Stiinte Economice

ȘTIRI

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științfică originală. La Universitatea "œLucian Blaga" din Sibiu, doctoratul științfic se organizează în următoarele domenii fundamentale: științe umaniste, teologie, științe juridice, științe economice, științe medicale, științe inginerești.

Misiunea doctoratului științfic în domeniul fundamental "Științe economice" (înființat în anul 1996) este realizarea de excelență în cercetarea economică fundamentală și aplicativă. Domeniile de doctorat oferite de Școala Doctorală de Economie sunt: Economie, Management și Finanțe.

Importanța și larga recunoaștere de care se bucură doctoratul în domeniul fundamental "Științe economice" este reflectată, între altele, în ponderea însemnată (17%) a numărului conducătorilor de doctorat în economie în totalul persoanelor care conduc doctorate din cadrul Universități "Lucian Blaga" din Sibiu. Totodată, din cele 921 de titluri de doctor acordate în perioada 1995-2010 de către aceasta din urmă, ponderea cea mai mare (22%) a revenit domeniului fundamental "Științe economice".

Conducerea de doctorat pentru cele trei domenii mențonate mai sus este asigurată de treisprezece profesori universitari, repartizaț după cum urmează: trei pe domeniul "Economie", șase pe domeniul "Management" și patru pe domeniul "Finanțe". Conducătorii de doctorat, prezentaț în tabelul de mai jos au depus în decursul anilor, eforturi serioase în scopul atragerii la Școala de doctorat în științe economice a celor mai buni cercetători, atât din interiorul Universități cât și din afara ei. Pentru contribuța adusă la dezvoltarea învățământului economic sibian, prin formarea de cadre universitare de valoare, bine adaptate realitățlor mileniului trei, precum și de specialiști de certă competență - ce activează fie în instituți economice, fie în diferite sectoare din economia reală a României - Universitatea "Lucian Blaga" și în particular Facultatea de Științe Economice le este recunoscătoare.

Domeniul de doctorat

Conducător

Economie

Prof.univ.dr. Anatolie Caraganciu

Prof.univ.dr. Ilie Rotariu

Prof.univ.dr. Ileana Tache

Prof.univ.dr. Lucian Belașcu

Conf. univ. dr. Șerbu Răzvan

Conf. univ. dr. Cristina Roxana Tănăsescu

Management

Prof.univ.dr. Doina Banciu

Prof.univ.dr. Ioan Bogdan

Prof.univ.dr. Ioan C-tin Dima

Prof.univ.dr. Danut Dumitrașcu

Prof.univ.dr. Ion Petrescu

Prof.univ.dr. Emanoil Muscalu

Finanțe

Prof.univ.dr. Nicolae Balteș

Prof.univ.dr. Elena Drăgoescu

Prof.univ.dr. Mariana Negruș

Prof.univ.dr. Aristotel Mihai Ungureanu

Facultatea de Științe Economice a sprijinit, încă de la înființarea școlii doctorale pe domeniul fundamental "Științe Economice" din cadrul Universități "Lucian Blaga", în mod constant, dezvoltarea studiilor universitare de doctorat, fapt ce se reflectă în creșterea de la an la an a numărului de titluri de doctor acordate. Până în prezent, titlul de doctor pentru acest domeniu a fost acordat unui număr de 197 de persoane, repartizate pe domenii după cum urmează: 96 de titluri (48%) pentru domeniul "Management", 59 de titluri (30%) pentru domeniul "Economie", 35 de titluri (18%) pentru domeniul "Finanțe" și 7 titluri (4%) pentru domeniul "Cibernetică și statistică".

Cercetarea doctorală ce se desfășoară în cadrul Facultăți de Științe Economice este un proces complex în care sunt implicaț atât tineri cercetători doctoranzi cât și cercetători cu experiență. Cu toți tind să imprime temelor abordate un real caracter de noutate, pentru ca rezultatele cercetării să poată reprezenta adevărate repere în dezvoltarea științelor economice.

CONFERINȚA ECONOMICĂ

iecs

IECS 2019, a 26-a ediție a Conferinței Internaționale Economice din Sibiu.

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ

iweek

Cinci zile de prezentări ale profesorilor de la universități prestigioase.

 

ȘCOALA DE VARĂ

kbge

Școala de vară internațională a Facultații de Științe Economice.

 

ABSOLVENȚII NOȘTRI

alumni

Asociația Alumni a Facultății de Științe Economice ULBS.

 

Parteneri

 
 

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component

Contact

Calea Dumbrăvii nr.17, 550324, Sibiu, Romania

  • Telefon: +4 (0269)-210375

Socializare

Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare.
Sunteți aici: Home Pagini Studii de doctorat
joomla visitor