Marketing Relațional

Marketing Relațional - Curs Master - Stiinte Economice ULBS

Marketingul relațional pornește de la premisa că scopul real al unei afaceri este de a fundamenta relații benefice pentru toate părțile implicate, în special pentru consumatorii vizați. Marketingul relațional anunță sfârșitul erei macro-marketingului și începutul erei micromarketingului, prin strategii ce urmăresc folosirea unor mijloace de acțiune personalizate și interactive.

  • Identificarea principalilor factori ce au condus la apariția și dezvoltarea marketingului relațional
  • Cunoșterea criteriilor de bază și a celor comportamentale utilizate în segmentarea de nișă a clienților unei organizații
  • Dezvoltarea capacității de fundamentare și dezvoltare a strategiei de gestiune a relațiilor cu clienții
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375