Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Stiinte Economice - Articole filtrate după dată: Martie 2021
26 Martie 2021 In Știri

Dragi studenți,

Va anunțăm organizarea concursului de selecție pentru acordarea de burse de Mobilități Erasmus+ pentru studenți (licență, master și doctorat). Selecția curentă vizează în mobilitățile de studiu pentru anul universitar 2021-2022. Mobilitatea va începe între lunile septembrie 2021 și august 2022, perioada variind în funcție de structura anului universitar al fiecărei universități partenere.

Pentru mai multe informații consultați link-ul de mai jos.
http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/international/selectie-studenti-erasmus.html

24 Martie 2021 In Știri

Studenţii care beneficiază de bursă în semestrul II anul univ. 2020/2021 sunt rugaţi să-şi transmită numărul de cont (BRD sau BCR), la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

E-mail-ul trebuie să conțină: numele și prenumele, CNP-ul, anul și specializarea, tipul bursei și contul IBAN.

Titularul numărului de cont trebuie să coincidă cu numele studentului, nu sunt acceptate conturi ale altor persoane!!!

Confirmarea se face până la data de 29.03.2021!

Pentru  întrebări și lămuri ne puteti contacta la nr. 0269/210375.

Eventuale contestații (care intrunesc temeiul legal și sunt argumentate conform articolelor din “Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți”) se depun la Decanat (Calea Dumbrăvii, 17) sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Termen contestației 25.03. 2021 ora 14,00

Rezultate burse 2020-2021 (.pdf)

22 Martie 2021 In Știri
 move oportunitate
Datorită restricțiilor impuse de Covid-19, Philipps-Universität Marburg oferă studenților internaționali un program de studiu virtual. Cursurile sunt în limba germană sau engleză (pentru multe din cursurile disponibile nu este necesar să vorbiți limba germană fluent).

?Când? Aprilie – iulie 2021 (4 luni)

?Ce cursuri?
Câteva exemple de cursuri pentru care puteți opta:
 • Advanced Management Accounting III: Data Analysis and Empirical Research
 • Behavioral Economics and Sustainability
 • Economics of Civil and Criminal Law
 • Entrepreneurial Thinking and Business Design
 • International Economics
 • Islamic Finance
 • cursuri de limba germană
12 Martie 2021 In Știri

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII II ȘI III LICENȚĂ CARE AU REFACERI DE CREDITE DN ANII I ȘI II SEMESTRUL II ȘI ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II MASTER CARE AU REFACERE DE CREDITE DIN ANUL I SEMESTRUL II

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

În perioada 15.03.2021 – 1.04.2021 se poate completa cererea pentru refacerea de credite accesând link-ul:

https://forms.gle/mqaNA87erfWDNCHXA

După completarea și trimiterea cererii online, taxa de refacere de credite poate fi achitată în următoarele variante:

 • În contul personal UMS, accesând secțiunea Plăți (după ce situația dumneavoastră școlară este operată de către secretariat – poate dura 1-2 zile de la depunerea cererii)
 • Prin ordin de plată la orice bancă, în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173 cont deschis la Trezoreria Sibiu (pe ordinul de plată va trebui menționat numele și prenumele, facultatea, specializarea, refacere de credite la disciplina/disciplinele...).

Notă: O copie a ordinului de plată se transmite prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • La Facultatea de Științe Economice, secretariat EM3, între orele 9-15, DOAR ÎN CAZURI EXCEPȚIONALE.

Participarea la examen este condiționată de achitarea în prealabil a taxei.

PENTRU ORICE NELĂMURIRE NE PUTEȚI CONTACTA LA NUMĂRUL DE TEL. 0269/210375.

CERERE (.DOCX)

NOTĂ: VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI FORMULARUL / CEREREA ÎN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL (FĂRĂ A DEPĂȘI TERMENUL DE MAI SUS) PENTRU A FI ADĂUGAȚI ÎN CLASSROOM-URILE AFERENTE DISCIPLINELOR LA CARE AVEȚI REFACERE DE CREDITE.

02 Martie 2021 In Știri

În atenția studenților din anul III!
Dragi studenți,
În vederea completării dosarului de înscriere la examenul de Licență din sesiunea Iulie 2021 și Februarie 2022, vă rugăm să achitați taxa de 20 lei din contul dvs ums la secțiunea Plăți, pentru Certificatul de competență lingvistică până în data de 01.04.2021.

Dacă aveți nelămuriri ne puteți contacta la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

01 Martie 2021 In Știri

DOSARELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN LA SECRETARIAT EM 3,  SECRETAR: SIMONA HALMAGIU, ÎN PERIOADA 01.03.-19.03.2021, ÎNTRE ORELE 9-14, telefon contact (0269/210375 int.110).

ATENȚIE! DOSARELE DE BURSE SOCIALE SE PREIAU DOAR DACĂ SUNT COMPLETE (RESPECTĂ DOCUMENTAȚIA NECESARĂ CONFORM ART. 26, 27, 28 DIN REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR)

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 • Cerere de acordare a bursei sociale
 • Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • cerere tip (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • declarație (se descarcă din regulament sau se completează la secretariat);
  • copie carte de identitate solicitant;
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (părinți, fraţi, surori);
  • copie acte de identitate (părinți, fraţi, surori);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 • Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni NOIEMBRIE, DECEMBRIE, IANUARIE – venitul net nu trebuie să depășească 1.362lei/membru de familie pentru lunile noiembrie și decembrie2020 și 1.388/membru de familie pentru luna ianuarie), după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă ;
  • cupoane de pensie sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane ajutor social sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane pensie alimentară sau documente justificative (extras de cont);
  • cupoane alocație sau documente justificative (extras de cont)
  • (frați, surori);
  • adeverinţe eliberate de organele financiare - teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.
 • Acte doveditoare pentru bursa medicală:

Pentru studenții bolnavi: certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului. In certficatul medical se prezintă evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile Art.25 lit.b.

 • Extras de cont pe numele studentului (obligatoriu BCR sau BRD);
 • Menționăm faptul că pentru studenții care depun dosare pentru bursele sociale, se va lua în considerare media ponderată obținută în semestrul 1, după sesiunea de restanțe;
 • ATENȚIE! În concursul pentru obținerea burselor sociale vor fi luate în considerare doar dosarele studenților înmatriculați pe locuri fără taxă.

NOTĂ: Vă rugăm să consultați Regulamentul privind acordarea burselor!

Regulement privind acordarea de burse (.pdf)
Calendar burse (.pdf)

Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente Articole filtrate după dată: Martie 2021
joomla visitor