Taxe de înscriere și studii

Taxele de înscriere la concursul de admitere, precum și taxele de înmatriculare și taxele de studii se aprobă de către Senatul Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxele de înscriere la programele de studii de licență și master ale Facultății de Științe Economice ULBS acoperă cheltuielile aferente organizării în cele mai bune condiții a procesului de admitere. Taxa de înscriere este 200 lei și se achită o singură dată, indiferent de numărul de opțiuni exprimate de candidat pe fișa de înscriere. Pentru detalii referitoare la procesul de înscriere te invităm să parcurgi:

În conformitate cu reglementările legale, sunt scutite de la plata taxei de înscriere, pentru o singură dată într-o sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați:
 • angajații Universității Lucian Blaga din Sibiu și copiii angajaților;
 • copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității Lucian Blaga din Sibiu;
 • copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
 • orfanii de ambii părinți;
 • tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • candidații cu dizabilități dovedite prin documentele eliberate de organele abilitate de lege.
 • Taxele de studii la Facultatea de Științe Economice ULBS

  • Taxa la Studiile de Licență (2024-2025): 3900 RON
  • Taxa la Studiile de Master (2024-2025): 4200 RON

  Taxele de studii la programele de licență și master ale Facultății de Științe Economice ULBS acoperă cheltuielile pentru:
  – pregătirea didactică a studenților pentru un an de studii universitare;
  – asigurarea condițiilor materiale și logistice de derulare a activităților didactice;
  – asigurarea spațiilor necesare desfășurării procesului de învățământ;
  – participarea studenților la activitățile de cercetare științifică, la activitățile sportive, culturale organizate de instituție;
  – accesul studenților la Biblioteca Univerității, săli de sport, teren de sport, precum și la alte activități specific studențești.

  Științe Economice ULBS

  Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

  admitere.economice@ulbsibiu.ro
  +4 0269 210 375

  Vezi toate articolele

  Științe Economice ULBS

  Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

  admitere.economice@ulbsibiu.ro
  +4 0269 210 375