About us


IN English

The Revista Economică Journal is a refereed journal dedicated to publication of original articles in the fields of economic finance, microeconomics, macroeconomics, statistical analysis and other related topics laying from theoretical development to research on applied economic problems.   
Published by Editura Continent in cooperation with The Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences, Center of Economic Research
Economic Review
CNCSIS reference: B+, Code 478
ISSN: 1582-6260 (print), 2344-5424 (online)
FREQUENCY: 6 issues per year
The Revista Economică Journal is continuing the preoccupations and activities of Economie şi Finanţe classic series.

Revista Economica is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution.

 

IN Romanian

Revista Economică  are la bază colaborarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a Centrului de Cercetări Economice din  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu .
Revista Economică continuă preocupările şi activităţile Revistei " Economie şi Finanţe".
Revista Economică apare din anul 2001 cu o ritmicitate constantă de câte 6 numere pe an.
Lucrările publicate sunt atent selecţionate de către colectivul redacţional şi grupate pe domenii tematice.
Revista se adresează atât specialiştilor cât şi acelora care doresc să îşi întregească cunoştinţele privind practica şi teoria economică, în ea fiind publicate articole valoroase care rezultă în urma unor cercetări aprofundate.
Lucrările sunt recenzate de către specialiştii din domeniu cu care redacţia menţine strânsă legătură, astfel ca elementele practice să se îmbine armonios cu cele teoretice.
Colegiul redactional, atribuie lucrările, spre recenzare, specialiştilor pe domenii din Comitetul Ştiinţific al Revistei. Lucrările sunt publicate pe baza avizului referenţilor.
Revista se distribuie în mod instituţionalizat în România, dar şi în alte ţări, şi prin intermediul schimburilor.

Revista Economică
CNCSIS: B+, cod 478
ISSN: 1582-6260 (print), 2344-5424 (online)
FRECVENŢĂ: 6 numere pe an

Revista Economica is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution.

Revista economica

CNCSIS reference: B+, Code 478
ISSN: 1582-6260 (print), 2344-5424 (online)
FREQUENCY: 6 issues per year