Stiinte Economice

Selecție studenți ERASMUS+ UE

Granturi Erasmus+ pentru mobilități de studiu în țări UE - studenți - aferente anului academic 2024-2025

Rezultate Selecție Mobilități Erasmus+ UE


Programul ERASMUS+, finanțat de către Comunitatea Europeană, oferă studenților Facultății de Științe Economice a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o țară membră a UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile/departamentele ULBS și universități partenere.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 22 martie 2024, ora 10:00, sala EM9 (Facultatea de Științe Economice) - sesiune întrebări program Erasmus+ 
 • 25-29 martie 2024 – depunerea dosarelor de candidatură, electronic, prin completarea formularului 🔗https://forms.gle/c2YyB1XAoaHKHfvg7
 • 02 aprilie 2024, începând cu ora 17:00 – susținerea interviului ONLINE (studenții înscriși vor primi programarea pentru interviu prin email)
 • 03 aprilie 2024 – afișarea rezultatelor procesului de selecție
 • 04 aprilie 2024, orele 08:00-13:00 – depunerea contestațiilor la adresa de email 📩This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05 aprilie 2024 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de eligibilitate și înscriere (descarcă aici)
 • Scrisoare de intenție (tehnoredactată în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 • CV Europass (tehnoredactat în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 • Adeverință de student (se poate obține de la secretariat prin trimiterea unui email la adresa 📩This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Atenție! Precizați că este necesară pentru selecția Erasmus+)
 • Copie carte de identitate;
 • Documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situație școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • Document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate cu nivel minim B1. (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC) sau cei care sunt înscriși la un program de studiu în limba engleză.
 • Alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  - Certificate lingvistice (fotocopii);
  - Atestate profesionale (fotocopii);
  - Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practică, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
  - Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

Observaţie! În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 20 martie 2024, prin completarea formularului https://docs.google.com/forms/d/1sG1mTcU9_O22ytbdwR-hJKPT9vk5iLsCDFK1278he8wTestul va fi organizat în 21 martie 2024, la Facultatea de Litere și Arte, ora 12:00.

Atenție! Testarea lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de studiu în limba engleză.

Grupul Țara de destinație Nivelul național fixat al grantului (euro/luna) / STUDIU
Grupul 1 de țări Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia
Ţări partenere (regiunea 14):
Elveţia, Insulele Feroe, Marea Britanie
674 euro
Grupul 2 de țări Austria, Belgia, Cipru, Franţa, Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania
Ţări partenere (regiunea 5):
Andora, Monaco, San Marino, Statul Cetăţii Vaticanului
674 euro
Grupul 3 de țări Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria 606 euro
 • Pentru studenţii si proaspeții absolvenți cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 EUR/lună.

Documente suport:

- Formular de eligibilitate și înscriere

Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ 2023-2024 - Facultatea de Științe Economice

Aplicarea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

- Regulamentului privind organizarea mobilităților Erasmus+ în cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

- Carta studentului Erasmus+

Erasmus+ Programme Guide (en)

Erasmus+ Programme Guide (ro)

În cadrul unui ciclu de studiu (licenţă sau master), studenţii pot beneficia de mai multe mobilităţi de studiu şi practică, a căror durată cumulată să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu.

You are here: Home International Selecție studenți ERASMUS+ UE
joomla visitor