Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Decontarea de către studenții ULBS a abonamentului pentru transportul local în comun

21 Mai 2024 In Știri
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Clarificări privind decontarea de către studenții ULBS a abonamentului pentru transportul local în comun, emis de TURSIB S.A.- prestatorul serviciul de transport public local din Sibiu

În conformitate cu prevederile articolului 128, alineatul (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru această categorie de transport. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun.

Începând cu data de 01 iunie 2024, modalitatea prin care studenții ULBS beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, este următoarea:

Studentul:

- achiziționează abonament nominal de la S.C. TURSIB SA - în calitate de prestator al serviciului de transport public local din Sibiu;

- depune la secretariatul facultății, în perioada 1-10 ale lunii, următoarele documente justificative pentru decontarea abonamentului :

- cerere privind decontarea abonamentului de transport local în comun (Anexa 1);

- copie după abonament nominal, cardul emis de Tursib;

- documentul care atestă plata abonamentului, în original (chitanța / bon fiscal sau extras de cont dacă plata s-a făcut on-line sau cu cardul);

- copie după actul de identitate, se aduce o singură dată la prima decontare;

- copie după un extras de cont bancar de la BCR / BRD / BT sau Raiffeisen Bank, cu care ULBS are încheiate convenții, pentru virarea contravalorii abonamentului. Se aduce o singură dată la prima decontare sau atunci când numărul de cont IBAN se modifică.

Documentele, conform precizarilor, se depun în perioada specificată, la secretariat EM4.

Anexa - Cerere (.docx)

Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente Știri Decontarea de către studenții ULBS a abonamentului pentru transportul local în comun
joomla visitor