Instrumente Software Financiare – SAP FICO

Instrumente software financiare -SAP FICO - Curs Master Economice ULBS

În cadrul acestei discipline ne propunem să familiarizăm studenții în ceea ce privește dobândirea cunoștințelor necesare cu privire la utilizarea sistemelor ERP, precum și cu particularitățile specifice ale SAP. Modulul SAP FICO are ca atribute operațiunile derulate de departamentul financiar și controlling, iar ca activități specifice menționăm: activitățile de contabilitate, control și raportare financiară către management.

  • Utilizarea instrumentelor specifice necesare în vederea administrării proceselor de afaceri în cadrul sistemului ERP – SAP;
  • Dezvoltarea abilităților necesare utilizării modulului financiar și de controlling din SAP;
  • Combinarea și aplicarea cunoștintelor, conceptelor și tehnicilor necesare gestiunii financiare, a performanțelor, a riscului, a proceselor IT, a echipelor și analizei de afaceri;
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375