Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Dosarele de bursă socială

01 Martie 2021 In Știri
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

DOSARELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN LA SECRETARIAT EM 3,  SECRETAR: SIMONA HALMAGIU, ÎN PERIOADA 01.03.-19.03.2021, ÎNTRE ORELE 9-14, telefon contact (0269/210375 int.110).

ATENȚIE! DOSARELE DE BURSE SOCIALE SE PREIAU DOAR DACĂ SUNT COMPLETE (RESPECTĂ DOCUMENTAȚIA NECESARĂ CONFORM ART. 26, 27, 28 DIN REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR)

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 • Cerere de acordare a bursei sociale
 • Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • cerere tip (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • declarație (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • copie carte de identitate solicitant;
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (părinți, fraţi, surori);
  • copie acte de identitate (părinți, fraţi, surori);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 • Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni NOIEMBRIE, DECEMBRIE, IANUARIE – venitul net nu trebuie să depășească 1.362lei/membru de familie pentru lunile noiembrie și decembrie2020 și 1.388/membru de familie pentru luna ianuarie), după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă ;
  • cupoane de pensie sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane ajutor social sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane pensie alimentară sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane alocație sau documente justificative (extras de cont)
  • (frați, surori);
  • adeverinţe eliberate de organele financiare - teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.
 • Acte doveditoare pentru bursa medicală:

Pentru studenții bolnavi: certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. In certficatul medical se prezintă evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile Art.25 lit.b.

 • Extras de cont pe numele studentului (obligatoriu BCR sau BRD);
 • Menționăm faptul că pentru studenții care depun dosare pentru bursele sociale, se va lua în considerare media ponderată obținută în semestrul 1, după sesiunea de restanțe;
 • ATENȚIE! În concursul pentru obținerea burselor sociale vor fi luate în considerare doar dosarele studenților înmatriculați pe locuri fără taxă.

NOTĂ: Vă rugăm să consultați Regulamentul privind acordarea burselor!

Regulement privind acordarea de burse (.pdf)
Calendar burse (.pdf)

Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente Știri Dosarele de bursă socială
joomla visitor