Analiza Deciziilor Strategice

Curs Master - Economice - ULBS - Analiza Deciziilor Strategice-Disciplina Master

Scopul acestui curs este de a introduce un set de metode de structurare și analiză a problemelor de luare a deciziilor și de a demonstra utilitatea acestor metode în situații practice. Situațiile care implică obiective multiple și / sau conflictuale sunt abordate prin modele de analiză multi-criterială a deciziilor, în timp ce situațiile contradictorii sunt abordate din prisma teoriei jocurilor.

  • Principalul obiectiv al cursului este de a arăta cum o combinație consecventă și realistă de date și aprecieri poate ajuta factorii de decizie să își atingă mai bine obiectivele
  • De asemenea, cursul este conceput pentru a spori capacitatea de decizie a studenților atunci când se confruntă cu alegeri strategice sau operaționale, dar și când selectează diferite oportunități de decizie și elaborează strategii și politici
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375