Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

În atenția masteranzilor din anul II ai Facultății de Științe Economice

10 Aprilie 2019 In Știri
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

stiriÎn conformitate cu prevederile Regulamentului de licență/disertație  pentru anul universitar 2018-2019 aprobat în ședința Consiliului Facultății de Științe Economice din 10.01.2019, modificat în sedința Consiliului Facultății din data de 18.03.2019, vă reținem atenția cu o serie de noutăți în ceea ce privește depunerea lucrărilor de disertație și înscrierea la examenul de disertație sesiunea iulie 2019.

Calendarul pentru înscrierea și susţinerea examenului de disertaţie pentru anul universitar 2018/2019 este următorul:

Nr. Crt.

Activităţi

Perioadă

Etapa I

1.

Scanarea opțională antiplagiat a lucrărilor de disertație

13.05.2019-02.06.2019

 

 

 

Etapa II

1.

Depunerea lucrărilor de disertație (un exemplar din lucrare copertat + CD în format Word) în vederea scanării obligatorii antiplagiat

 

17.06.2019-19.06.2019

2.

Afișarea listei cu studenții admiși/respinși pentru înscrierea la examenul de disertație

28.06.2019

3.

Contestații

29.06.2019-01.07.2019

4.

Înscrierea pentru susţinerea examenului de disertaţie

01.07.2019-05.07.2019

5.

Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie

09.07.2019

6.

Susţinerea examenului de disertaţie

10.07.2019-12.07.2019

 

Etapa I - 13.05.2019-02.06.2019 - Scanarea opțională antiplagiat a lucrărilor de disertație din perioada

În vederea scanării opționale antiplagiat a lucrărilor de disertație, sunteți rugați să transmiteți lucrarea în format Word, cu fișierul denumit conform instrucțiunilor din tabelul 1, la adresa de email alocată specializării.

Tabelul 1 - Modul de denumire a formatului electronic al lucrării de disertație

Denumirea fișierului

Specializarea

Email către care va fi transmisă lucrarea

Invățământ zi

Nume_prenume_B2_zi.doc

Administrarea afacerilor în turism și servicii - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume_prenume_B4_zi.doc

Strategii și politici de management și marketing ale firmei - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Nume_prenume_B8_zi.doc

Expertiză contabilă și audit - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume_prenume_B9_zi.doc

Management financiar și bancar internațional - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume_prenume_C1_zi.doc

Business Management - ZI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Invățământ frecvență redusă

Nume_prenume_B4_ifr.doc

Strategii și politici de management și marketing ale firmei - IFR

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Nume_prenume_B8_ifr.doc

Expertiză contabilă și audit - IFR

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

   

La transmiterea emailului, câmpul subiect va trebui să conțină următoarele informații: nume, prenume, specializarea și forma de învățământ (ZI sau IFR). În urma scanării lucrării veți primi prin email în maxim 7 zile lucrătoare raportul antiplagiat.

Pentru ca o lucrare să fie acceptată în vederea susținerii, valorile admise rezultate în urma scanării antiplagiat sunt de maxim:

 • 50% pentru coeficientul 1 Procent de plagiat total (C1 total)
 • 5% pentru coeficientul 2 Procent de plagiat dintr-o singură sursă (C2 dintr-o sursă)

 

Etapa II

 1. 17.06.2019 - 19.06.2019 - depunerea lucrărilor de disertație (un exemplar din lucrare copertat + CD cu lucrarea în format word salvată după modelul din tabelul 1) în vederea scanării obligatorii antiplagiat și a Declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării elaborate, conform Anexei 2 din Ghidul studentului pentru alegerea şi elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie;
 1. 17.06.2019 - 25.06.2019 - Scanare antiplagiat obligatorie

Pentru ca o lucrare să fie acceptată în vederea susținerii, valorile admise rezultate în urma scanării antiplagiat sunt de maxim:

 • 50% pentru coeficientul 1 Procent de plagiat total (C1 total)
 • 5% pentru coeficientul 2 Procent de plagiat dintr-o singură sursă (C2 dintr-o sursă)

Neîndeplinirea concomitentă a celor două condiții duce la respingerea lucrării.

 1. 26.06.2019-27.06.2019 - Avizarea Declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului de către cadrul didactic coordonator, în baza Raportului privind originalitatea lucrării de disertație. De asemenea, cadrul didactic evaluează lucrarea din punct de vedere al conținutului și completează Referatul de evaluare a lucrării de disertație. Studentul va primi calificativul ”admis” pentru prezentarea lucrării în fața comisiei dacă sunt respectate cerințele referitoare la originalitate și nota minimă la evaluarea de către coordonator este 6 (șase). Dacă una dintre cele două condiții nu este îndeplinită candidatul este declarat ”respins”.
 1. 28.06.2019 - Afișarea, pe site-ul facultății, listei cu studenții admiși/respinși, din perspectiva lucrării de disertație, în vederea înscrierii la examenul de disertație.

 

 1. 01.07.2019 - Depunerea eventualelor contestații la Secretariatul facultății.

 

 1. 01.07.2019-05.07.2019 - Înscrierea studenților integraliști la susţinerea examenului de disertaţie prin depunerea dosarului de înscriere cu documentele prevăzute în Regulamentul de licență/disertație la Secretariatul facultății:
 • fişă de înscriere (model tipizat);
 • fişă de lichidare;
 • certificat de naştere - original plus copie[1];
 • trei fotografii tip buletin;
 • diplomă de licență – copie legalizată.

09.07.2019 - Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie.

 

[1] Certficatul de naştere în original este necesar doar pentru confirmarea copiei şi nu se va reţine de către facultate

Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente Știri În atenția masteranzilor din anul II ai Facultății de Științe Economice
joomla visitor