Stiinte Economice

 • Burse

  Dosarele pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul I, anul univeristar 2021/2022 se depun în perioada 04.10.2021 – 18.10.2021 la Secretariat EM3, între orele 9:00 - 15:00!

  Actele necesare întocmirii dosarului de bursă socială se regăsesc în  Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți. (art.23-29)

  Dosarele de bursă socială se preiau numai dacă sunt complete!

   

  Dosarele pentru acordarea burselor de excelență pentru anul univeristar 2021/2022 se depun în perioada 04.10.2021 –22.10.2021 la Secretariat EM3, între orele 9:00 - 15:00!

  Actele necesare întocmirii dosarului pentru bursa de excelențăse regăsesc în  Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, art.8-14.

  Regulament pentru acordarea burselor (.pdf)

 • Cazare

  Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor ULBS care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 19 septembrie se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după următorul program:

  29 septembrieîntre orele 900 – 1500: studenții din anii III, IV -VI și studenții masteranzi;

  30 septembrieîntre orele 900 – 1500:  studenții din anul II; studenții din anul I.

  Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă să – și ocupe locul până în– 30.09.2019, ora 1800, pierd dreptul de cazare.

  Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să respectaţi această planificare.

   

  Depunerea cererilor de redistribuire se face in perioada 29.09. 2019- 30.09.2019-ora 15.00

   A.Studenții care au primit un loc de cazare în cămin,altul decât cel solicitat la prima opțiune depun cererile de redistribuire la adresa:

  https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

   B. Studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești conform listelor afișate pe site - ul universității depun cererile de redistribuire la Cantina Studențeascăde pe Bulevardul Victoriei nr. 31, între orele 0900 – 1500.

  Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi însoțite de adeverința eliberată de către secretariatul facultățiila care studentul studiază.

  Pe adeverință va fi menționată (conform art.17 din Regulamentul privind cazarea în căminele studențești):

  • media ponderata obținută în anul universitar curentpentru studenții integraliști;
  • media obținută la examenul de admitere pentru studenții admiși în anul I;
  • "suma credite" pentru studenții neintegraliști precum și
  • calitatea de student bursier sau nebursier.

   

  În data de 01.10.2019 dupa ora 1600 se afișeaza lista cu studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

  http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

  Anunț important privind cazarea studentilor ULBS

  in urma redistribuirii din data de 01.10.2019

              Lista cu studenții care au primit loc la redistribuire se va afișa în data 01.10.2019 pe site-ul http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ și pe pagina fiecărei facultăți.

            Studenții care au primit loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 01.10.2019 la căminele la care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:

  1. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
  2. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
  3. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
  4. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
  5. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
  6. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
  7. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
  8. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

  Mai multe informații găsiți pe site-ul:
  Direcției Generale Administrative

 • Consultații cu profesorii

  În semestrul I al anului universitar 2021-2022, programul de consultații cu studenții în cadrul Facultății de Științe Economice se desfășoară după următorul program:

   

  Cadru didactic

  Ziua

  Intervalul orar

  Sala

  E-mail

  Baltador Lia

  Marți

  14.20-16.20

  E 32

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Belașcu Lucian

  Vineri

  18.30-20.30

  E 32

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Budac Camelia

  Miercuri

  13.00-15.00

  EM 1

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Caraganciu Anatol

  Miercuri

  11.00-13.00

  E 33

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Cindrea Ioan

  Miercuri

  16.00-18.00

  E 43

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Duralia Oana

  Miercuri

  13.00-15.00

  E 42

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Frăticiu Lucia

  Vineri

  14.40-16.40

  E 53

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Fuciu Mircea

  Luni

  13.00-15.00

  E 53

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Ilie Livia

  Marți

  15.30-17.30

  E 13

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Lucian Paul

  Marți

  09.00-11.00

  E 32

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ulbsibiu.ro

  Mărginean Silvia

  Luni

  13.00-15.00

  E 44

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Mihăescu Liviu

  Joi

  15.00-17.00

  E 44

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Nicula Virgil

  Miercuri

  Joi

  19.15-20.15

  19.15-20.15

  E 43

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Ogrean Claudia

  Joi

  10.00-12.00

  E 34

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Opreana Alin

  Miercuri

  12.00-14.00

  E 32

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Panța Nancy

  Vineri

  11.20-13.20

  E 42

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Pentescu Alma

  Vineri

  14.30-16.30

  E 42

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Popa Cristina

  Vineri

  14.30-16.30

  E 32

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Popescu Doris

  Miercuri

  9.30-11.30

  E 32

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Popescu Eugen

  Marți

  09.00-11.00

  E 42

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Popșa Roxana

  Marți

  13.00-15.00

  E 42

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Șerban Anca

  Marți

  16.30-18.30

  E 42

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Șerban Radu-Alexandru

  Miercuri

  9.40-11.40

  E 52

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Șerbu Răzvan

  Joi

  11.20-13.20

  EP 4

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tănăsescu Cristina

  Joi

  11.00-13.00

  EM 7

  Decanat

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tileagă Cosmin

  Miercuri

  12.00-14.00

  E 43

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Todericiu Ramona

  Joi

  16.20-19.20

  M 03

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Troancă Dumitru

  Miercuri

  14.00-16.00

  EP 4

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Țichindelean Mihai

  Miercuri

  13.00-15.00

  E 42

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Vinerean Simona

  Marți

  16.00-18.00

  E 32

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            
           

  Cadru didactic

  Ziua

  Intervalul orar

  Sala

  E-mail

  Anghel Ioana

  Luni

  13.00-15.00

  E 54

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Balteș Nicolae

  Luni

  16.00-20.00

  E 23

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Barbu Liliana

  Joi

  18.00-20.00

  E 53

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Bogoslov Andreea

  Marți

  14.00-16.00

  E 53

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Bratu Renate

  Vineri

  09.40-11.40

  EM 8

  Decanat

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Brătian Vasile

  Luni

  18.30-20.30

  E 52

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Comaniciu Carmen

  Marți

  15.00-17.00

  E 54

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Cristescu Marian

  Luni

  12.00-14.00

  E 33

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Herciu Mihaela

  Marți

  15.00-17.00

  E 34

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Marina Alexandra

  Vineri

  16.00-18.00

  E 53

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Mârza Bogdan

  Joi

  11.00-13.00

  EP 4

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Mihaiu Diana

  Joi

  11.30-13.30

  EM 1

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Moroșan Adrian

  Luni

  15.30-17.30

  E 52

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Oprean Stan Camelia

  Miercuri

  10.00-12.00

  E 52

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Orăștean Ramona

  Luni

  13.00-15.00

  E 44

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Petrașcu Daniela

  Miercuri

  15.30-17.30

  E 33

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Sava Raluca

  Miercuri

  09.00-11.00

  E 54

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Sbârcea Ioana

  Joi

  11.10-13.10

  E 52

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Stoica Eduard

  Marți

  11.00-13.00

  EM 8

  Decanat

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tăvlă Florina

  Vineri

  14.00-16.00

  E 52

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Vasiu Diana

  Joi

  8.00-10.00

  E 52

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Consultation hours

  Departament 1 - MANAGEMENT, MARKETING, BUSINESS ADMINISTRATION

  Name Day Interval Orar Room
  Baltador Lia Wednesday 15.30-17.00 E32
  Belaşcu Lucian Friday 11.00-12.30 E32
  Budac Camelia Wednesday 12.00-13.30 EM 1
  Burnete Sorin Tuesday
  Thursday
  11.30-12.30
  11.30-12.30
  E43
  Caraganciu Anatol Wednesday 12.30-14.00 E33
  Cindrea Ioan Tuesday 15.30-17.00 E43
  Fraticiu Lucia Friday 8.00-9.30 E53
  Fuciu Mircea Tuesday 12.30-14.00 E44
  Greavu Arina Thursday  15.30-17.00 E33
  Ilie Livia Wednesday 12.00-14.00 RECTOR OFFICE
  Lucian Paul Thursday 10.30-11.30 E32
  Mărginean Silvia Wednesday DEAN OFFICE 15.30-17.00
  Mihăescu Liviu Thursday E44 12.30-14.00
  Negru Ioana Monday E43 15.00-17.30
  Nicula Virgil Wednesday E43 18.30-20.00
  Ogrean Claudia Tuesday E34 12.30-14.00
  Opreana Alin Tuesday E32 9.30-11.00
  Panța Nancy Tuesday E42 11.00-12.30
  Pentescu Alma Friday E42 11.00-12.30
  Popa Cristina Tuesday E32 11.00-12.30
  Popescu Doris Monday Room prof. med. 17.00-19.00
  Popescu Eugen Tuesday E42 11.00-12.30
  Popșa Roxana Tuesday E42 15.30-1700
  Duralia  Oana Monday E42 14.00-15.30
  Șerban Anca Tuesday E42 17-18.30
  Șerban Radu Wednesday E53 11.00-12.30
  Şerbu Razvan Wednesday EP4 11.00-12.30
  Tănăsescu Cristina Tuesday E23 15.30-17.00
  Tileagă Cosmin Wednesday DEAN OFFICE 9.30-11.00
  Todericiu Ramona Monday DGA 17.00-19.00
  Troancă Dumitru Wednesday EP4 15.30-17.00
  Vacar Anca Thursday Room prof.med. 11.00-12.30
  Ţichindelean Mihai Wednesday E32 15.30-17.00
  Vinerean Simona Tuesday E32 15.30-17.00
  Vinţean Adriana Tuesday E33 12.30-14.00

   

  Departamentul 2 - FINANȚE, CONTABILITATE

  Name

  Day Interval Orar

  Room

  Balteş Nicolae Monday E23 18.00-20.00
  Bogoslov Andreea Thursday E53 11.00-12.30
  Bratu Renate - - -
  Brătian Vasile Tuesday E52 18.30-20.00
  Barbu Liliana - - -
  Comăniciu Carmen Tuesday EM1 11.00-12.30
  Cristescu Marian Tuesday E33 10.30-12.30
  Herciu Mihaela Monday  E34 11.00-12.30
  Marina Alexandra Monday E53 9.30-11.00
  Mârza Bogdan Monday EP4 14.00-15.30
  Mihaiu Diana Tuesday E52 11.00-12.30
  Mocanu Mihai Tuesday E53 17.00-19.00
  Moroşan Adrian Tuesday E52 15.30-17.00
  Moţoc Vasile Wednesday DGA 14.00-15.30
  Oprean-Stan Camelia Wednesday E52 14.00-15.30
  Orăştean Ramona Tuesday DEAN OFFICE 12.30-14.00
  Petraşcu Daniela Tuesday E33 9.30-11.00
  Petria Nicolae Monday E43 14.00-15.30
  Pop Ioana Tuesday E54 11.00-12.30
  Sava Raluca Thursday DEAN OFFICE 11.00-12.30
  Sbârcea Ioana Monday E52 14.00-15.30
  Stoica Eduard Thursday E52 12.30-14.00
  Tăvală Florina - - -
  Vasiu Diana Tuesday Room prof.med. 11.00-12.30

   


   
 • Orar

   

  Vă rugăm consultați în permanență orarul deoarece acesta ar putea suferi modificări.

 • Publicații

  Dezvoltarea Facultăți de Științe Economice din Sibiu s-a tradus, în timp, printr-un număr de realizări remarcabile, între care înființarea unor publicați de specialitate merită o mențune specială. Jurnalele economice ale facultăți s-au născut, fie ca rod al colaborării cu edituri cunoscute, fie grațe preocupării și eforturilor unor cadre didactice cu vădită deschidere spre cercetarea științfică. Indiferent de modul în care au fost create, jurnalele economice au acțonat ca un ferment al gândirii și un stimulent al dezbaterii pe diverse teme ale teoriei și practicii economice.


  REVISTA ECONOMICĂ‚ (ISSN: 1582-6260)

  Revista are la bază colaborarea Centrului de Cercetări Economice din Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu cu Grupul de presă și editură "Continent", continuând preocupările și activitățle Revistei "Economie și Finanțe". Primul număr a fost editat în anul 2001 și de atunci a avut o ritmicitate constantă de șase numere pe an. Articolele acoperă o arie tematică vastă, adresându-se cu precădere specialiștilor dar și persoanelor din afara domeniului economiei. Revista este cotată B+ (cod 478).

  revista.economica

  CONTACT

  G.P.E. "Continent"
  Str. Dr. I. Rațu nr.2
  550012 Sibiu, Romania
  Tel.: +4 (0269) 210077
  Centrul de Cercetări Economice a ULBS
  Calea Dumbrăvii nr.17
  550324 Sibiu, Romania
  Tel/fax: +4 (0269) 235879


  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Web: http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica

  Indexată în:  RePeC, Ulrich's Periodicals Directory, Directory for Open Access Journals (DOAJ)

  Redactor șef
  :  Dan Popescu

  Redactor șef adjunct: Liviu Mihăescu

  Colegiul editorial

  Nicolae Eșanu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Eduard Stoica - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Alin Opreana - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Anca Șerban - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania 

  Comitetul științific

  Dan Popescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Liviu Mihăescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Livia Ilie - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Iulian Văcărel - Academia Română, București
  Lucian-Liviu Albu - Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române și membru correspondent al Academiei Române
  Sergiu Chircă - Academia de Studii Economice a Republicii Moldova
  Viorel Cornescu - Universitatea București, Romania
  Francesco d'Esposito - Universitatea Gabrielle d'Annunzio, Pescara, Italia
  Ion Pohoață - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Romania
  Robert Labbé - Universitatea Rennes 1, Franța
  Grigore Belostecinic - Academia de Studii Economice a Republicii Moldova
  Alexander Kostov - Director, Institutul pentru Studii Balcanice, Sofia, Bulgaria
  Nicolae Petria - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Razvan Șerbu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Bogdan Mârza - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Carmen Comaniciu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Mihaela Herciu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Silvia Mărginean - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Claudia Ogrean - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Ganna. Kharlamova - Universitatea Taras Shevchenko of Kyiv, Ukraina
  Cristina Tănăsescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Marian Cristescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Dan Alexandru Popescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Liviu Florea - Universitatea Washburn, USA
  Eduard Stoica - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania
  Eugen Iordănescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania


  STUDIES IN BUSINESS AND ECONOMICS (ISSN: 1842-4120)

   

  Revista este un jurnal cu acces liber, în care sunt publicate articole de cercetare teoretică și empirică în domenii aferente ale Economiei si Afacerilor. Principalele obiective ale revistei constau în creșterea vizibității internaționale și a zonei de diseminare a autorilor și a lucrărilor lor, pe de o parte și promovarea transferului internațional de know-how în domenii științifice, pe de altă parte. Revista și-a început procesul editorial în anul 2006 cu o periodicitate de un număr pe ajungând să se editeze câte 3 numere pe an începând cu anul 2010.

  sbe

  CONTACT

  Claudia Ogrean
  Tel: +4 (0269) 210375
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Mihaela Herciu
  Tel: +4 (0269) 210375
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Web: http://www.degruyter.com/view/j/sbe

   

  Indexată în: RePeC, Ulrich's Periodicals Directory, Directory for Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, EBSCO http://www.degruyter.com/view/j/sbe

  Redactor șef:  Claudia Ogrean, Mihaela Herciu 

   
   

  EUROECONOMIA XXI  (ISSN: 1842-4120)

   Această revistă a apărut în urmă cu 11 ani la inițativa domnului prof.univ.dr. Dan Popescu, cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, Grupului de presă "Continent" și tipografiei "Noblesse". Are un tiraj mediu de câteva sute de exemplare (300 de numerare editate până în 2001). De remarcat și faptul ca în paginile revistei, alături de profesori, practicieni și jurnaliști experimentaț se găsesc și articole semnate de studenți, masteranzii și doctoranzi ai Facultăți de Știinte Economice.

  "De la Europa firmelor, la firmele europene"

  euroeconomia

  CONTACT

  G.P.E. "Continent"
  Str. Dr. I. Rațu nr.2
  550012 Sibiu, Romania

  Tel.: +4 (0269) 210077
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Web: http://www.cciasb.ro/index.php?id=113

  Redactor șef: Dan Popescu

  Colegiul redacțonal

  Eugen Iordănescu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  Nicolae Eșanu - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  Eduard Stoica - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Secretar general de redacție
  Leonard Șerban - Masterand, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

   

   
   
   
   
   
   
   
   
 • Structura anului universitar

  structura an 2021 2022

  Structura anului universitar poate fi descărcată în format PDF de mai jos:

  Structura an universitar 2021 - 2022 (.pdf)

   

   

You are here: Home
joomla visitor