Granturi de Mobilități Externe pentru Studenți, din Fonduri Hasso Plattner și ULBS

Granturi de Mobilități Externe pentru Studenți, din Fondurile Hasso Plattner și ULBS

Studenții Facultății de Științe Economice ULBS pot obține 2.500 euro/student pentru mobilități externe, din fonduri Hasso Plattner și ULBS.

În 2018, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Institutul Hasso Plattner au încheiat un parteneriat prin care institutul din Germania a acordat ULBS o donație în valoare de 4,2 milioane euro. Donația vizează construirea de laboratoare și dezvoltarea de proiecte de cercetare, precum și acordarea de burse pentru studenți din partea Institutului Hasso Plattner.

O componentă importantă a acestei donații ȋşi propune susţinerea studenţilor Universității Lucian Blaga din Sibiu, care doresc să participe la manifestări ştiinţifice, stagii, cursuri de pregătire, competiţii sau concursuri, organizate ȋn străinătate şi la alte tipuri de activităţi menite a ȋmbunătăţi vizibilitatea ULBS la nivel internaţional.

Condiții de acordare a granturilor pentru studenți

  • calitatea de student (nivel licență, master sau doctorat);
  • activități eligibile
  • activitățile se vor desfășura exclusiv la instituții din străinătate, în anul calendaristic 2019;
  • bugetul maxim eligibil/aplicant în cadrul competiției 2019 este egal cu contravaloarea a 2.500 EUR (=11.875 RON), indiferent dacă acesta este solicitat pentru una sau mai multe categorii de activități.

Bugetul competiției

Bugetul total al competiției 2019 pentru studenții de la nivel licență & master este de 50.000 EUR, din care 8.219 EUR sunt alocați pentru studenții Facultății de Științe Economice ULBS.

În ceea ce privește bugetul aferent studenților doctoranzi, din cadrul ULBS, pentru anul 2019, acesta este egal cu 75.000 euro.

În funcţie de aplicaţiile pentru aceste proiecte, se va solicita, dacă este cazul, o suplimentare a bugetului, de către Hasso Plattner Institute (HPI), respectiv bugetul Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Documente necesare înscrierii în competiție

  • completarea Anexei 1 (cererea de finanțare);
  • scrisoare de acceptare, din partea unei instituții din străinătate, la activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțare.

Cheltuieli eligibile aferente granturilor pentru studenți 

  • Transport;
  • Cazare;
  • Taxe de participare (pentru conferințe și cursuri/stagii);
  • Taxe de acces (pentru biblioteci, infrastructuri de cercetare, arhive ș.a.).

Metodologia pentru acordarea granturilor de mobilități externe pentru studenți din fonduri Hasso Plattner și ULBS (inclusiv anexele)

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375