Gestiunea Forței de Vânzare în Turism

Gestiunea Forței de Vânzare în Turism - Curs Master - Economice- ULBS

Forţele de vânzare reprezintă o resursă internă extrem de importantă, care trebuie recrutată, selecţionată, pregătită şi motivată corespunzător. Rolul forţelor de vânzare sporeşte şi se diversifică continuu, acestea fiind considerate adevăraţi manageri ai relaţiei cu clienţii. Astfel, cursul permite acumularea de competenţe şi cunoştinţe necesare aferente gestiunii forței de vânzare.
în turism.

  • Dobândirea tehnicilor și cunoştinţelor avansate necesare pentru dezvoltarea și vânzarea serviciilor turistice
  • Înțelegerea metodelor de recrutare și management al echipelor de vânzări
  • Însușirea dezvoltării unui proces de vânzare adaptat pentru companiile ce activează în turism, elaborarea planurilor de compensare şi crearea de programe pentru perfecţionarea periodică a agenților de vânzări
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375