Regulament de admitere ULBS și condiții specifice Facultatea de Științe Economice

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității Lucian Blaga din Sibiu, pentru anul universitar 2023-2024

Criterii de admitere și condiții specifice Facultatea de Științe Economice ULBS 2023-2024

Lista cu certificatele lingvistice
care echivalează proba de competență lingvistică a concursului de admitere la studiile universitare de licență și master în limba engleză

Reglementări legale

Ordinul MEC nr. 4.205 din 6 mai 2020
pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016

Ordinul MEN nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018
privind modificarea art. 13 din anexa Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Ordinul MEN nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Reglementări legale privind admiterea cetățenilor cu acte de studii obținute în străinătate

Ordinul MEN nr. 3630/2018 din 2 mai 2018
pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate

Ordinul MENCS nr. 6121/2016 din 20 decembrie 2016
privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate

Reglementări legale și documente utile privind admiterea cetățenilor străini din statele terțe UE

Ordinul privind modificarea MEN nr. 3473/2017 din 17 martie 2017
privind metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018

Ordinul MEN nr. 3473/2017 din 17 martie 2017
privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375