Stiinte Economice

Colaborări cu mediul de afaceri

Misiunea prioritară a Facultăți de Științe Economice este de a-i instrui pe tinerii studenț astfel încât aceștia să devină necesari și utili mediului economic, social și de afaceri. Instruirea studențlor nu se limitează însă la transmiterea de cunoștințe, ci presupune un proces de formare complexă, în care relațile Facultăți cu firme, instituți ale statului, organizați neguvernamentale etc. joacă un rol important.  Integrarea Facultăți în viața economică a zonei și strângerea relaților cu organizațile locale asigură absolvențlor posibilităț sporite în orientarea profesională.

Pentru realizarea obiectivului sus-mențonat, Facultatea de Științe Economice a acțonat pe mai multe direcți. O primă direcțe privește adaptarea pregătirii studențlor la cerințele pieței muncii prin extinderea numărului de specializări, spre a răspunde exigențelor dezvoltării economice a României în general, a economiei zonei Sibiului în particular. În același timp, aspectele calitative au constituit o preocupare constantă a conducerii Facultăți și tuturor cadrelor didactice, în scopul adaptării pregătirii studențlor economiști la standardele ocupațonale solicitate de angajatori și în general de piața muncii. În acest sens, programele de studiu sunt revizuite periodic pe baza analizelor comune cu studenți, cu absolvenți și cu reprezentanți angajatorilor. Cunoștințele, competențele și abilitățle dobândite trebuie să permită absolvențlor să se angajeze pe piața muncii, să dezvolte afaceri proprii și în același timp, să continue să învețe și să se pregătească permanent. Ca urmare, deși numărul de studenț ai Facultăți a crescut de la an la an, mai mult de șaizeci la sută dintre absolvenț sunt angajaț, în termen de maxim doi ani de la data absolvirii, la nivelul calificării universitare.

O altă direcțe majoră este creșterea rolului și importanței pregătirii aplicative, în completarea celei teoretice. Realizarea acestui obiectiv important a fost posibilă prin organizarea stagiilor de practică ale studențlor economiști la organizațile economice și sociale din județul Sibiu, din sudul Transilvaniei, nordul Olteniei și Munteniei, ca zone preponderente în care învățământul economic sibian asigură pregătirea economiștilor. Județul Sibiu posedă un important potențal economic și cultural, cu perspective reale de dezvoltare în perioada următoare. Fiind situat în centrul țării, la intersecța principalelor trasee comerciale și turistice, Sibiul a reprezentat dintotdeauna un centru de atracțe pentru multe proiecte economice, culturale și sociale.

Ca urmare a eforturilor depuse de conducerea Facultăți, în ultimii ani a crescut constant numărul de locuri și contracte pentru stagii de practică, precum și numărul de firme și instituți colaboratoare care și-au exprimat disponibilitatea pentru organizarea practicii studențlor. Aceste colaborări externe au sprijinit în mod real posibilitățle de documentare, atât ale studențlor economiști pentru elaborarea lucrărilor de licență, de disertațe, a lucrărilor și referatelor practice din cursul anului, cât și ale cadrele didactice, pentru elaborarea de lucrări științfice prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări organizate de Facultatea de Științe Economice. După terminarea stagiilor de practică, chiar și din timpul studiilor, mulț studenț au fost recrutaț și angajaț în domenii variate: contabilitate și informatică de gestiune, marketing, servicii, management, asigurări, brokeraj, transporturi, comerț și turism.

În cadrul mai larg al Universități "œLucian Blaga", studenți de la Facultatea de Știinte Economice pot apela la Serviciul de Consiliere în domeniul Carierei (C.A.S.), fondat în 1996 în colaborare cu Consiliul Britanic și cu sprijinul Fondului "Know How", care are ca obiectiv stabilirea unor conexiuni între studenț, absolvenț și piața locurilor de muncă. Organizața oferă acestora consultanță regulată, inclusiv înlesnirea participării la interviuri, cu scopul de a-i ajuta să-și definească nevoile referitoare la angajare și carieră. Târgul locurilor de muncă organizat de C.A.S. în fiecare vară oferă studențlor posibilitatea de a lua legătură cu angajatorii și a obțne, fie stagii de muncă, fie contracte integrale. Pe aceeași linie, Asociața de Business a Universități (U.B.A.), este un club ce facilitează schimbul constant între facultăț, oameni de afaceri și studenț, în scopul de a-i ajuta pe studenț să cultive deprinderi și contacte în domeniul afacerilor, a le dezvolta abilitatea de a vorbi limba engleză și de a oferi sprijin în obțnerea de locuri de muncă și stagii de vară. În sfârșit, Universitatea Missouri, Columbia a oferit sprijin ULBS pentru a înființa o Școală de Bussines care să fie recunoscută pe plan națonal ca și centru de excelență academică și de cercetare în managementul afacerilor și în cercetarea aplicată.

Dinamismul dezvoltării economice globale face ca actualele cariere să fie mai puțn clar definite iar schimbările mai puțn previzibile decât erau în trecut. Organizațile se confruntă cu presiuni competitive tot mai mari în sensul reducerii numărului de nivele ierarhice dar și a numărului de angajaț. "Lupta" cu schimbarea a devenit sinonimă cu a face față solicitărilor pentru competențe profesionale și abilităț manageriale tot mai sofisticate, cu necesitaea înțelegerii și percepței realiste a propriilor valori, abilităț și interese. În acest carusel al schimbării, Facultăți de Științe economice îi revine un rol decisiv.

INTERNATIONAL CONFERENCE

iecs

Hope to see you soon at the 25th International Economic Conference!

INTERNATIONAL WEEK

iweek

Five days of learning, sharing experiences, networking.

 

SUMMER SCHOOL

kbge

The Knowledge-Based Green Economy: challenges, constraints and opportunities

 

OUR GRADUATE STUDENTS

alumni

Alumni Association of Faculty of Economic Sciences LBUS

 

Testimonials

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component

Contact us

No. 17, Calea Dumbrăvii Street, 550324, Sibiu, Romania 

  • Phone: +4 (0269)-210375

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home Pagini Colaborări cu mediul de afaceri
joomla visitor