Managementul Produsului Turistic

Managementul Produsului Turistic - Curs Master - Economice ULBS

Disciplina „Managementul Produsului Turistic” are o complexitate foarte mare, dată de eterogenitatea pachetelor de servicii ce pot fi grupate sub denumirea generică de produse turistice. În prima parte, cursul tratează tipologia, concepția, componentele și caracteristicile produselor turistice. A doua parte a cursului este mai practică, orientată spre abordarea elementelor principalelor tipuri de produse turistice. hotelier, de alimentație, de transport, de agrement sau legate de evenimente.

  • Definirea și delimitarea conceptului de produs turistic
  • Înțelegerea particularităților specifice fiecărui tip de produs turistic
  • Dobândirea abilităților teoretice necesare conceperii și gestionării unui produs turistic
  • Dezvoltarea deprinderilor necesare pentru a concepe și gestiona practic un produs turistic complex
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375