• stabilirea unor legături între conducerea Centrului pentru Studierea Cancerului cu centre similare din România

Vă adresăm pe această cale rugămintea de a disemina aceste informaţii către persoanele interesate din instituţia pe care o reprezentaţi, precum şi de a informa
Direcția Generală învățământ Universitar dacă există interes în dezvoltarea de parteneriate academice şi de cercetare cu Universitatea Gent din Belgia şi cu celelalte instituţii amintite mai sus, la următoarele adrese de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

19 Martie 2020 In Știri

stire erasmus2Mai jos regăsiți rezultatele procesului de selecție Erasmus+ 2020-2021

Rezultate 

18 Martie 2020 In Știri

stiri emailDragi studenți,

In condițiile actuale, pentru evitarea pe cât posibil a deplasărilor, pentru a veni în sprijinul dumneavoastră și a ne proteja unii pe alții, pentru a solicita diverse documente de la secretariat (adeverinte, situatii scolare, ș.a.) vă rugăm să folosiți, adresa de e-mail a facultății (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) iar noi vom transmite cele solicitate, pe cât posibil, la fel.

Pentru alte informatii cu care v-am putea fi de folos puteti suna la 0269 210375.

Vă multumim și aveti grija de voi!

Secretariat FSE

Pagina 3 din 26
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente Știri
joomla visitor