Finanțe Manageriale

Finanțe Manageriale - Curs Master - Stiinte Economice ULBS

Acest curs îmbină aplicații teoretice și practice privind deciziile financiare. Pentru un student la nivel de masterat, este fundamentală înțelegerea deciziilor financiare specifice pe care un manager trebuie să le ia pentru a crește valoarea companiei. Cursul cuprinde o serie de decizii financiare, și anume: decizii de investiție, decizii de finanțare și politica de dividende a companiei.

  • Aplicarea conceptului de valoare în timp a banilor în cadrul deciziilor financiare
  • Estimarea performanței unei companii prin utilizarea indicatorilor financiari
  • Evaluarea proiectelor de investiții
  • Alegerea celui mai bun scenariu de finanțare
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375