Revenue Management

Revenue Management - Curs Master - Economice- ULBS

Cursul de „Revenue Management” se adresează studenților de master și parcurgerea lui implică cunoașterea unor noțiuni de bază de Marketing și Analiză Financiară. Cursul este de o importanță majoră pentru a oferi competențe în domeniul managementului financiar al firmei și se va focusa pe specificul industriei ospitalității. În acest sens rolul de revenue manager este de a previziona cererea pe segmente de piață, de a stabili elasticitatea pretului pe fiecare segment, de a ajusta prețul pentru a atinge obiectivele de performanță financiară.

  • Cunoașterea rolului Revenue Management (RM) în industria ospitalității
  • Identificarea rolului și a metodelor de segmentare, a strategiilor de stabilire a prețului pentru atingerea obiectivelor de profitabilitate
  • Cunoașterea metodelor de previziune și bugetare
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375