Stiinte Economice

Cazare

Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor ULBS care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 19 septembrie se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după următorul program:

29 septembrie între orele 900 – 1500: studenții din anii III, IV -VI și studenții masteranzi;

30 septembrie între orele 900 – 1500:  studenții din anul II; studenții din anul I.

Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă să – și ocupe locul până în– 30.09.2019, ora 1800, pierd dreptul de cazare.

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să respectaţi această planificare.

 

Depunerea cererilor de redistribuire se face in perioada 29.09. 2019- 30.09.2019-ora 15.00

 A. Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune depun cererile de redistribuire la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

 B. Studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești conform listelor afișate pe site - ul universității depun cererile de redistribuire la Cantina Studențească de pe Bulevardul Victoriei nr. 31, între orele 0900 – 1500.

Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi însoțite de adeverința eliberată de către secretariatul facultății la care studentul studiază.

Pe adeverință va fi menționată (conform art.17 din Regulamentul privind cazarea în căminele studențești):

 • media ponderata obținută în anul universitar curent pentru studenții integraliști;
 • media obținută la examenul de admitere pentru studenții admiși în anul I;
 • "suma credite" pentru studenții neintegraliști precum și
 • calitatea de student bursier sau nebursier.

 

În data de 01.10.2019 dupa ora 1600 se afișeaza lista cu studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

Anunț important privind cazarea studentilor ULBS

in urma redistribuirii din data de 01.10.2019

            Lista cu studenții care au primit loc la redistribuire se va afișa în data 01.10.2019 pe site-ul http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ și pe pagina fiecărei facultăți.

          Studenții care au primit loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 01.10.2019 la căminele la care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

 1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
 2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
 3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
 4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
 5. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
 6. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
 7. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
 8. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Mai multe informații găsiți pe site-ul:
Direcției Generale Administrative

INTERNATIONAL CONFERENCE

iecs

Hope to see you soon at the 25th International Economic Conference!

INTERNATIONAL WEEK

iweek

Five days of learning, sharing experiences, networking.

 

SUMMER SCHOOL

kbge

The Knowledge-Based Green Economy: challenges, constraints and opportunities

 

OUR GRADUATE STUDENTS

alumni

Alumni Association of Faculty of Economic Sciences LBUS

 

Testimonials

Newsletter

This module can not work without the AcyMailing Component

Contact us

No. 17, Calea Dumbrăvii Street, 550324, Sibiu, Romania 

 • Phone: +4 (0269)-210375

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home Pagini Cazare
joomla visitor