Mobilități Erasmus+ pentru Ieșirile din afara Europei

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE ȘI A PERSONALULUI ADMINISTRATIV

 

Pentru selecția cadrelor didactice și a personalului administrativ pentru mobilități cu țări partenere comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

Criteriile de selecție

1.STA

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

În evaluarea dosarelor se va acorda o atenție sporită următoarelor aspecte:

2.STT

Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

- identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor internaționale ale ULBS, respectiv pregătirea pentru noi proiecte de cooperare;

- analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității Lucian Blaga din Sibiu;

În evaluarea dosarelor se va acorda o atenție sporită următoarelor aspecte:

Dosarele de candidatură pentru mobilitățile cadrelor didactice și a personalului administrativ se depun la Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția de cadre didactice si personal academic este 12.05.2017.

Documente atașate 

Informații utile (.pdf)
STA Application Form (.doc)
STT Application Form (.doc)
Anexa 1 - Predare teaching mobilitati (.doc)
Anexa 1 - Formare Staff Training (.doc)

 

 

joomla visitor