Stiinte Economice

Noi suntem oriunde vă aflați!

 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Suntem o universitate dinamică, iar aceasta se vede în întreaga noastră istorie. Edificați pe tradiția celor 225 de ani de învățământ superior sibian, suntem, la ora actuală, una dintre cele mai performante universități din România.

 

Calitatea învățământului și cercetării practicate la noi sunt recunoscute și recompensate de organele de evaluare internaționale, ULBS fiind "Centru Academic de Excelență" și printre puținele universități din țară care au acreditată cercetarea științifică.

 

Promovând valori precum spiritul antreprenorial și inovativ, cercetarea de calitate și deschiderea, încurajăm studenții să-și dezvolte creativitatea și potențialul, pregătindu-i și sprijinindu-i pentru dezvoltarea unei cariere de succes.

Facultatea de Științe Economice

Urmărim o direcție de dezvoltare ale cărei coordonate sunt valoarea, inițiativa, responsabilitatea și competența, iar evoluția sa este caracterizată prin noutate, dinamism, rigoare și calitate în deplină concordanță cu exigențele tot mai ridicate ale mediilor universitare naționale și europene.

 

În acest sens, misiunea noastră este una didactică și de cercetare științifică, înscriindu-ne în ansamblul eforturilor de educație, de pregătire profesională corespunzătoare cerințelor prezente și viitoare, de a forma specialiști cu pregătire superioară în domeniul economic, având cunoștințe științifice, abilități și deprinderi la nivelul performanțelor europene și internaționale și în concordanță cu cerințele de pe piața muncii.

 

Ce îți oferim?

  •  Recunoaștere internațională a studiilor
  •  Posibilitatea de a studia in limba română direct în Spania 
  •  Materiale didactice ce facilitează și înlesnesc învățarea disciplinelor studiate
  •  Cadre didactice competente, pregătite pentru a te îndruma în evoluția ta universitară
  •  Platforma de e-learning care facilitează interacț­iunea online profesor-student și accesul la suporturile de curs aferente.
  •  Platformă de videoconferințe online care vă ajută să comunicați vizual cu colegii si profesorii
  •  Serviciul UMS care oferă posibilitatea vizualizării online a situaț­iei școlare

 

Oferta educațională

Licență

Administrarea Afacerilor - Economia comerțului turismului și serviciilor

Management - Management

Marketing - Marketing

Contabilitate - Contabilitate și informatică  de gestiune

Finanțe - Finanțe și bănci

 

Master

Administrarea Afacerilor: - Administrarea afacerilor internaționale

                             - Administrarea afacerilor în turism și servicii

                             - Strategii și politici de management și marketing ale firmei

Contabilitate - Expertiză contabilă și audit

Finanțe: - Finanțe

  - Management financiar și bancar internațional

Management - Managementul afacerilor

 

Cariera ta!

Absolvenții studiilor de licență din domeniul fundamental Științe Economice dobândesc competențe profesionale și competențe transversale necesare pentru ocuparea unor posturi precum: inspector/referent economist în economie generală, consilier, expert, inspector, referent, economist în gestiune economică, referent de specialitate financiar- contabilitate etc.

Totodată, absolvenții se pot angaja în posturi de economiști în cadrul băncilor, auditori interni, administratori de baze de date în domeniu, consilieri, experți, inspectori, referenți sau economiști în management, comerț și marketing. Parcurgerea programelor de master conferă competențe și abilități pentru ocuparea posturilor de directori generali, directori economici, cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic.

 

Descriere specializări

Economia comerțului, turismului și serviciilor
O carieră de asistent comercial; agent comercial; agent de turism; agent ticketing; agent rezervări; agent cumpărări; agent contractări și achiziți (broker mărfuri); conducător din domeniul administrativ și comercial (vânzări, marketing și dezvoltare); analist servicii client; administrator în cantine, restaurante, pensiuni, poate fi opțunea ta urmând cursurile specializării Economia comerțului, turismului și serviciilor - care îț va permite cunoașterea, înțelegerea și utilizarea instrumentarului specific mediului de afaceri, fundamentarea și aplicarea conceptelor și ideilor managementului afacerilor și optimizării activitățlor firmelor din sectorul serviciilor.

 

Management
Dacă îț dorești o carieră de manager proiect; manager de inovare; administrator societate comercială; specialist în managementul riscului; specialist resurse umane; expert/inspector de specialitate forță de muncă și șomaj; specialist strategie industrială, specialist în dezvoltare organizațonală, specializarea Management te ajută în cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor manageriale specifice economiei concurențale precum și în aplicarea eficientă a metodelor, instrumentelor și tehnicilor manageriale la specificul realitățlor economico-sociale și la tipul comportamental al firmei în domenii specifice.

 

Marketing
Cum ț s-ar părea o carieră de art director publicitate; specialist marketing; manager de produs; specialist în relați publice; referent de specialitate marketing; brand manager, organizator târguri și expoziți; specialist relați sociale; specialist în activitatea de lobby; analist cumpărări/consultant furnizori?
Urmând cursurile specializării Marketing vei putea cunoaște, înțelege și utiliza concepte și metode specifice activitățlor de marketing ce vor sta la baza fundamentării strategiilor de marketing adoptate de organizați, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor strategice ale acestora.

 

Finanțe-bănci
Pentru cei ce-și doresc o carieră de consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiune economică; referent de specialitate financiar-contabilitate/în asigurări; referent bancar/societate leasing; dealer; administrator bancar/ produs leasing; ofițer bancar (analist, marketing, produse și servicii bancare); economist bancar; analist financiar; consilier financiar-bancar; expert financiar-bancar; specializarea Finanțe-bănci îi pregătește în utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în entitățle/organizațile private și publice precum și în realizarea de lucrări economico-financiare la nivelul entitățlor/organizaților private și publice.

 

Contabilitate și informatică de gestiune
Auditor intern; cenzor; comisar Garda Financiară; analist; consultant bugetar; consultant în informatică; controlor de gestiune; expert contabil-verificator; lichidator; referent de specialitate financiar-contabilitate; revizor contabil; consilier/expert/inspector/referent/ economist în gestiunea economic, dacă acestea sunt opțunile tale pentru construirea unei cariere atunci, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, este alegerea ce te ajută să fi capabil în identificarea și înregistrarea operațunilor economice în contabilitatea organizaței; utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil; determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari precum și derularea operațunilor specifice controlului financiar-contabil.

 

Sunteți aici: Home Spain
joomla visitor