Stiinte Economice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Stiinte Economice - Articole filtrate după dată: Octombrie 2018
31 Octombrie 2018 In Știri

stire burseStudenţii care beneficiază de bursă în semestrul I anul univ. 2018/2019 sunt rugaţi să-şi transmită numărul de cont la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

E-mail-ul trebuie să conțină: numele și prenumele, CNP-ul, anul și specializarea, tipul bursei și contul IBAN.

Titularul numărului de cont trebuie să coincidă cu numele studentului, nu sunt acceptate conturi ale altor persoane!!!

Confirmarea se face până la data de 02.11.2018 ora 15.00 !

Contestațiile pentru burse se pot depune joi 01.11.2018 orele 08-10.00 la Decanatul Facultății!

 

Burse Semestrul 1 2018-2019 (.pdf)

31 Octombrie 2018 In Știri

stire simpract2Program Operațional Capital Uman
Contract nr. POCU/90/6.13/6.14/109018
Perioada de implementare 25.06.2018-24.06.2020
Titlul proiectului: Practica în întreprinderi simulate – SIMPRACT 2

Derulat in Parteneriat: CNIPMMR si ULBS

 

Afis Simpract 21 august PREVIEW BUN

25 Octombrie 2018 In Știri

stire erasmusIn vederea organizării selecției studenților pentru mobilități în cadrul Programului Erasmus+ 2018-2019, semestrul al II-lea, vă rugăm ca până în data de 13.11.2018 orele 15 să depuneți dosarul de concurs la secretariatul Facultății de Științe Economice (Decanat).

Interviul va avea loc in data de 14.11.2018, ora 1230 la Decanat.

Dosarul trebuie sa cuprindă următoarele documente:

 • formular de candidatură
 • CV Europass
 • Scrisoare de motivație redactata în limbă străină
 • Extras după situația școlară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenți
 • Atestat de cunoaștere a limbii străine
 • fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat (opțional)

Rezultatele selecției vor fi comunicate în data de 15.11.2018

Formular de candidatură (.doc)
Locuri disponibile (.doc)
Carta Erasmus+ (.docx)

19 Octombrie 2018 In Știri

stire econpractic

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu SC Global Consult Center SRL și NTN-SNR Rulmenți SRL derulează în perioada  05.07.2018-04.07.2020 proiectul cu titlul "Educație proactivă pentru creșterea angajabilității prin consolidarea competențelor și prin stagii de practică (eConPracTic)" –  POCU/90/6.13/6.14/107038.

06 Octombrie 2018 In Știri

stire alegeriÎn perioada următoare, la nivelul ULBS, se organizează alegerile pentru studenții reprezentanți în forurile de conducere. Vă invităm să consultați regulamentul de alegeri la adresa: http://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/Regulament_alegeri_studenti_in_structurile_de_conducere_ale_ULBS.pdf

Candidaturile pentru Consiliul Facultății se depun la secretariatul facultății conform calendarului alegerilor. Dosarul de candidatură va cuprinde:

1. scrisoare de intenție
2. adeverință de student.

Candidaturile pentru Senatul Universității se vor depune conform calendarului afișat, la registratura Universității. Dosarul de candidatură va cuprinde:
1. CV (max.2 pag.)
2. o scrisoare de intenție a candidaturii (max. 1 pag.)
3. adeverință de student.
Pe dosarul plic se va scrie Facultatea la care va candida și ciclul de învățământ. Listele cu candidaturile depuse pentru senat și CF vor fi desemnate valide/invalide de către BECS în urma verificării dosarului, respectând Calendarul alegerilor.

Calendarul alegerilor
Componența comisiei BECS

01 Octombrie 2018 In Știri

 

In atenția studenților din anul I

Modulul psihopedagogic se desfășoară după următorul program:
 • Luni 16-18: FB 1, CIG 1, BA 1
 • Marti 18-20 ECTS 1, MG 1
 • Miercuri 16-18 MK 1
sala va fi afișată pe avizier la DPPD

BURSE SOCIALE

Dosarele pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul I , anul univeristar 2018/2019 se depun în perioada 08.10.2018 – 26.10.2018 la Secretariat EM3, între orele 10:00 - 15:00! Actele necesare întocmirii dosarului de bursă socială se regăsesc în Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți atașate mai jos. Dosarele de ajutor social se preiau numai dacă sunt complete!
Regulament burse (.pdf)

In atenția studenților înscriși în anul I la Modulul psiho-pedagogic

Confirmarea înscrierii la Modul, prin semnarea contractului de studii, este obligatorie și poate fi realizată până în data de 5 octombrie 2018. Contractele pot fi semnate la Secretariat DPPD, clădirea Facultății de Drept, Calea Dumbrăvii nr. 34 (parter), Tel. : +40 269 211 602.

STUDENTII DIN ANUL 3, INSCRISI LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC DE NIVEL I

Cursul “Managementul clasei”, obligatoriu pentru finalizarea modulului psihopedagogic se va desfasura la sediul DPPD (Calea Dumbravii nr.34), in unul din intervalele de mai jos:
 • Marti de la 12-14, sala 003,DPPD
 • Joi de la 10-12, 12-14 sala 003 DPPD
 • Vineri de la 10-12, sala 004 DPPD

Studentii care nu participa la cursuri nu vor fi primiti in examen, conform reglementărilor legale în vigoare.

SPORT

Anunt sport (.pdf)

 

DPPD

Studentii de anul III care parcurg modulul de studii psihopedagogice pentru disciplina IAC : curs:
 • Vineri 11-12,30 (saptamana impară) sala 003 DPPD
 • sau Miercuri 11-12,30 (saptamana para) sala 003 DPPD
Instructajul pentru practica pedagogica va avea loc după acelasi program, alternativ cu cursul de IAC
Sunteți aici: Home Despre Știri & Evenimente Articole filtrate după dată: Octombrie 2018
joomla visitor