Cerințe privind Limba Engleză

Cursurile din cadrul a 2 programe de studii, respectiv Bachelor în Business Administration (Administrarea Afacerilor în Limba Engleză) și Master in Business Management (Managementul Afacerilor în Limba Engleză), se țin în limba engleză. Astfel, este necesar să ai cunoștințele de engleză la un nivel adecvat pentru a beneficia de întregul proces educațional.

La Științe Economice ULBS, poți să demonstrezi că îndeplinești cerințele privind limba engleză printr-una din următoarele modalități:

1 Participă la proba de competență lingvistică a concursului de admitere

Dacă te înscrii pentru unul dintre programele de studii în limba engleză (Bachelor in Business Administration – Administrarea Afacerilor în Limba Engleză, Business Informatics – Informatică Economică în Limba Engleză sau Master in Business Management – Managementul Afacerilor în Limba Engleză) și nu deții unul dintre certificatele lingvistice acceptate și enumerate mai jos, vei susține o probă de competență lingvistică eliminatorie în engleză, notată cu admis/respins.

Pentru programele de licență Business Administration (Administrarea Afacerilor în Limba Engleză) și Business Informatics (Informatică Economică în Limba Engleză) susținerea probei de competență lingvistică se susține la data următoare:

IULIE
21

Proba de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză) pentru Business Administration și Business Informatics
ONLINE

Duminică, ora 14.00

Pentru programul de master MBM Master in Business Management (Managementul Afacerilor în Limba Engleză) susținerea probei de competență lingvistică se susține la data următoare:

IULIE
21

Proba de competență lingvistică eliminatorie (în limba engleză) pentru Master in Business Management
ONLINE
Duminică, ora 16:00

2 Demonstrează că ai studiat cel puțin 6 luni în țară sau în străinătate, în limba engleză, cu un document/act din care să rezulte explicit perioada de studiu

3 Depune în dosarul de înscriere dovada că deții unul dintre certificatele lingvistice de mai jos:

Cambridge PET (Distinction)
B2
Cambridge FCE (First Certificate in English - Grades B, C)
B2
Cambridge FCE for Schools (First Certificate in English - Grades B, C)
B2
Cambridge FCE/FCE for Schools (Grade A)
C1
Cambridge CAE (Certificate in Avanced English - Grades B, C)
C1
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English - Grades A, B, C)
C2
Cambridge BEC Preliminary (Distinction)
B2
Cambridge BEC Vantage (Grades B, C)
B2
Cambridge BEC Vantage (Grade A)
C1
Cambridge BEC Higher (Grades B, C)
C1
Cambridge BEC Higher (Grades B, C)
C1
Cambridge BEC Higher (Grade A)
C2
BULATS
60-75 B2
75-90 C1
>90 C2
ILEC
B2
C1
Financial ICFE
B2
C1
IELTS - International English Language Testing System
B2 5.0-6.01
C1 6.5-7.0
C2 7.5-9.0
TOEFL iBT (Testof English as a Foreign Language - Internet based Tests)
B2: 86-109
C1: 110-120
TOEIC (Test of English for International Communication)
Listening: minimum 400
Reading: minimum 385
Speaking: minimum 160
Writing: 150

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375