Tehnici de Merchandising

Tehnici de Merchandising - Curs Master - Stiinte Economice ULBS

Cursul urmărește să prezinte studenților teoria merchandisingului ,necesară în fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare a vânzărilor. Totodată, se are în vedere familiarizarea studenţilor cu tehnicile de punere în valoare a produsului la locul de vânzare și corelarea tehnicilor de merchandising, din punct de vedere teoretic, cu situații concrete de utilizare a acestora în cadrul unor organizații.

  • Formarea de competențe în gestionarea suprafeței de vânzare
  • Dobândirea abilităților necesare utilizării eficiente a tehnicilor de merchandising
  • Formarea competențelor de merchandiser
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375