Admitere pentru Cetățenii Români cu Diplome de Absolvire a Studiilor în Străinătate

Cetățenii români cu acte de studii obținute în străinătate care doresc să se înscrie la concursul de admitere la Facultatea de Științe Economice ULBS este necesar să obțină atestatul de recunoaștere a documentelor de absolvire din partea Centrul Național de Recunoștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Pentru recunoașterea studiilor preuniversitare (diploma de bacalaureat sau echivalentă) trebuie parcursă următoarea procedura stabilită de CNRED:

Pentru recunoașterea studiilor universitare (diploma de licență sau echivalentă) trebuie parcursă următoarea procedura stabilită de CNRED:

După obținerea din partea Centrului Național de Recunoștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a certificatului de recunoaștere a diplomelor de absolvire, cetățenii românii cu diplome de studii în străinătate participă la concursul de admitere la programele de studii ale Facultății de Științe Economice ULBS conform:

Criterii de admitere la studii de licență
Criterii de admitere la studii de master
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375