Evaluarea Valorilor Mobiliare şi Gestiunea Portofoliului

Evaluarea valorilor mobiliare şi gestiunea portofoliului - Curs Master Economice ULBS

Această disciplină este parte integrantă a finanțelor cantitative, domeniu reprezentat de un corp coerent de cunoștințe matematice care conturează teoria financiară modernă, cu aplicabilitate pe piețele financiare și în special pe piața de capital. Utilizarea matematicii în economie pentru descrierea proceselor economice este o necesitate, făcând ca aceasta să aibă un puternic caracter științific și reprezintă o direcție de dezvoltare actuală a științei economice.

  • Estimarea valorii titlurilor financiare primare în mediul aleatoriu (caracterizat de hazard);
  • Testarea eficienței pieței financiare;
  • Estimarea valorii produselor derivate (opţiuni);
  • Optimizarea corelaţiei rentabilităţii şi riscului valorilor mobiliare aflate în portofoliu.
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375