Stiinte Economice

ȘTIRI

Granturi pentru studenți Erasmus+ Partner Countries (ţările partenere, din afara Uniunii Europene)

Locurile disponibile pentru mobilităţi de studiu și plasament SMS și SMP vor trebui programate şi efectuate până la data de 31.07.2023

- 17 mobilităţi de studiu/SMS ( destinate studenţilor) - conform domeniilor de studiu menţionate în Anexa 5;

- 1 mobilitate de plasament (practică)/SMP (destinate studenţilor) - conform domeniilor de studiu mnţionate în Anexa 5;

 1.  Pentru mobilitățile de studiu (SMS) dosarele de candidatură/aplicaţie trebuie să cuprindă următoarele documente:
 • Formular de candidatură (Anexa 1);
 • CV Europass, în limba engleză sau în limba română, în care să fie detaliată şi activitatea extra curriculară;
 • Scrisoare de intenţie/motivaţie, în limba engleză sau în limba română;
 • Rezultate academice (Foaia matricolă);
 • Atestat limbă străină / Certificat lingvistic BAC;

Dosarele de candidatură pentru selecţia studenţilor se depun la Direcţia Internaţionalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, Bulevardul Victoriei, nr. 10 ( clădirea Rectoratului). În situaţii excepţionale, justificate, dosarele de candidatură se pot depune şi în format electronic la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu menţionarea următorului titlu al mesajului: "Selecţie 2021/2022 SMS Partner Countries, în atenţia dnei Corina Marin".

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecţia studenţilor este 6 decembrie 2021.

Având în vedere termenele de nominalizare stabilite de către universităţile partenere, recomandăm studenţilor să aplice pentru mobilităţi ce să se desfăşoare începând cu sem. I al anului academic 2022-2023. În cazul în care situaţia impune şi studenţii aplică pentru a desfăşura mobilitatea în sem. II al anului academic 2021-2022, persoanele responsabile de la nivelul DIPPP vor demara, dacă mai există posibilitatea şi acordul universităţii partenere, procedura de nominalizare în cel mai scurt timp posibil

     2. Mobilitate de practică (SMP)

Pentru mobilităţile de practică, selecţia dosarelor se va realiza lunar până la epuizarea locurilor disponibile. La finalul fiecărei luni se va posta pe site-ul http://international.ulbsibiu.ro procesul verbal al celor selectaţi şi locurile rămase disponibile în continuare.

În cadrul prezentei selecții, dat fiind numărul redus de locuri disponibile, termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru mobilităţile de plasament este 6 decembrie 2021.

Dosarele de candidatură pentru mobilităţile de plasament se depun la Direcţia Internaţionalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, Bulevardul Victoriei, nr. 10 ( clădirea Rectoratului). În situaţii excepţionale, justificate, dosarele de candidatură se pot depune şi în format electronic la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu menţionarea următorului titlu al mesajului: "Selecţie 2021/2022 SMP Partner Countries în atenţia dnei Cristina Potropopu".

Documente suport atasate
Anexa 1 - Formular de candidatura pentru studenti plasament SMP (.doc)
Anexa 1 - Formular de candidatura studenti mobilitati de studiu SMS (.docx)
Anexa 5 - Locuri disponibile pentru mobilitati de studiu si plasamant SMS si SMP (.pdf)

 

Granturi pentru studenți Erasmus+ Partner Countries (ţările partenere, din afara Uniunii Europene) 2022-2023 - Semestrul al II-lea

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 18 octombrie 2022, ora 16:00, sala E31 (Facultatea de Științe Economice) - eveniment de prezentare a programului Erasmus+ 
 • 24-28 octombrie 2022depunerea dosarelor de candidatură la sediul Biroului Erasmus+, Bd-ul Victoriei nr. 10 (clădirea rectoratului)
 • 03 noiembrie 2022, ora 09:00, sala EM10 – susținerea interviului de selecție organizate la nivel centralizat la sediul Biroului Erasmus+, Bd-ul Victoriei nr. 10 (clădirea rectoratului)
 • 07 noiembrie 2022 – afișarea rezultatelor procesului de selecție pe pagina http://international.ulbsibiu.ro
 • 08 noiembrie 2022 – depunerea contestațiilor
 • 09 noiembrie 2022 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor în termenul legal

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de candidatură (descarcă aici)
 • CV Europass (în limba engleză)
 • Scrisoare de intenție/motivație (în limba engleză)
 • Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii (pentru studenții din anul I nivel licență se va lua în considerare media de admitere)
 • Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)
 • Documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  - Certificate lingvistice (fotocopii);
  - Atestate profesionale (fotocopii);
  - Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
  - Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

Observaţie: În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 21 octombrie 2022, prin completarea cereri. Cererea va fi trimisă prin email la adresa 📩Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Testul va fi organizat în 25 octombrie 2022, la Facultatea de Litere și Arte, iar detaliile privind programarea (ora și sala) vor fi transmise prin email candidaților.

Pentru obţinerea unui grant studentul să fie înmatriculat la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, să fie integralist, să aibă competenţe lingvistice bune de limba străină.

Studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, grantul de subzistenţă este de 700 euro/ lună (în cazul lunilor incomplete, cuantumul grantului se calculează prin înmulţirea numărului de zile din luna incompletă cu 1/30 din contribuţia unitară pe lună), iar grantul de transport se stabileşte în funcţie de banda de distanţă (din oraşul universităţii de origine în oraşul universităţii de destinaţie).

Documente suport:

- Formular candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries

Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries

Cerere testare lingvistică

Erasmus+ Programme Guide (en)

Erasmus+ Programme Guide (ro)


Aplica
rea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

- Carta studentului Erasmus+

- Regulamentului privind mobilitățile de studiu, plasament, formare și predare în cadrul programului Erasmus+ 

În cadrul unui ciclu de studiu (licenţă, master şi doctorat), studenţii pot beneficia de mai multe mobilităţi de studiu şi practică, a căror durată cumulată să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu.

Granturi Erasmus+ pentru studenți aferente anului academic 2021-2022

Rezultate selecție studenți Erasmus+ 2021-2022 (.pdf)

Vă anunțăm organizarea concursului de selecție pentru acordarea de granturi de Mobilități Erasmus+ pentru studenți (licență, master și doctorat). Selecția curentă vizează mobilitățile de studiu pentru anul universitar 2021-2022. Mobilitatea va începe între lunile septembrie 2021 și august 2022, perioada variind în funcție de structura anului universitar al fiecărei universități partenere.

Programul ERASMUS+, finanțat de către Comunitatea Europeană, oferă studenților Facultății de Științe Economice a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o țară membră a UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile/departamentele ULBS și universități partenere.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 12-16 aprilie 2021 – depunerea dosarelor de candidatură online la adresa de email 📩  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • 23 aprilie 2021, ora 12.00 – susținerea interviului de selecție online prin intermediul platformei Google Meet (studenții înscriși vor primi link-ul de conectare prin email)
 • 24 aprilie 2021 – afișarea rezultatelor procesului de selecție
 • 26 aprilie 2021, ora 12.00 – depunerea contestațiilor la decanatul facultății
 • 27 aprilie 2021 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de candidatură (descarcă aici)
 • CV Europass (în limba engleză / germană / franceză / spaniolă)
 • Scrisoare de intenție/motivație (în limba engleză / germană / franceză / spaniolă)
 • Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
 • Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)

Observație. În cazul în care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 05 aprilie 2021, trimițând un e-mail la Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Testul va fi organizat în perioada 07 - 09 aprilie 2021, la Facultatea de Litere și Arte.

Testarea se adresează potențialilor candidați care nu dispun de un certificat lingvistic pe care să-l includă la dosarul de candidatură pentru mobilitățile Eramus+.

Grupul

Țara de destinație

Nivelul național fixat al grantului (euro/luna) / STUDIU

Grupul 1 de țări

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia

520 euro

Grupul 2 de țări

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Slovacia, Serbia, Slovenia, Ungaria, Turcia

470 euro

 Notă:

 • Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care se încadrează în criteriile pentru obținerea unei burse sociale), în cazul ca au fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se adaugă 200 Euro/Iună.
 • Studenții cu nevoi speciale pot primi fonduri suplimentare pentru efectuarea mobilității, în funcție de nevoi, fonduri care se acordă pe principiul costurilor reale.

Documente utile:

- Formular candidatură studenți 2021-2022 

- Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+  2021-2022 pentru Facultatea de Științe Economice

- Student Eramus+ în vreme de pandemie

- Eramsus+ Programme Guide

 

Aplicarea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

- Carta studentului Erasmus+ 

- Regulamentului privind mobilitățile de studiu, plasament, formare și predare în cadrul programului Erasmus+

- Procedurii operaționale privind organizarea mobilităților de studiu ale studenților outgoing în cadrul programului Erasmus+

În cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu și practică, a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

Granturi pentru studenți Erasmus+ Partner Countries (ţările partenere, din afara Uniunii Europene) 2023-2024 - Semestrul al II-lea

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 16 octombrie 2023, ora 15:30, sala EM9 (Facultatea de Științe Economice) - eveniment de prezentare a programului Erasmus+ 
 • 24-27 octombrie 2023 – depunerea dosarelor de candidatură, electronic, prin completarea formularului 🔗https://forms.gle/wsh6SyuxDMmgiDsCA
 • 30-31 octombrie 2023 susținerea interviuluiONLINE (TBA)
 • 01 noiembrie 2023 – afișarea rezultatelor procesului de selecție pe pagina http://international.ulbsibiu.ro
 • 02 noiembrie 2023, orele 08:00-13:00 – depunerea contestațiilor la adresa de email 📩Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • 03 noiembrie 2023 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de candidatură (descarcă aici)
 • CV Europass (în limba engleză)
 • Scrisoare de intenție/motivație (în limba engleză)
 • Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii (pentru studenții din anul I nivel licență se va lua în considerare media de admitere)
 • Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)
 • Documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  - Certificate lingvistice (fotocopii);
  - Atestate profesionale (fotocopii);
  - Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
  - Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

Observaţie! În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 16 octombrie 2023, prin completarea formularului https://docs.google.com/forms/d/1CwsKEAXYNVwwQPHjJZC0hw6P4WN1aTL-TU_o8rKJbao. Testul va fi organizat în 18 octombrie 2023, la Facultatea de Litere și Arte, ora 14:00.

Atenție! Testarea lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de studiu în limba engleză.

BAREME APLICABILE PENTRU MOBILITĂȚILE ERASMUS+ NON-UE

CHELTUIELI DE TRANSPORT

Distanța de deplasare

Transport standard - suma

Transport din categoria “green travel” - suma

Între 10 și 99 km

23 EUR per participant

-

Între 100 și 499 km

180 EUR per participant

210 EUR per participant

Între 500 și 1999 km

275 EUR per participant

320 EUR per participant

Între 2000 și 2999 km

360 EUR per participant

410 EUR per participant

Între 3000 și 3999 km

530 EUR per participant

610 EUR per participant

Între 4000 și 7999 km

820 EUR per participant

-

8000 km sau mai mult

1500 EUR per participant

-

SPRIJIN INDIVIDUAL PENTRU MOBILITATE FIZICĂ DE LUNGĂ DURATĂ

Dinspre

Către

Suma pe lună în EUR

România

Tări terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 1 - 12

700

Studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, grantul de subzistenţă este de 700 euro/ lună (în cazul lunilor incomplete, cuantumul grantului se calculează prin înmulţirea numărului de zile din luna incompletă cu 1/30 din contribuţia unitară pe lună), iar grantul de transport se stabileşte în funcţie de banda de distanţă (din oraşul universităţii de origine în oraşul universităţii de destinaţie).

Documente suport:

- Formular candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries

Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries

Aplicarea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

- Regulamentului privind organizarea mobilităților Erasmus+ în cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

- Carta studentului Erasmus+

Erasmus+ Programme Guide (en)

Erasmus+ Programme Guide (ro)

În cadrul unui ciclu de studiu (licenţă, master şi doctorat), studenţii pot beneficia de mai multe mobilităţi de studiu şi practică, a căror durată cumulată să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu.

Granturi Erasmus+ pentru studenți aferente anului academic 2021-2022

Rezultate selecție studenți Erasmus+ 2021-2022 (.pdf)

Vă anunțăm organizarea concursului de selecție pentru acordarea de granturi de Mobilități Erasmus+ pentru studenții din cadrul programului de master Administrarea Afacerilor în Limba Engleză (Master in Business Management). Selecția curentă vizează mobilitățile de studiu pentru anul universitar 2021-2022, în cadrul proiectului de mobilități 2020-1-RO01-KA103-07833. Mobilitatea se va realiza în semestrul II la Universitatea din Salerno, Italia.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 13 decembrie 2021 – 09 ianuarie 2022 – depunerea dosarelor de candidatură online la adresa de email 📩 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • 11 ianuarie 2022, ora 14.00 – susținerea interviului de selecție online prin intermediul platformei Google Meet (studenții înscriși vor primi link-ul de conectare prin email)
 • 11 ianuarie 2022 – afișarea rezultatelor procesului de selecție
 • 12 ianuarie 2022 – până la ora 14.00 – depunerea contestațiilor la decanatul facultății
 • 13 ianuarie 2022 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de candidatură (descarcă aici)
 • CV Europass (în limba engleză / germană / franceză / spaniolă)
 • Scrisoare de intenție/motivație (în limba engleză / germană / franceză / spaniolă)
 • Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
 • Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)

Nr.

Universitatea

Ţara

Cod Erasmus (domeniu)

Nivel (Licența/ Master/Doct.)

Nr. Locuri Stud.

Nr. Locuri x Luni

1.              

Università degli Studi di Salerno

Italia

041 Business Management

Master

10

10x5 luni

 

Grupul

Țara de destinație

Nivelul național fixat al grantului (euro/luna) / STUDIU

Grupul 1 de țări

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia

520 euro

Grupul 2 de țări

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Slovacia, Serbia, Slovenia, Ungaria, Turcia

470 euro

Notă:

 • Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care se încadrează în criteriile pentru obținerea unei burse sociale), în cazul ca au fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se adaugă 200 Euro/Iună.
 • Studenții cu nevoi speciale pot primi fonduri suplimentare pentru efectuarea mobilității, în funcție de nevoi, fonduri care se acordă pe principiul costurilor reale.

Documente utile:

Formular candidatură studenți 2021-2022 

Student Eramus+ în vreme de pandemie

Eramsus+ Programme Guide

Aplicarea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

- Carta studentului Erasmus+ (ULBS)

Carta studentului Erasmus+ (online)

Regulamentului privind mobilitățile de studiu, plasament, formare și predare în cadrul programului Erasmus+

Procedurii operaționale privind organizarea mobilităților de studiu ale studenților outgoing în cadrul programului Erasmus+

CONFERINȚA ECONOMICĂ

iecs

IECS - International Economics Conference of Sibiu.

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ

iweek

Cinci zile de prezentări ale profesorilor de la universități prestigioase.

 

RETHINK FINANCE PROJECT

kbge

Școala de vară internațională a Facultații de Științe Economice - Rethink Finance.

 

ABSOLVENȚII NOȘTRI

alumni

Asociația Alumni a Facultății de Științe Economice ULBS.

 

Parteneri

 
 

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component

Contact

Calea Dumbrăvii nr.17, 550324, Sibiu, Romania

 • Telefon: +4 (0269)-210375

Socializare

Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare.

Sunteți aici: Home Pagini
joomla visitor