Stiinte Economice

Resurse

  • Resurse umane

            Cuantificarea periodică a rezultatelor cercetării personalului propriu reprezintă una din pârghiile prin care poate fi evaluată eficacitatea şi eficienţa acestei activităţi şi prin care se pot stabili apoi oportunităţi de îmbunătăţire. Evaluarea activității de cercetare se realizează prin intermediul Sistemului Integrat de Evaluare a Performanțelor Academice și Științifice (SIEPAS). Prin acest proces, la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice se evaluează anual activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor, răspunzând cerinţelor organismelor naţionale şi internaţionale referitoare la astfel de evaluări.

 

  • Resurse logistice

Facultatea de Ştiinţe Economice dispune de laboratoare proprii de cercetare în domeniul programelor de studii, a căror dotare corespunde exigenţelor temelor de cercetare abordate.

Infrastructura de cercetare a Facultății de Științe Economice - Centrul de Cercetări Economice al Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiueste descrisă la http://erris.gov.ro/The-economic-research-center.

ULBS asigură accesul electronic la publicații științifice internaționale și baze de date științifice prin proiectul național ANELIS plus  - http://bcu.ulbsibiu.ro/bazededate.html.

 

  • Resurse financiare

Susţinerea financiară a activităţii de cercetare se asigură prin:

-       fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor, a temelor şi acţiunilor noi din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020(PNCDI III) atribuite în sistem competitiv, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional sub formă de granturi derulate prin Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, UEFISCDI, ANCS, Academia Română etc.;

-       contracte de cercetare încheiate cu agenţii economici, cu alte instituţii şi organizaţii;

-       contracte de cercetare internaţionale (programe finanţate de Uniunea Europeană, de ţări partenere, de instituţii de cercetare, universităţi şi/sau companii străine). 

You are here: Home Cercetare Resurse
joomla visitor